Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
NAV [forkortelse/akronym]    Arbeids- og velferdsetaten [norsk]   (tidligere Aetat og trygdeetaten)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
NAV [forkortelse]    Netto andelsverdi [norsk]   Netto andelsverdi angir markedsverdien til én fondsandel. Den framkommer ved å summere markedsverdien til alle verdipapirer som fondet har investert sine midler i. Deretter trekkes samtlige kostnader som påløper for fondet den aktuelle dagen i fra, og beløpet deles på antall utstedte andeler i fondet. Verdiutviklingen for netto andelsverdi i en bestemt periode gir uttrykk for netto avkastning i verdipapirfondet.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Ordbok / leksikon: 54 omtrentlig(e)
NAV  [norsk]    Kurs per andel i fondet fratrukket forvaltningshonorar.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
navn [norsk]    personal name [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navn [norsk]    label [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gnav [norsk]    Peeves [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
navn [norsk]    namma [samisk]   (s) (-m-) //buorre namma gullo guhkás, muhto bahá namma gullo velá guhkkelii (ordtak) 'et godt navn ryktes langt, men et ondt navn ryktes enda lenger' //namma ii bilit olbmo, muhto olmmoš bilida namas (ordtak) 'navnet skjemmer ingen, men lar seg skjemme'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
navle [norsk]    Umbilicus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
navle [kåfjordsamisk]    náhpi [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
navdu [samisk]    mistanke [norsk]   (s) (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
navle [norsk]    náhpi [samisk]   (s) (-b-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-96: buggenáhpi 'navlebrokk'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
navarin [fransk]    slags gryterett [norsk]   kind of casserole [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
navddis [samisk]    besværlig [norsk]   (a) (-vdás-, att navddis ~navddes) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(III)28: ii oro leamen garra biegga, muhto lea liikká nu navddis suhkat 'det synes ikke å være sterk vind, men likevel er det tungt å ro'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Navnerom [norsk]    En samling av navn som kan tildeles visse objekter (f.eks. personer, brukere, datamaskiner).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
navnefil [norsk]    name file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navnerom [norsk]    namespace [engelsk]   (navneområde)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navnemal [norsk]    nametemplate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Navigere [norsk]    Å finne kursen fra et punkt til et annet på kartet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
navn (CN) [norsk]    common name (CN) (i sertifikater) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navigator [engelsk]    dokumentstruktur, navigatør (retningsgiver) [norsk]   (Førstnevnte brukes f.eks. i OpenOffice)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Navigasjon [norsk]    Læren om hvordan man fører et fartøy over havet.
Maritim ordliste © MaritimStart
naval cadet [engelsk]    sjøkadett [norsk]   søekadet [dansk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Navnetjener [norsk]    En maskin som implementerer protokollen som brukes i DNS.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
navneopprop [norsk]    roll call [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
navlestreng [kåfjordsamisk]    náhpečoalli [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
navneløsing [norsk]    name resolution [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navneområde [norsk]    namespace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
naval officer [engelsk]    sjøoffiser [norsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Navicula, -ae [latin]    lite skip [norsk]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
navngitt rør [norsk]    named pipe [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navngitt mappe [norsk]    distinguished folder [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navn/verdi-par [norsk]    name-value pair [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navigation bar [engelsk]    navigasjonsfelt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navnefrigivelse [norsk]    name release [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navigasjonsrute [norsk]    navigation pane [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navn, betegnelse [norsk]    Nomen, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
navigasjonsflikk [norsk]    navigational flick [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navngitt datakanal [norsk]    named pipe [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navlesnorsfremfall [med. el. latin]    Tilstand der navlesnoren ved fødselen kommer foran fosteret, slik at gassutvekslingen mellom fosteret og moren vanskelig- eller, i verste fall, umuliggjøres. Noen ganger kan dette føre til hjerneskade eller også død hos fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
navneopprop, foreta [norsk]    call the roll [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Navigare necesse est [latin]    To sail is necessary [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
navnebasis, basenavn [norsk]    basename [engelsk]   (avhengig av sammenhengen)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navngitte argumenter [norsk]    named arguments [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navngivingskontekst [norsk]    naming context [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Navigasjonsfaremerker [norsk]    Disse bøyene er gule og svarte og har toppmerker som består av 2 svarte kjegler, men kjeglenes plassering er forskjellig. Merkene kan også ha lys / lyskarakter. NB: Fargene leses fra toppen og ned. En liten "tommelfingerregel" hva gjelder lyskarakteristikken på merkene: Tenk på klokka - Husk 3, 6, 9, kontinuerlig - Se Sjømerkene for bilder.
Maritim ordliste © MaritimStart
navnestripe, signatur [avløserord]    by-line / byline [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
navigasjonspenneflikk [norsk]    navigational pen flick [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navn på delt ressurs [norsk]    share name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navn på tilgangspunkt [norsk]    access point name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Navn på tilgangspunkt [norsk]    Access Point Name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navneområde for domene [norsk]    domain namespace [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
naviger til, vis, gå til [norsk]    go [engelsk]   (in browser)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
navnemester, navneforvalter [avløserord]    hostmaster [norsk]   (for særskilde Internett-tenester)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
navnestrøing, navnedrypping [avløserord]    namedropping [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
navn på sikkerhetskontohaver [norsk]    security principal name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
navnebeskyttet, merkebeskyttet; eiendoms- [norsk]    proprietary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no