Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
engelsk [norsk]    English [engelsk]   eng – en [ISO-koder]   språket i mange stater, kan spesifiseres til f.eks. amerikansk engelsk, australsk engelsk og britisk engelsk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
engelsk syke [norsk]    rickets [engelsk]   rickets [med. el. latin]   Mangelfull utvikling av skjelettet hos barn i vekst som følge av mangel på vitamin D.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Engelsk svartfisk [norsk]    Schedophilus medusophagus [latin]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, svartfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag