Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Mat [norsk]    Food [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
mat [norsk]    borramuš, biebmu, máta, goasta [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 197 omtrentlig(e)
Matt [forkortelse/akronym]    Matteus-evangeliet [norsk]   (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Matt [forkortelse]    Matteus [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mate [engelsk]    M8 [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Matte [norsk]    Maths [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tomat [norsk]    Tomato [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Mater [latin]    Mother [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
match [norsk]    kamp (idr.); jevnbyrdig motstander, make; (full) klaff [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
match [engelsk]    treff, samsvar [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
match [engelsk]    samsvare med, stemme overens med, passe med, finne (passende) [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
matte [norsk]    frosted [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
tomat [norsk]    pomodoro [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Matte [japansk]    Vent [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
matte [norsk]    máhtta, rátnu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
matrix [norsk]    (matrise). Et system der ulike elektriske signaler kan koples i ulike systemer og knyttes til ulike utganger. Brukes bl.a. til automatikk (med diodestikkere). Også betegnelse på det kortet i Dolbyprosessoren der de to kanalene fra filmen dekodes til 4 kanaler (2:4 matrix).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
format [norsk]    (Se CinemaScope)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
matche [norsk]    passe sammen med, stå til; komme opp mot, måle seg med [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
matrix [engelsk]    kilde, utspring; livmor, opphav; bindemiddel; energifelt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
matter [engelsk]    materie; bety noe; spille noen rolle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
mature [engelsk]    modne; moden, kjønnsmoden, voksen [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
format [norsk]    format [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
format [engelsk]    formatere [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
matrix [engelsk]    matrise [norsk]   (kan bare inneholde tall) (se også array)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
format [engelsk]    format, format, format [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
format [engelsk]    formatere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
format [norsk]    format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matrix [engelsk]    matrise [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matrix [engelsk]    matriks, underlagssubstans, det som omgir, ligger rundt noe, matrise [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Hupmat [Kautokeino-samisk]    Snakke [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
irbmat [samisk]    klamre seg [norsk]   (v) (-rpm-) (til noe(n): ill) //son irpmai munnje 'han klamret seg til meg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
matbit [norsk]    nealgádagaš [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-510: (-ž-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
sjømat [norsk]    seafood(s) [engelsk]   fruits de mer [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
matrise [norsk]    array [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
HighMAT [norsk]    HighMAT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Geibmat [samisk slang]    Pule [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
caibmat [samisk]    flire [norsk]   (v) (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
njammat [samisk]    patte [norsk]   (v) (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Mattress [engelsk]    Madrass [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Matpakke [norsk]    Packed lunch [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
matelote [fransk]    fiskestuing [norsk]   fish stew [engelsk]   en slags fiskestuing med rødvin
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
maternal [engelsk]    moderlig; på morssiden [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
maturity [engelsk]    forfall [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
material [engelsk]    stoff, substans, materiale, produkt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
matrices [flertall]    matrise(n) [norsk]   matrix [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
guorpmat [kåfjordsamisk]    sandskrubb [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
hárbmat [samisk]    arg [norsk]   (a) // 'bli arg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kruformat [norsk]    PHOSPHORAMIDIC ACID, METHYL-, 2-CHLORO-4-(1,1-DIMETHYLETHYL)PHENYL METHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C12H19ClNO3P
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
filformat [norsk]    file format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
materiale [norsk]    substance [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Photo mat [engelsk]    fotomatte [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
maternell [norsk]    se paternell.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Matrikkel [norsk]    Eldre navn på eiendomsregister som også omfatter verditakster, skattetakster og lignende.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Råformat [norsk]    papirformatet fra papirfabrikkene.
Grafisk ordliste © Grøset
gándimat [samisk]    løsøre [norsk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Blykromat [synonym]    Blykromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2CRO4), LEAD(2+) SALT (1:1) [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
dataformat [norsk]    data format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytformat [norsk]    stream format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kromkromat [synonym]    Dikrom(III)triskromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2CrO4), CHROMIUM(3+) SALT [engelsk]   molekylformel: Cr5O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Etylformat [synonym]    Etylmetanat [norsk]   FORMIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C3H6O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Sinkkromat [synonym]    Sinkkromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2CrO4), ZINC SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: CrO4Zn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Mater, -ris [latin]    mor [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
rammeformat [norsk]    frame format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MPEG-format [norsk]    MPEG format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cutting mat [engelsk]    skjærematte [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Mattsliping [norsk]    Sliping av overflaten på et malings- eller lakksjikt ved hjelp av slipemidler for å oppnå en jevn, matt overflate.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Papirformat [norsk]    innen grafisk bransje er dette stort sett ensbetydende med formatet på trykkarket. De fleste papirformater er standariserte ut fra de mest brukte formater. [mer]
Grafisk ordliste © Grøset
Etylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]    Uretan [synonym]   molekylformel: C3H7NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metylformat [synonym]    Metylmetanat [norsk]   FORMIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C2H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
normalformat [norsk]    Se Academy format
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
pikselformat [norsk]    pixel format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
material use [engelsk]    materialformål, materialforbruk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Match racing [norsk]    Duell mellom to båter.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Netto format [norsk]    det formatet som trykksaken skal beskjæres til.
Grafisk ordliste © Grøset
ovccecalmmat [samisk]    niøye [norsk]   (s) (-g-) ovccecalmmagin leat oainnekeahttá (maidege)/ovccecalmmagin cuovggahuddat (-tt-) 'se gjennom fingrene med'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Kadmiumformat [norsk]    FORMIC ACID, CADMIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C2CdO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumbromat [synonym]    Kaliumbromat(V) [norsk]   BROMIC ACID, POTASSIUM SALT [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumkromat [synonym]    Kaliumkromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2CrO4), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]   molekylformel: CrK2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Matrix, -icis [latin]    grunnvev, grunnsubstans [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Materfamilias [latin]    Mother of family [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
matt hvit duk [norsk]    Duk som reflekterer lyset tilnærmet like sterkt i alle retninger (diffus refleksjon).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
maturity date [engelsk]    forfallsdato, utløpsdato [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
matriseformel [norsk]    array formula [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
material lock [engelsk]    stoffsluse, produktsluse, materialsluse [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Brutto format [norsk]    formatet som er trykksakens mål + de utfallende trykk (ca 3-5 mm).
Grafisk ordliste © Grøset
Etylklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, ETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C3H5ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kalsiumkromat [synonym]    Kalsiumkromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2CrO4), CALCIUM SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: CaCrO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Mater dolorosa [latin]    Sorrowful mother [engelsk]   (Virgin Mary)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Materia medica [latin]    Medical matter [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Academy format [norsk]    Format med høyde/breddeforhold på 1:1,37. Lite i bruk nå. Tidligere benevnt Normalformat.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Signaturformat [norsk]    Signature [engelsk]   Signaturfunksjonen brukes ved utskrift av hefter. Bokens rygg bygges opp av flere mindre hefter, som deretter bindes sammen. Hvis du for eksempel bretter et A4-ark dobbelt, får du 4 A5-sider. Signaturalternativet begrenser antall sider som brukes til å skrive ut enkeltstående hefter for at det skal bli enklere å brette.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Mait don humat [Kautokeino-samisk]    Ka du snakker? [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
gurranjálmmat [samisk]    haremynt [norsk]   (a) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ammoniumkromat [synonym]    Ammoniumkromat (VI) [norsk]   molekylformel: CrH8N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Butylklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, BUTYL ESTER [engelsk]    Klormaursyrebutylester [synonym]   molekylformel: C5H9ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumdikromat [synonym]    Kaliumdikromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DIPOTASSIUM SALT [engelsk]   molekylformel: Cr2K2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Metylklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, METHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C2H3ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
hullkortautomat [norsk]    Eldre styringsautomatsystem fra Cinemeccanica, der utstansede hull i et plastkort aktiviserte forskjellige operasjoner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
matriseautomat [norsk]    Styringsautomatsystem der diodestikkere plasseres i hull i et system av rader og søyler for programmering av forestillinger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
maturity period [engelsk]    bindingsperiode [norsk]   [økon]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adaptive format [engelsk]    dynamisk format, dynamisk format [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matrisekonstant [norsk]    array constant [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matrisevariabel [norsk]    array variable [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dialable format [engelsk]    format som kan ringes opp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utskriftsformat [norsk]    page setup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Word XML-format [norsk]    Word XML Format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
material breach [engelsk]    vesentlig mislighold [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Kalsiumcyklamat [norsk]    E952 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriumcyklamat [norsk]    E952 [E-stoff]   Søtstoffer
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kalsiumcyklamat [norsk]    E952 [E-stoff]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Natriumcyklamat [norsk]    E952 [E-stoff]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Matematisk verdi [norsk]    Forholdet mellom bokført egenkapital og aksjekapital uttrykt i prosent.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Ammoniumsulfamat [norsk]    SULFAMIC ACID, MONOAMMONIUM SALT [engelsk]   molekylformel: H6N2O3S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Benzylklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, PHENYLMETHYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C8H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Kaliumsinkkromat [norsk]    C.I. PIGMENT YELLOW  [engelsk]    Sinkkaliumkromat [synonym]   molekylformel: Ikke angitt
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Natriumdikromat [synonym]    Natriumdikromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2Cr2O7), DISODIUM SALT [engelsk]   molekylformel: Cr2Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Propylklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, PROPYL ESTER  [engelsk]    n-Propylklorformat [synonym]   molekylformel: C4H7ClO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Strontiumkromat [synonym]    Strontiumkromat(VI) [norsk]   CHROMIC ACID (H2CrO4), STRONTIUM SALT (1:1) [engelsk]   molekylformel: CrO4Sr
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Matter of course [engelsk]    Selvfølge [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
matters received [engelsk]    innkomne saker [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
filmbruddautomat [norsk]    Apparat som registrerer brudd (og eventuelt alvorlige perforeringsskader) på filmen og blender lyset fra lampehuset. Koples gjerne slik at maskinen stanser og lyset i salen tennes ved filmbrudd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
movietone format [norsk]    Filmformat, identisk med Academy format (s.d.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
brevsprekkformat [norsk]    letterbox format [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Excel XML-format [norsk]    Excel XML Format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flat file format [engelsk]    filformat som ikke kan redigeres [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Math Autocorrect [engelsk]    Matematisk autokorrektur [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
middag, kveldsmat [norsk]    cena [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Matsminkedirektiv [norsk]    95/2/EC [direktivkode]   Directive 95/2/EC of 20 February 1995 on food additives other than colours and sweeteners. Official Journal L 61/95 (se også Fargestoffdirektiv, Aromadirektivet og Søtstoffdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Matsminkedirektiv [norsk]    96/77/EC [direktivkode]   Directive 96/77/EC of 2 December 1996 laying down specific purity criteria on food additives other than colours and sweeteners. Official Journal L 339/96 (se også Fargestoffdirektiv, Aromadirektivet og Søtstoffdirektivet)
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Kalsiumdiglutamat [norsk]    E623 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Kalsiumdiglutamat [norsk]    E623 [E-stoff]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Mater memento mori [latin]    Remember your mortality [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
matching principle [engelsk]    samsvarsprinsipp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XPS-dokumentformat [norsk]    XPS Document format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Monokaliumglutamat [norsk]    E622 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Monokaliumglutamat [norsk]    E622 [E-stoff]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
jierpmut, jierpmat [samisk]    kloking [norsk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-327(Sv): jierpmut (-h-), jierpmat (-h-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
matematikkprosessor [norsk]    coprocessor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matriseorganisasjon [norsk]    matrix organization [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media-format [norsk]    Windows Media Format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mononatriumglutamat [norsk]    E621 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Monoammoniumglutamat [norsk]    E624 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Magnesiumdiglutamat [norsk]    E625 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Mononatriumglutamat [norsk]    E621 [E-stoff]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Monoammoniumglutamat [norsk]    E624 [E-stoff]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Magnesiumdiglutamat [norsk]    E625 [E-stoff]   smaksforsterker; De fleste reaksjonene på glutamater kommer etter stort inntak. Reaksjonene kommer med det samme eller etter noen timer etter inntak. Rapporterte reaksjoner er hodepine, svette, en brennende følelse i halsen, trykk over brystet og illebefinnende. Det har også blitt rapportert astmaanfall etter inntak av glutamat. Finnes i hydrolysert vegetabilsk protein (HVP), gjærekstrakter, halvfabrikata (supper, sauser mm.) og brukes i det asiatiske kjøkken.
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
PowerPoint XML-format [norsk]    PowerPoint XML Format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Red Book audio format [engelsk]    lydformatet Red Book [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Universal Disk Format [engelsk]    UDF (Universal Disk Format) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
1-Naftyl-metylkarbamat [norsk]    1-NAPHTHALENOL, METHYLCARBAMATE [engelsk]    Karbaryl [synonym]   molekylformel: C12H11NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Oxapentyldiklorformat [norsk]    CARBONOCHLORIDIC ACID, OXYDI-2,1-ETHANEDIYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C6H8Cl2O5
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Intellectum valde amat [latin]    Love the intellect strongly [engelsk]   (St. Augustine)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Mater artium necessitas [latin]    Necessity is the mother of invention [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Materiam superabat opus [latin]    The workmanship was better than the subject matter [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
pølse fylt med innmat [norsk]    pluck-filled sausage [engelsk]   andouillette [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
mikroprosessorautomat [norsk]    Styringsautomatsystem styrt av mikroprosessorer. Finnes både med faste forhåndsprogrammerte programmer og som programmerbare automater.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Natriummetylditiokarbamat [norsk]    CARBAMODITHIOIC ACID, METHYL-, MONOSODIUM SALT [engelsk]    Metam-Na [synonym]   molekylformel: C2H3NNa2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
raskmat, gatekjøkkenmat [avløserord]    junkfood [norsk]   jf. fastfood
Norske avløserord for importord © Språkrådet
landsspesifikt tallformat [norsk]    in-country number format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
internasjonalt tallformat [norsk]    international number format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tagged Image File Format [norsk]    Tagged Image File Format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
XPS Document file format [engelsk]    XPS-filformat for dokumenter [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Portable Document Format [engelsk]    PDF [norsk]   PDF [akronym]   PDF (Portable Document Format) er et elektronisk filformat som er utviklet av Adobe. PFD-filer har samme formattering som originaldokumentet, og kan leses med Adobe Acrobat Reader uten at originalprogrammet må brukes.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Portable Document Format [engelsk]    PDF [forkortelse/akronym]   Et format fra Adobe som gjør at dokumenter kan leses på forskjellige plattformer uten at fonter og layout forandres. Filendelsen er .pdf.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Tilsetningsstoffer i mat [norsk]    se Matsminkedirektiv og Aromadirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Mat og drikke, matlaging [norsk]    Borramuš ja juhkamuš, málesteapmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
matter, matter of business [engelsk]    sak [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
graphic interchange format [engelsk]    GIF [forkortelse/akronym]   (det mest brukte billedformatet på Internett ved siden av jpg/jpeg)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
S-Etyl-N,N-dipropyltiokarbamat [norsk]    CARBAMOTHIOIC ACID, DIPROPYL-, S-ETHYL ESTER [engelsk]    EPTC [synonym]   molekylformel: C9H19NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
(S-Propyl)butyletyltiokarbamat [norsk]    CARBAMOTHIOIC ACID, BUTYLETHYL-, S-PROPYL ESTER  [engelsk]    Pebulat [synonym]   molekylformel: C10H21NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
områdespesifikt nummerformat [norsk]    in-country/region number format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Management Information Format [norsk]    Management Information Format file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Matched Name Selection Method [engelsk]    Utvalgsmetode for samsvarende navn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
(1-Metyl)etyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    Klorprofam [synonym]   molekylformel: C10H12ClNO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Dinatriummetylenbisditiokarbamat [synonym]    Nabam [norsk]   CARBAMODITHIOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYLBIS-, DISODIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C4H6N2Na2S4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
matmølle, matprosessor, matkvern [avløserord]    food processor [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
hentemat, ta-med-mat, hurtigmat [avløserord]    take-away-food [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
4-Klor-2-butynyl-3-klorfenylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, (3-CHLOROPHENYL)-, 4-CHLORO-2-BUTYNYL ESTER [engelsk]    Barban [synonym]   molekylformel: C11H9Cl2NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Klor-2-propenyldietylditiokarbamat [norsk]    CARBAMODITHIOIC ACID, DIETHYL-, 2-CHLORO-2-PROPENYL ESTER [engelsk]    Sulfallat [synonym]   molekylformel: C8H14ClNS2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1-Metyletoksy)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 2-(1-METHYLETHOXY)-, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C11H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
matlevering; selskapsmat; keitering [avløserord]    catering [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
raskmat, snøggmat, gatekjøkkenmat [avløserord]    fastfood [norsk]   jf. junkfood
Norske avløserord for importord © Språkrådet
(4-Dimetylamino-3-metylfenyl)metylkarbamat [norsk]    PHENOL, 4-(DIMETHYLAMINO)-3-METHYL-, METHYLCARBAMATE (ESTER) [engelsk]    Aminokarb [synonym]   molekylformel: C11H16N2O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-(1,3-Dioksolan-2-yl)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)-, METHYLCARBAMATE  [engelsk]    Dioksakarb [synonym]   molekylformel: C11H13NO4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Metyl-5-(1-metyletyl)fenylmetylkarbamat [norsk]    PHENOL, 3-METHYL-5-(1-METHYLETHYL)-, METHYLCARBAMATE [engelsk]   molekylformel: C12H17NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
(2,3-Dihydro-2-metyl-7-benzofuranyl)karbamat [norsk]     Dekarbofuran [synonym]   molekylformel: C11H13NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Dimetylaminometylenaminofenylmetylkarbamat [synonym]    Formetanat [norsk]   METHANIMIDAMIDE, N,N-DIMETHYL- N'-[3-[[(METHYLAMINO)CARBONYL]OXY]PHENYL]- [engelsk]   molekylformel: C11H15N3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
(3-Metyl-1-H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimetylkarbamat [norsk]    molekylformel: C7H11N3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
matters relating to families, children and youth [engelsk]    saker om familie, barn og ungdom [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
(2,3-Dihydro-2,2-dimetyl-7-benzofuranyl)metylkarbamat [norsk]    7-BENZOFURANOL, 2,3-DIHYDRO- 2,2-DIMETHYL-, METHYLCARBAMATE [engelsk]    Karbofuran [synonym]   molekylformel: C12H15NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Dimetylamino-5,6-dimetyl-4-pyrimidinyldimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 2-(DIMETHYLAMINO)-5,6-DIMETHYL-4-PYRIMIDINYL ESTER [engelsk]    Pirimikarb [synonym]   molekylformel: C11H18N4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
5,5-Dimetyl-3-okso-1-sykloheksen-1-yl-dimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 5,5-DIMETHYL-3-OXO-1-CYCLOHEXEN-1-YL ESTER  [engelsk]    Dimetam, 2,2-Dimetyldihydroresorcinoldimetyl karbamat [synonym]   molekylformel: C11H17NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Metyletyl-2-(1-metylpropyl)-4,6-dinitrofenylkarbamat [norsk]    CARBONIC ACID, 1-METHYLETHYL 2-(1-METHYLPROPYL)-4,6-DINITROPHENYL ESTER [engelsk]    Dinobuton [synonym]   molekylformel: C14H18N2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
[3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER [engelsk]    Isolan [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
S-(2,3,3-Triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat [norsk]    CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3,3- TRICHLORO-2-PROPENYL) ESTER [engelsk]    Tri-allat [synonym]   molekylformel: C10H16Cl3NOS
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
matters submitted to the committees for consideration [engelsk]    saker som blir sendt til komitéforberedelse [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Software Development Kit (SDK) for Windows Media-format [norsk]    Windows Media Format Software Development Kit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
1-(Dimetylamino)karbonyl-5-metyl-1H-pyrazol-3-yl-dimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 1-[(DIMETHYLAMINO)CARBONYL]-5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL ESTER  [engelsk]    Dimetilan [synonym]   molekylformel: C10H16N4O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Mater tua criceta fuit, et pater tuo redoluit bacarum sambucus [latin]    Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom