Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
pris [norsk]    price [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
pris [norsk]    price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pris [norsk]    prezzo [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Ordbok / leksikon: 24 omtrentlig(e)
Kostpris [norsk]    Prisen som ble betalt for et verdipapir da det ble ervervet, inkl. omkostninger ved kjøpet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
prisliste [norsk]    price list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prisenhet [norsk]    price unit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salgspris [norsk]    sales price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prismatic [engelsk]    prismatisk [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
pristilbud [norsk]    price quote [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Prismodell [norsk]    Pricing Method [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
enhetspris [norsk]    unit price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
minstepris [norsk]    bevakning [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fakturapris [norsk]    invoice amount [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
prispåslag [norsk]    markup [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
justert pris [norsk]    adjusted price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Overstyr pris [norsk]    Override Price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
indirekte pris [norsk]    indirect price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prismeanamorfot [norsk]    Anamorfot der effekten oppnås ved hjelp av prismer.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
prisfastsettelse [norsk]    pricing [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
prislisteelement [norsk]    price list item [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføringspris [norsk]    transfer price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
standard kostpris [norsk]    standard cost price [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prisverdig, rosverdig [norsk]    commendable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prisverdig, rosverdig [norsk]    laudable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pris- og inntektspolitikk [norsk]    price and income policy [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
pris- og konkurranselovgivning [norsk]    legislation relating to prices and competition [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
i time etter time, fra time til time, til timepris [norsk]    by the hour [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen