Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Oslo [norsk]    Capital of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
Oslo vest [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oslo Børs [norsk]    Markedsplassen i Norge hvor det foregår organisert omsetning av ulike verdipapirer som aksjer og grunnfondsbevis, obligasjoner, derivater og warrants.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Oslobåten [norsk]    Danish name for theDANSKEBÅTEN
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Oslo univers [norsk]    Befolkning 15+ i Oslo kommune.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Oslo Havn KF [norsk]    Oslo Port Authority [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Oslo Sporveier [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oslo-Filharmonien  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oslo Kinematografer [norsk]    Oslo Kinomatografer [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oslo Sentralstasjon [norsk]    Oslo Sentralbanestasjon [FEIL]   tenk på Central Station hvis du er usikker. Et søk i Google på "Oslo Sentralbanestasjon" gir 125 000 treff. Antakeligvis skyldes feilskrivingen Oslo Sentralbanestasjon en sammenblanding med Jernbanestasjonen.
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oslo Børs-Åpningstid [norsk]    Kontinuerlig omsetning : fra kl. 09.00 til kl. 16.30.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Oslo Kammermusikk Festival  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Oslo Håndverks- og Industriforening  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad