Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
Mobile [engelsk]    Mobiltelefon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobile [engelsk]    Mobiltelefon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mobilfase [norsk]    developing solvent [engelsk]   (kromatografi)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
mobil enhet [norsk]    mobile device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mobiltelefon [norsk]    cellular phone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mobiltelefon [norsk]    mobile phone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobiltelefon [norsk]    Mobile Phone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mobile devices [engelsk]    håndholdte enheter [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mobile computing device [engelsk]    mobil databehandlingsenhet, mobil dataenhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobile Deployment Manager [engelsk]    mobil distribusjonsbehandling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobile Marketing Association [norsk]    MMA [forkortelse/akronym]   Se linker til mobiltelefonressurser, deriblant mobilmarkedsføring, på Mobile Infos nettsted.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mobile Deployment Package Manager [engelsk]    pakkebehandling for mobil distribusjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Mobiltilgang for Windows SharePoint Services [norsk]    Mobile Access for Windows SharePoint Services [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mobilitet, nedbrytbarhet, akkumulering i miljøet, miljødestinasjon [norsk]    environmental fate [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen