Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
finne [norsk]    locate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
finne [norsk]    gávdnat//deaitit [samisk]   (v) 1. (-vnn-) ; 2. (-itt-); dádjadit 'finne veien'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Finnish [engelsk]    finsk [norsk]   fin – fi [ISO-koder]   språket i Finland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Finnmark [norsk]    County in the north of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Finnland [FEIL]    Finland [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Finnhval  [norsk]    Fin Whale [engelsk]   Balaenoptera physalus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Finnerlønn [norsk]    Etter hittegodsloven § 9 har finneren krav på godt..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
finne påkrevd [norsk]    deem necessary [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
finne automatisk [norsk]    auto discover [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Finn-Erik Vinje  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Finnimann, Jokum [norsk]    Finnigan, Seamus [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Finnålsaspirasjon [norsk]    Innsamling av av kroppsvæske eller vev med en tynn nål for mikroskopisk undersøkelse
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Finno-Ugrian languages [engelsk]    finsk-ugrisk [norsk]   fiu [ISO-koder]   grein av uralsk, omfatter bl.a. estisk, finsk, samisk og ungarsk
Liste over navn på språk © Språkrådet
finne, spore, oppspore [norsk]    track [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
finn differanse/forskjell [norsk]    diff [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
finne på, dikte opp; simulere, hykle [norsk]    feign [engelsk]   [fein] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
finn(e), søk(e) (etter), spor(e) (opp), oppspor(e) [norsk]    trace [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no