Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
norsk [norsk]    Norwegian [engelsk]   nor – no [ISO-koder]   samlebetegnelse for gammelnorsk, gammelfærøysk og gammelislandsk
Liste over navn på språk © Språkrådet
norsk [norsk]    no. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
nynorsk [norsk]    Norwegian Nynorsk [engelsk]   nno – nn [ISO-koder]   1. den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk. Nynorsk er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk
Liste over navn på språk © Språkrådet
nynorsk [norsk]    2. norsk i tida etter ca. 1525
Liste over navn på språk © Språkrådet
Nynorsk [norsk]    The Norwegian language changed to New Norwegian
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nynorsk [norsk]    nyno. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
mellomnorsk [norsk]    norsk i perioden fra ca. 1370 til ca. 1525
Liste over navn på språk © Språkrådet
Være norsk [norsk]    Be from Norway [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
gammelnorsk [norsk]    gno. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
norsk slekt [norsk]    dárusohkagoddi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
norske kroner [norsk]    nkr [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Norsk Kamrygg [norsk]    Norwegian Ridgeback [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Norsk selskap [norsk]    Et selskap som er hjemmehørende i Norge. I vurderingen vektlegges bl.a. Om selskapet er stiftet iht. Norsk lov, om selskapet er registrert i Norge og om den faktiske ledelse, særlig på styrenivå, utøves i Norge.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Norsk Standard [norsk]    NS [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
norskspråklig [norsk]    dárrolaš [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Norskamerikaner [norsk]    Norwegian American  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Norsk språkråd [FEIL]    Språkrådet [norsk]   (navneendring f.o.m. 2005)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
gammelnorsk/gammalnorsk [norsk]    norsk i perioden fra ca. 700 til ca. 1370, kalles ofte norrønt
Liste over navn på språk © Språkrådet
norsk utstillingschampion [norsk]    NUCH [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Microsoft® Office Language Pack 2007 – Norwegian/Norsk [norsk]    Microsoft® Office Language Pack 2007 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft