Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 81 omtrentlig(e)
boks [norsk]    box [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
e-bok [norsk]    e-book [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
e-bok [norsk]    e-book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-bok [norsk]    eBook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-bok [norsk]    electronic book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bokser [norsk]    Cans  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok [norsk]    Dictionary [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Dagbok [norsk]    Det føres dagbok over alle dokumenter som forlanges tingl..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
dagbok [norsk]    journal [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bokken [japansk]    Tresverd [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
bokorm [norsk]    girjenjivnnja [samisk]   (s) (-vdnjag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bokmål [norsk]    Norwegian Bokmål [engelsk]   nob – nb  [ISO-koder]   den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk. Bokmål er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk.
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bokmål [norsk]    Standard Norwegian language
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Hvitbok [norsk]    White Paper [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
hvitbok [norsk]    white paper [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bokmål [norsk]    bm. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mosebok [norsk]    Mos [forkortelse/akronym]   (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bokbind [norsk]    girjeluovddit [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-230:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bokhylle [norsk]    Bookshelf [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lommebok [norsk]    Wallet [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lærebok [norsk]    Textbook [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Partibok [norsk]    Book proving party membership
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
kassabok [norsk]    cashbook [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
håndbok [avløserord]    manual [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bokmerke [norsk]    bookmark [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
håndbok [norsk]    handbook [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lommebok [norsk]    wallet [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bokmerke [norsk]    bookmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lommebok [norsk]    Microsoft wallet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dreiebok [norsk]    storyboard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jobs bok [norsk]    Job [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bokblokk [norsk]    materien i en bok uten omslag.
Grafisk ordliste © Grøset
Grønnbok [norsk]    Green Paper [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Avtalebok [norsk]    Appointment Book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boknafisk [norsk]    boahkkeguolli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bokbinder [norsk]    girjeluovddár [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bokføring [norsk]    book keeping [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bokstøtte [norsk]    bookend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
adressebok [norsk]    address book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Adressebok [norsk]    Address Book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boksmodell [norsk]    box model [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsbok [norsk]    workbook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bokstavmal [norsk]    Lettering template [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Bokettersyn [norsk]    Ligningsmyndighetene har en vidtgående rett til å foreta etterkontroll av s..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Utklippsbok [norsk]    Scrapbook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aksjeeierbok [norsk]    Liste over alle aksjonærene i et AS hvor disse oppføres i alfabetisk orden ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Salmenes bok [norsk]    Sal [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bokserdemens [norsk]    dementia pugilistica [latin]   - en form av demens som rammer boksere som har blitt slått en eller flere ganger. Det utvikles cerebral atrofi, uttalt nevrofibrillær degenerasjon og, i mindre omfang, senile plakk. Tilstanden er progredierende med samme forløp som Alzheimers sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS
synonymordbok [norsk]    thesaurus [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Andre Mosebok [norsk]    2. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Femte Mosebok [norsk]    5. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bokført verdi [norsk]    book value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tredje Mosebok [norsk]    3. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fjerde Mosebok [norsk]    4. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Andre Kongebok [norsk]    2. Kong [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
delt arbeidsbok [norsk]    shared workbook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Første Mosebok [norsk]    1. Mos [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
anleggsmiddelbok [norsk]    asset book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boknagelskivling [svensk]    porselenshatt [norsk]   (bot.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Andre Samuelsbok [norsk]    2. Sam [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Første Kongebok [norsk]    1. Kong [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Andre Krønikebok [norsk]    2. Krøn [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bokmerke, favoritt [avløserord]    bookmark [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Office-utklippsbok [norsk]    Office Scrapbook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Første Samuelsbok [norsk]    1. Sam [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bokstavelig, ordrett [norsk]    literally [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
frakoblet adressebok [norsk]    OAB [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
frakoblet adressebok [norsk]    offline address book [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
elektronisk håndbok [norsk]    online manual [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Første Krønikebok [norsk]    1. Krøn [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kommisjonens Grønnbok [norsk]    Green Paper [engelsk]   Dokument utgitt for å stimulere til debatt og høringer på EU-nivå. Høringene kan føre frem til en White Paper, hvitbok, som formulerer resultatene av høringene i konkrete politikkforslag.
Ordliste 2 over EU-begreper © Europakommisjonen
distribusjon av adressebok [norsk]    OAB distribution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjon av adressebok [norsk]    offline address book distribution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utvandring; oppbrudd; 2. Mosebok [norsk]    exodus [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
distribusjonspunkt for adressebok [norsk]    OAB distribution point [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
distribusjonspunkt for adressebok [norsk]    offline address book distribution point [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
generering av frakoblet adressebok [norsk]    OAB generation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
generering av frakoblet adressebok [norsk]    offline address book generation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vevlogg, nettlogg, vevdagbok, nettdagbok [avløserord]    weblogg [norsk]   jf. blogg
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bokstavelig. (programmering:) direkteverdi– [norsk]    literal [engelsk]   se også constant og literal
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
De britiske øyene, vær obs på feil i siste utgave av Tanums store rettskrivningsordbok [FØR]    De britiske øyer [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad