Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 11 omtrentlig(e)
Nyheter [norsk]    News [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nyhetsfeed [norsk]    news feed [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsbrev [norsk]    newsletter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsleser [norsk]    newsreader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsmating [avløserord]    newsfeed [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Nyhetsbanner [norsk]    News Banner [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsserver [norsk]    news server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsgruppe [norsk]    newsgroup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetstelegraf [norsk]    news ticker [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Nyhetsvideo, senket [norsk]    News Video, Inset [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyheter etter (ved) behov, på bestilling [avløserord]    news on demand [norsk]   jf. on demand
Norske avløserord for importord © Språkrådet