Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
låne [norsk]    borrow [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
banklån [norsk]    bank loan [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Serielån [norsk]    Lån som betales ned med like store regelmessige avdrag. Etterhvert som lånet blir mindre for hvert avdrag, blir også rentebeløpet mindre. Terminbeløpet (avdrag + renter) går derfor jevnt nedover gjennom hele tilbakebetaligsperioden.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
långiver [norsk]    lender [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Serielån [norsk]    Lån hvor avdragene er lik..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Byggelån [norsk]    Lån som gis til oppføring av bygg mot tinglyst pantesikkerhet i eiendommen. Lånet betales ut etter hvert som arbeidet med bygget går fram. Byggelån er normalt mer kostbart enn annen type boliglån. Lånet byttes i et mer langsiktig lån når bygget er fullført.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Pantelån [norsk]    Ved langsiktige byggelån krever den som låner bort penger (bank eller forsikringsselskap), vanligvis sikkerhet i eiendommen. Pant vil si å sikre seg retten til å søke økonomisk dekning i eiendommen hvis den som mottar lånet ikke oppfyller sine forpliktelser.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Annuitetslån [norsk]    Lån der terminbeløpet, som består av period..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Annuitetslån [norsk]    En lånetype der summen av renter og avdrag utgjør et fast konstant beløp ved hver betalingstermin. Sett over låneperioden vil avdragsadelen øke mens rentedelen synker.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Obligasjonslån [norsk]    Et obligasjonslån opptas ved at det utstedes obligasjoner som er fritt omsettelige.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
rentefritt lån [norsk]    interest-free loan [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Tap på utlån i prosent av samlede utlån [norsk]    Loan losses as a percentage of total loans [engelsk]   Netto tap på utlån (inkl. tap på garantier og landrisiko) som prosent av samlede utlån og garantier ved utgangen av forrige år.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea