Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bolig [norsk]    dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
boligtomt [norsk]    residential lot [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
trygdebolig [norsk]    welfare housing [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
boligmassen [norsk]    building complex [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
omsorgsbolig [norsk]    sheltered housing [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fritidsbolig [norsk]    leisure home [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
herskapsbolig [norsk]    mansion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Boligbeskatning [norsk]    Det skal betales formuesskatt av egen bolig. Etter skatteloven § 4-10 ka..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
erstatningsbolig [norsk]    compensatory dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
leilighet, bolig [norsk]    flat [engelsk]   apartment [USA]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Boligbygg Oslo KF [norsk]    Municipal Undertaking for Social Housing  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
oppbevares, bolig [norsk]    S4 [sikkerhetskode]   Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
bruksenhet i bolig [norsk]    occupancy unit in a dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ombygging av bolig [norsk]    reconstruction of a dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Bolig- og eiendomsutviklingssjef [norsk]    Assistant Director General [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
ombygging som medfører fravikelse av bolig [norsk]    reconstruction intended to convert dwellings to another purpose [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet