Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
SE [norsk]    ( Security Entity ) En SikkerhetsEnhet som utfører en bestemt sikkerhetsfunksjon eller prosess.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Ordbok / leksikon: 1996 omtrentlig(e)
sem [ISO-koder]    semittisk [norsk]   Semitic [engelsk]   språkgruppe i Nord-Afrika og Midtøsten
Liste over navn på språk © Språkrådet
Sea [engelsk]    Hav [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
See [engelsk]    Vide [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
sei [norsk]    saithe, coalfish [engelsk]   lieu noir [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
see [engelsk]    se; forstå; tenke seg, forestille seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
set [engelsk]    mengde [norsk]   [-s] [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
set [engelsk]    velg(e) [norsk]   [-v] (sette)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
set [engelsk]    mengde [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
set [engelsk]    mengde(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
SEK [forkortelse/akronym]    svenske kroner [norsk]   (det internasjonale valutakodesystemet)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
SEO [forkortelse/akronym]    søkemotoroptimalisering [norsk]   search engine optimization [engelsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sef [forkortelse]    Sefanja [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Se! [norsk]    Geahca! [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Set [samisk slang]    Ikke søt [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
sei [norsk]    sáidi [kåfjordsamisk]   (pl.: sáiddit)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
NYSE [norsk]    New York Stock Exchange
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Seis [spansk]    [seis] Tallet seks
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
seam [engelsk]    søm [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
seil [norsk]    sail [engelsk]   sejl [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Base [norsk]    Bear [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Mose [norsk]    Moss [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Rose [norsk]    Name of APRILL JHONNY's cat
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seks [norsk]    Six [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sent [norsk]    Late [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sett [norsk]    Seen [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
nose [engelsk]    :^) [emotikon/smiley]   User has a broken nose
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :v) [emotikon/smiley]   User has a broken nose, but it's the other way
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :_) [emotikon/smiley]   User's nose is sliding off of his face
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :=) [emotikon/smiley]   User has two noses
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :^) [emotikon/smiley]   smiley with pointy nose (righty)
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
semi [engelsk]    :-i [emotikon/smiley]   semi-smiley
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :v) [emotikon/smiley]   left-pointing nose smiley
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :u) [emotikon/smiley]   smiley with funny-looking left nose
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
nose [engelsk]    :n) [emotikon/smiley]   smiley with funny-looking right nose
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Muse [norsk]    Legge bendsel over en åpen hake eller krok eller sikre en bolt i en sjakkel.
Maritim ordliste © MaritimStart
sell [engelsk]    selge [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
akse [norsk]    Axis, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
akse [norsk]    Axon, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
okse [norsk]    Bos, bovis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
nese [norsk]    Rhinos [gresk]   (lat. syn.: Nasus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sekk [norsk]    Saccus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sene [norsk]    Tendo, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
sekk [norsk]    Uter [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
seil [norsk]    Velum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sei  [norsk]    Saithe [engelsk]   Pollachius virens [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
case [norsk]    kasus, tilfelle, sak, eksempel(tilfelle) [avløserord]   jf. case study
Norske avløserord for importord © Språkrådet
huse [avløserord]    house [norsk]   (andres operative maskinvare i eigne lokale mot betaling), jf. hoste
Norske avløserord for importord © Språkrådet
ease [engelsk]    letthet; utvungent; rolig, ubesværet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nise [norsk]    porpoise [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vise [norsk]    display [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
lese [norsk]    read [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
send [engelsk]    sende [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
case [engelsk]    sak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
case [engelsk]    kasse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sett [norsk]    kit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SECT [norsk]    SECT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
seed [engelsk]    så [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
seek [engelsk]    søk, søk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
send [engelsk]    sende [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vise [norsk]    view [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pose [engelsk]    fremsette, stille opp [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
seal [engelsk]    forsegling, tett tillukking, tetning, tetningsring, forsegle, tett tillukke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sees [norsk]     ses/sees el. settes [FØR]   (som partisipp; blir stående, jf. gis, gås, has, tas) (den fulle bøyningen av verbet se(e)s blir: ses/sees - ses/sees - sås/såes - settes
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sek, [forkortelse/akronym]    se s
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sep. [forkortelse/akronym]    september [norsk]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
SERP [forkortelse/akronym]    Search Engine Result Page [engelsk]   (resultatside når man søker etter noe i en søkemotor)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
seng [norsk]    letto [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
TESE [akronym]    Testicular Sperm Extraction [engelsk]   Uthenting av sædceller fra testikkelvevet i biopsi (operasjon). Brukes når befruktning skal gjøres med mikroinjeksjonsteknikk (ICSI).
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Base [norsk]    alkalisk molekyl som kan kombineres med et surt molekyl. Adenin, tymin, guanin og cytosin er nitrogenholdige baser, noe som vil si at de inneholder nitrogenatomer.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
TESE [akronym]    operativ uthenting av sædcellene fra testikkelen
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Seis [norsk]    Pigmentert eller upigmentert lakk for forsegling av bl.a. puss, som skal binde av løse partikler i overflaten, jevne ut suget i underlaget samt sikre god heft og forankring til etterfølgende malingsstrøk.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
sene [norsk]    tendo [med. el. latin]   Elastisk bindevev som fester en muskel til skjelettet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Nese [norsk]    Njunni [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Rase [norsk]    Stalet [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
nese [norsk]    junni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
okse [norsk]    vuoksá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
myse [norsk]    misso [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
avse [norsk]    liigodit [samisk]   (v) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(II)524: itgo liigut munnje veaháš suinniid 'kan du avse litt høy til meg' //eat mii liigut atnit nu ollu rudaid ' vi har ikke råd til å bruke så mange penger'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ense [norsk]    fuohkihit [samisk]   (v) //in fuohkihange ahte almmái vulggii 'jeg enset ikke engang at mannen dro'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
fase [norsk]    bargobadji [samisk]   (s) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
gyse [norsk]    guovddustuvvat; asseguovdái geassit; soaigit [samisk]   (v) 2. (-s-); 3. (-igg-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
hyse [norsk]    diksu [samisk]   (s) (-vss-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
nese [norsk]    njunni [samisk]   (s) (-n-); snuolganjunni ’snørrnese’ //snuolganjunis maid šaddá olmmoš (ordtak) 'det blir folk også av en snørrnese' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)322: cirkenjunni (-n-) ’oppstoppernese’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
okse [norsk]    orttot [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-532: (-h-) 'okse mellom 1 og 2 år'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
rose [norsk]    rámidit [samisk]   (v) //bargu dahkkis rámida 'gjerningen berømmer gjerningsmannen'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Selen [norsk]    SELENIUM [engelsk]   molekylformel: Se
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
satse [norsk]    Bet [engelsk]   Å plassere chips i potten.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
House [norsk]    House [engelsk]   Casinoet eller kortrommet som huser pokerspillet.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Raise [engelsk]    høyne [norsk]   Å høyne den forrige innsatsen.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
bysse [norsk]    buis [nederlandsk]   Frakt og fiske. Flamsk fiskefartøy Råseil på alle mastene. De forreste mastene kunne legges ned (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kvase [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Moose [engelsk]    Elg [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
House [engelsk]    Hus [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kasse [norsk]    Crate [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kvise [norsk]    Spot [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Lefse [norsk]    Thin pancake of rolled dough
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Nisse [norsk]    A friendly Norwegian dwarf
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Reise [norsk]    Journey [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seter [norsk]    Mountain pasture [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seven [engelsk]    Sju [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
homse [norsk]    pato [spansk]
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
perse [spansk]    å bli forfulgt av noen, eller når noen forfølger deg med øynene. observerer hva du gjør.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Bysse [norsk]    Skipskjøkken, også kalt kabyss (av hollandsk kambyse).
Maritim ordliste © MaritimStart
Kause [norsk]    Rund eller dråpeformet metallring (evt. plast) formet slik at tau eller wire ligger støtt rundt den. Beskytter øyespleis mot innvendig slitasje.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lense [norsk]    Øse, pumpe tom. 1. (mar.), Seile rett eller omtrent rett unna vinden..
Maritim ordliste © MaritimStart
Messe [norsk]    Spise/Oppholdsrom ombord.
Maritim ordliste © MaritimStart
Samse [norsk]    Trekke sammen en knop eller passe til et stikk.
Maritim ordliste © MaritimStart
house [engelsk]    hus [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
senke [norsk]    reduce [engelsk]   (prisen/the price)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
serve [engelsk]    fungere [norsk]   (på komité)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
danse [norsk]    bailar [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
selv- [norsk]    Auto- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
linse [norsk]    Lens, -ntis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
masse [norsk]    Moles [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Semi- [latin]    halv- [norsk]   prefiks(gr. syn.: Hemi)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Senex [latin]    olding [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
In se [latin]    In itself [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Moose [engelsk]    Elg [norsk]   Alces alces americana [latin]   1 ind Grand Teton NP - WY 16.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
horse [engelsk]    hest [norsk]   cheval [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
goose [engelsk]    gås [norsk]   oie [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
linse [norsk]    lentil [engelsk]   lentille [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
linse [norsk]    Betegnelse på de enkelte elementene i et objektiv
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
noise [norsk]    Engelsk for støy (s.d.)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Secam [norsk]    (Sequentiel Coléur A Memoir) Farge TV system som bl.a. brukes i Frankrike.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
house [engelsk]    oppbevare, hus [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
abuse [engelsk]    misbruk; mishandling; skjellsord; misbruke, voldta; skjelle ut [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
amuse [engelsk]    more; underholde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cause [engelsk]    årsak, grunn; sak; forårsake [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cease [engelsk]    opphøre, slutte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
close [engelsk]    avslutning, slutt, opphør, ende; innhegning; passasje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
curse [engelsk]    forbanne; banne; ed; forbannelse, fig: sann plage [norsk]   [køøs] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dense [engelsk]    tett, tykk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lapse [engelsk]    forløp; feile; synke; svikte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
poise [engelsk]    (sinns)likevekt, ro; balanse; sveve [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
purse [engelsk]    pung; håndveske; penger [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
raise [engelsk]    lønnsforhøyelse; løfte; reise; forhøye, legge på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
seed  [engelsk]    sette frø, frø seg; frø, såkorn; avkom, slekt; bibl: sæd; ; fig: spire (f.eks: av tvil) [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
setup [engelsk]    arrangement; struktur, oppbygning; situasjon, stilling; arrangert situasjon; oppstilling  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sever [engelsk]    kutte av, rive av; bryte; skille ut, skille fra [norsk]   [sevø] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
close [engelsk]    lukke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nisse [norsk]    daemon [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
låse [norsk]    dotlock [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sende [norsk]    mail [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mouse [engelsk]    mus [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
parse [engelsk]    tyde, lese, fortolke, tolke, analysere, parse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
serif [engelsk]    seriffskrift, (teknisk:) antikva, seriff [norsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
setup [engelsk]    oppsett, innstillinger [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
pause [norsk]    break [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
close [engelsk]    lukke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Close [engelsk]    Lukk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
senke [norsk]    demote [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serie [norsk]    family [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
House [norsk]    House [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mouse [engelsk]    mus [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Noise [engelsk]    Støymusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Pause [norsk]    Pause [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sepia [norsk]    Sepia [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setup [engelsk]    installasjons- [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setup [engelsk]    installasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cease [engelsk]    slutter, stopper [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
erase [engelsk]    viske ut [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lense [norsk]    boom [engelsk]   (også)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
raise [engelsk]    stimulere [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
rinse [engelsk]    skylle [norsk]   (med.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
serve [engelsk]    tjene, forkynne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
SETIQ [engelsk]    meksikansk kjemikalietransportmyndighet [norsk]   Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Quimica [spansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
phase [engelsk]    fase(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
sebra [norsk]    zebra [FEIL]   (Equus zebra og Equus grevyi)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
hilse [norsk]    hilse el. helse [FØR]   substantivet helsing blir stående
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
reise [norsk]    blir eneform for ordet i vanlig bruk; formen reis står ved lag i visse sammenhenger som ’gjøre sin siste reis’ og «førstereisgutt» (jf. vendereis)
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tasse [GÅR UT]    tass [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
spise [norsk]    mangiare [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Seiza [japansk]    Sittestilling på knær [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
SESAM [norsk]    datasystem for administrasjon av asylmottakene. Systemet oppdaterer og bruker data i utlendingsdatabasen. Det brukes av UDI og de som har ansvar for drift av asylmottak.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Brase [norsk]    opp Stramme inn brasene, slik at spinnakeren flyttes mot lo.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Bysse [norsk]    Kjøkken ombord. Galley
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Rosse [norsk]    Vindrosse (uttales "råsse") Et plutselig vindkast.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
miose [med. el. latin]    Liten, sammentrukket pupill.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
myose [med. el. latin]    Øm hevelse i muskler. Tilstanden opptrer oftest når musklene allerede er ømme.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ptose [norsk]    ptosis [med. el. latin]   1. Fremfall av en legemsdel. 2. Nedhenging av øyelokk p.g.a. lamming av III hjernenerve eller sympatiske nerver.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
serum [med. el. latin]    blodvæske [norsk]   Den væske som skiller seg ut når blodet koagulerer, det vi si blodvæske uten celler, blodplater og størkningsprotein.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Spise [norsk]    Borrat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Kysse [norsk]    Cumma [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
Reise [norsk]    Johtit [samisk slang]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
pisse [norsk]    gožžat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
lefse [norsk]    leaksu [kåfjordsamisk]   (pl.: leavssut)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
selje [norsk]    sállja [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sevje [norsk]    máihli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bruse [norsk]    márrat; šoavvat [samisk]   (v) 1. (-r-); 2. //NL107 (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kakse [norsk]    gárpa [samisk]   (s) (-rpp-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
mikse [norsk]    ruddet; seaguhit [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Baisse [norsk]    Et uttrykk for kursfall på verdipapirer (motsatt av hausse).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Hausse [norsk]    Sterk kursstigning på verdipapirer.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Ortose [norsk]    Samlebetegnelse for alle typer bind, skinner, korsett m.v. som blir brukt i ortopedien; ortopedisk hjelpemiddel.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Parese [norsk]    Lett, ufullstendig lammelse.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Sepsis [norsk]    Alvorlig smittesykdom med nærvær av sykdomsbakterier eller andre smittestoffer i blodet; "blodforgiftning".
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
second [engelsk]    andre, 2 [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
krysse [norsk]    cross [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Yapese [engelsk]    yapesisk [norsk]   språket på øya Yap i Mikronesia
Liste over navn på språk © Språkrådet
bardse [norsk]    bartze [nederlandsk]   Baarse bartze, barda. Et større rofartøy for transport av folk. Antagelig klinkerbygget i starten , men ble kravell bygget opp mot 1400 tallet. Fartøyet hadde halvdekk helt fram til stormasten. Stormast baugspryd og en liten mesanmast på hakkebrettet. (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
seiler [norsk]    sailing-ship [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
trosse [norsk]    hawser [engelsk]   rep, stort tau (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Flause [norsk]    Blunder [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Secret [engelsk]    Hemmelig [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Secret [engelsk]    Hemmelighet [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Pølse [norsk]    Hot dog [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Semule [norsk]    Semolina [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
sjanse [norsk]    chance [spansk]   Sjangse, mulighet.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Krysse [norsk]    Seile i sikksakk mot vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Trosse [norsk]    Brukt om tauverk med diameter 25 m.m. eller mer.
Maritim ordliste © MaritimStart
Server [norsk]    Se tjener.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
selger [norsk]    seller [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
course [engelsk]    kurs [norsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
sensor [norsk]    examiner [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
sensur [norsk]    exam result [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
In use [engelsk]    In usu [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Per se [latin]    By or in itself [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Pro se [latin]    On one's own behalf [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
cheese [engelsk]    ost [norsk]   fromage [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cuisse [fransk]    lår [norsk]   leg [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
grouse [fransk]    skotsk lirype [norsk]   red grouse [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
pølse [norsk]    sausage [engelsk]   saucisse, saucisson [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sennep [norsk]    mustard [engelsk]   moutard [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cerise [fransk]    kirsebær [norsk]   cherry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fraise [fransk]    jordbær [norsk]   strawberry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sepmag [norsk]    Forkortelse for "separat magnetisk lydspor". Lyden ligger her på et magnetbånd som avspilles synkront med bildene på filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
server [norsk]    Sentral datamaskin i nettverk som lagrer og prosesserer data.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
browse [norsk]    bla igjennom [avløserord]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
server [norsk]    tjener [avløserord]   jf. webserver
Norske avløserord for importord © Språkrådet
accuse [engelsk]    beskylde; anklage [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
arouse [engelsk]    vekke; fig: egge opp, hisse opp [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
debase [engelsk]    fornedre [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
demise [engelsk]    bortgang, død [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
devise [engelsk]    tenke ut [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
expose [engelsk]    vise frem; avsløre, røpe; overskride [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppose [engelsk]    motsette seg, opponere mot [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
praise [engelsk]    rose, prise, berømme [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
seeing [engelsk]    det å se [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sense  [engelsk]    sans; oppfatning; fornuft; hensikt; betydning; fornemme, føle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
severe [engelsk]    meget streng; stiv; alvorlig; hard(t) [norsk]   [siiviø] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
spouse [engelsk]    ektefelle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
browse [engelsk]    bla gjennom, surfe, bla, lete, søke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ytelse [norsk]    performance [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
search [engelsk]    søke [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
server [engelsk]    tjener [norsk]   (server)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
grense [norsk]    bound [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bronse [norsk]    Bronze [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
browse [engelsk]    bla gjennom [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
choose [engelsk]    velge [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klasse [norsk]    class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
expose [engelsk]    eksponere [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyanse [norsk]    hue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Panose [norsk]    Panose [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ytelse [norsk]    performance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selger [norsk]    salesperson [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
search [engelsk]    søk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Search [engelsk]    Søk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
select [engelsk]    merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Serbia [norsk]    Serbia [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server [norsk]    server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server [norsk]    server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
y-akse [norsk]    y-axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arkose [norsk]    arkose [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
repose [engelsk]    hvile [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
settle [engelsk]    slå seg til ro [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sewage [engelsk]    kloakvann [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
skisse [norsk]    Sketch [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
pro se [engelsk]    for seg selv, som representerer seg selv, fører saken sin selv [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
septum [engelsk]    membran, skillevegg, septum [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
series [engelsk]    rekke(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
secant [engelsk]    sekans(en) [norsk]   (subst.) (til en vinkel)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
secant [engelsk]    sekant(en) [norsk]   (subst.) (til en kurve)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
knause [GÅR UT]    knaus [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
slisse [norsk]    sliss [GÅR UT]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sekund [norsk]    s [forkortelse/akronym]   int. symbol for sekund, i allmennspråk: sek
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
senior [norsk]    sen. el. sr. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sempai [japansk]    En utøver mer erfaren enn en selv
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Krysse [norsk]    Seile i sikksakk mot vinden. Bidevind
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Trosse [norsk]    Tykt tau som brukes f.eks. ved fartøyning eller sleping av båter.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Kyfose [norsk]    Kyfosis [engelsk]   Kyfose er en fremoverkrumning av ryggen.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Parese [norsk]    lett, ufullstendig lammelse
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Parese [norsk]    lett eller ufullstendig lammelse.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Meiose [norsk]    Reduksjonsdeling hvor dattercellene får halvparten av det genetiske materialet som morcellen. Finner sted under kjønnscelle dannelsen.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Mitose [norsk]    Vanlig celledeling også kalt vekstdeling. Kjernedeling som skjer slik at dattercellene får det samme antall kromosomer som morcellen. Finner sted i alle kroppscellene unntatt under kjønnscelledannelsen.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
meiose [norsk]    spesiell celledeling som fører til dannelse av haploide kjønnsceller.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
meiose [med. el. latin]    reduksjonsdeling [norsk]   Celledeling som fører til dannelse av kjønnsceller eggceller eller sædceller), slik at kromosomantallet er halvert i forhold til kroppens andre celler.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ortose [med. el. latin]    Hjelpemiddel som nyttes i ortpedien.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
parese [med. el. latin]    (Delvis) lammelse
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sectio [med. el. latin]    seksjon [norsk]   1. Operasjonssnitt. 2. Obduksjon
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sepsis [med. el. latin]    blodforgiftning [norsk]   Alvorlig betenneslesreaksjon som følge av at det har kommet bakterier inn i blodet. Betennelsen gir høy feber, frostanfall og nedsatt allmenntilstand med ustabil blodsirkulasjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
serøs [norsk]    serøs [med. el. latin]   1. Som gjelder serum eller lettflytende. 2. For væsker som inneholdet mye blodprotein.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
senere [norsk]    Later [engelsk]   L8R [slang]   See you later - Vi sees senere
Miniordliste over Internett-slang © Adresseavisen
Senere [norsk]    later [engelsk]   L8R [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Pølse [norsk]    Marfi [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
sealgi [kåfjordsamisk]    ryggflate [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bevise [norsk]    duodaštit [samisk]   (v) //duohtan cájehit; duohtan nannet
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
glinse [norsk]    gear'rát; šoavvut [samisk]   (v) 2. //NL236: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Balanse [norsk]    Den del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Remisse [norsk]    En pengesending i kontanter eller sjekk.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Balanse [norsk]    Oppstilling av alle bedriftens eiendeler (aktiva) og egenkapital og gjeld (passiva) på et bestemt tidspunkt, vanligvis ved et årsskifte.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Artrose [norsk]    Slitasjegikt i et ledd. Fører til at leddet kan bli vondt og stivt å bevege. Brusk og bensubstans blir nedslitt slik at leddflatene endrer form. Noen ganger kan det komme litt væske i leddet og leddknokene kan bli oppdrevne. Plagene kommer med alderen og kan delvis skyldes arvelige forhold.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Segundo [spansk]    [se-GONN-då] Andre
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
reverse [engelsk]    omvendt [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Faroese [engelsk]    færøysk [norsk]   fao – fo [ISO-koder]   språket på Færøyene
Liste over navn på språk © Språkrådet
Chinese [engelsk]    kinesisk [norsk]   chi/zho – zh [ISO-koder]   språket i Kina
Liste over navn på språk © Språkrådet
Maltese [engelsk]    maltesisk [norsk]   mlt – mt [ISO-koder]   språket på Malta
Liste over navn på språk © Språkrådet
serbisk [norsk]    Serbian [engelsk]   scc – srp [ISO-koder]   språket i Serbia og Montenegro (serbokroatisk med kyrillisk skrift)
Liste over navn på språk © Språkrådet
strusse [norsk]    Lett langstrakt båt med plass til 25 mann. Kravell bygget av furu, flatbunnet, fikk i slutten av 1600 akterspeil med et langt styreblad 1 Mast med råseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
forlise [norsk]    be lost, be wrecked [engelsk]   (skips-/seilingsmanøver)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Glimpse [engelsk]    Glimt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Nytelse [norsk]    Enjoyment [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selskap [norsk]    Party [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sunrise [engelsk]    Soloppgang [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seaweed [engelsk]    Tang [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
tirarse [spansk]    Kommer ann på hvilken sammenheng ordet blir brukt. Det kan bety å forelske seg eller å bli seriøs i et forhold. Det kan også bety konflikt.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Chinese [engelsk]    <|-) [emotikon/smiley]   User is Chinese
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Chinese [engelsk]    <|-( [emotikon/smiley]   User is Chinese and doesn't like these kind of jokes
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Seiling [norsk]    Kunsten å drive et fartøy fremover ved hjelp av vinden.
Maritim ordliste © MaritimStart
Spleise [norsk]    Sammenføying av to tau eller wire som flettes inn i hverandre. Ved øyespleis fletter du tauet inn i seg selv igjen.
Maritim ordliste © MaritimStart
expense [engelsk]    kostnad [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
seksjon [norsk]    KHiB har gått vekk fra dette begrepet! Nå heter det ’fagområde’ = Subject Area (se ’fagområde’)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
sentada [spansk]    Figur der kvinnen setter seg på mannens lår.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Senilis [latin]    som hører til alderdommen [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Serosus [latin]    vannklar [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
In esse [latin]    In existence [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Reverse [engelsk]    Verso [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
selleri [norsk]    celery [engelsk]   céleri [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
release [norsk]    plateslipp [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
purpose [engelsk]    hensikt, virkning [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
seagull [engelsk]    måke, måse [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
searing [engelsk]    sviende, brennende [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
adverse [engelsk]    uheldig, ugunstig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
cleanse [engelsk]    rense, renske, rengjøre, vaske ren, feie ren [norsk]   [klenz] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
confuse [engelsk]    forvirre; forveksle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
despise [engelsk]    forakte, se ned på [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
eclipse [engelsk]    formørkelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
endorse [engelsk]    gi sin tilslutning til, bifalle; endossere, påtegne [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
immense [engelsk]    enorm, umåtelig stor, uendelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
immerse [engelsk]    fordype, engasjere; senke ned i [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
impasse [engelsk]    dødpunkt; blindgate; uføre [norsk]   [impaas] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
incense [engelsk]    røkelse; virak; gjøre rasende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
purpose [engelsk]    formål, hensikt; virkning, resultat [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
release [engelsk]    frigjøre, løse; frigi; løslate, sette fri, befri; utløse; slippe; sende ut [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
remorse [engelsk]    samvittighetsnag, anger [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
suppose [engelsk]    forutsette; anta, tro, gå ut ifra [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
compose [engelsk]    komponere (musikk), skrive, sette sammen, forfatte [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
dispose [engelsk]    kaste [norsk]   (C#)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ellipse [norsk]    ellipsis [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
inverse [engelsk]    invers [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
matrise [norsk]    matrix [engelsk]   (kan bare inneholde tall) (se også array)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
release [engelsk]    utgave, versjon, utgivelse [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
secrecy [engelsk]    se «Confidentiality»
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
section [engelsk]    bolk, del, kapittel [norsk]   (avsnitt, inndeling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
segment [engelsk]    del, (geometri:) segment [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
service [engelsk]    tjeneste [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
session [engelsk]    økt, (arbeids-)periode [norsk]   (sesjon)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
spleise [norsk]    splice [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
semifet [norsk]    semibold [engelsk]   (Typografisk uttrykk for tegntykkelse, 7. tynnest / 7. tykkest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
adresse [norsk]    address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
analyse [norsk]    analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matrise [norsk]    array [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
balanse [norsk]    balance sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selskap [norsk]    company [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ellipse [norsk]    ellipsis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
license [engelsk]    lisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matrise [norsk]    matrix [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
release [engelsk]    slippe på markedet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
release [engelsk]    frigivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service [engelsk]    tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service [engelsk]    tjeneste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
session [engelsk]    økt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setting [engelsk]    innstilling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
precise [engelsk]    presis, nøyaktig [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
searing [engelsk]    sviende, brennende [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
secrete [engelsk]    avsondre, utsondre [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
secular [engelsk]    sekulær (langtids...) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
strosse [norsk]    stope [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
surmise [engelsk]    antakelse, formodning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
impulse [engelsk]    impuls / kraftstøt [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
inverse [engelsk]    invers [norsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
section [engelsk]    seksjon, snitt, avsnitt, punkt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seminom [norsk]    seminoma [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seksjon [norsk]    ställ [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ellipse [engelsk]    ellipse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
inverse [engelsk]    invers(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
inverse [engelsk]    invers [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
inverse [engelsk]    omvendt [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
adresse [norsk]    addresse [FEIL]   (påvirkning fra engelsk)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
diverse [norsk]    div. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Spleise [norsk]    Sammenføying av to tau som flettes inn i hverandre.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Lidelse [norsk]    tap av eller unormale tilstander i psykologiske, fysiologiske eller anatomiske strukturer eller funksjoner. Personen trenger ikke å ha registrert lidelsen, og den kan bli påvist ved klinisk observasjon. Kan sammenlignes med uførhet, der tap eller unormal tilstand (lidelse) påvirker evnen til å utføre en aktivitet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Nekrose [norsk]    endringer som er tegn på celledød.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Psykose [norsk]    en generell term som henviser til mentale lidelser der den mentale funksjonen er tilstrekkelig svekket til å påvirke pasientens kapasitet til å takle kravene i hverdagslivet i stor grad.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Psykose [norsk]    Psykiatrisk tilstand preget av realitetsbrist.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Psykose [norsk]    er navn på sykdommer der kjennetegnene er at den som er syk blander fantasi og virkelighet. Den som er syk kan høre stemmer og se ting som andre verken ser eller hører. Psykoser kan komme brått og gå over nokså fort, eller komme langsomt og vare lenge. Psykoser som kommer brått, kan komme fordi en har hatt større påkjenninger enn en tåler. Når det gjelder de langvarige psykosene som schizofreni, blir ca. halvparten ganske bra igjen, mens den andre halvparten får mer eller mindre stor...
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
SETNING [norsk]    Sammenpressing av jordlag slik at konstruksjonen synker litt ned i grunnen.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Seising [norsk]    Behandling med tyntflytende bindemiddelløsning som kan trenge inn i et sugende, porøst underlag og binde løstsittende partikler.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Hambuse [norsk]    Boggart [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
acidose [norsk]    acidosis [med. el. latin]   Beskrivelse for en lav pH, med andre ord en høy surhetsgrad i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
amylase [norsk]    amylase [med. el. latin]   Et enzym som hovedsaklig dannes i bukspyttkjertelen og i spyttkjertlene. Økt mengde kan sees i bloder ved betennelse i bukspyttkjertelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
artrose [norsk]    arthrosis deformans [med. el. latin]   Nedbrytning av brusken i et ledd, før det etterhvert blir påleiringer i samme ledd. Oftest er det snakk om hofteleddet hos eldre mennesker.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
atetose [norsk]    athetosis [engelsk]   Ufrivillige, langsomme og vridende bevegelser, spesielt i ansiktet og i fingre/tær.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cyanose [med. el. latin]    blåsjuke [norsk]   Cyanose er en tilstand der hud og slimhinner får en blålig farge på grunn av lavt oksygeninnhold i blodet. Blåskjæret synes først på lepper og negler. Tilstanden kan skyldes flere ting: lunge- eller hjertesykdom, forgiftning mm.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
dialyse [norsk]    dialyse [med. el. latin]   Dialyse er en metode for kunstig rensing av blod i en maskin (dialysator). Blod fra passienten strømmer gjennom maskinen og passerer over en hinne som tillater utskilling av avfallsstoffer til en væske (dialysevæske) på andre siden av hinnen. Det rensete blodet ledes tilbake til pasientens kretsløp. Behandlingen brukes ved nyresvikt, og dialysatoren overtar nyrenes blodrensende funksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
fibrose [norsk]    fibrosis [med. el. latin]   Økt dannelse av bindevev lokale steder i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lordose [med. el. latin]    svai rygg [norsk]   Naturlig bøyning av ryggraden framover i nakke- og lenderegionen. Bøyningen kan i enkelte tilfeller være for stor, slik at pasienten får plager.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
narkose [med. el. latin]    Tilstand der man er i dyp søv eller bevisstløs som følge av narkosemedikamenter. Disse virker både ved å stille smerter og å avslappe muskler. Narkosemidlene kan inntas ved inhalasjon eller injeksjon intravenøst, og det er vanlig at pasienten får beroligende og/eller innsovningsmidler først. Ved en operasjon styres narkosegivingen av spesielle anestesileger og -sykepleiere.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nekrose [med. el. latin]    vevsdød [norsk]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nevrose [med. el. latin]    Samlebetegnelse på en del psykiske sykdommer uten organisk årsak. Sykdommene uttrykker seg ved å virke ubevisst inn på en persons reaksjonsmønster i visse situasjoner, og antas å ha opphav i psykologiske konflikter. Pasienter med nevrose har som regel ikke alvorlig forvrengt virkelighetsoppfatning, slik som pasienter med psykoser har. Ofte er det dominerende symptomet en eller annen form for angst. Eksempel: Sosiofbi (sosial angst) eller arcachnofobi (angst for edderkopper). Dersom nevrose...
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
psykose [norsk]    psychosis [engelsk]   Alvorlig sinnslidelse som kan vise seg ved hallusinasjoner, vrangforestillinger, sterkt forvirret eller kataton oppførsel, forstyrret tankeliv med inkoherens, avsporinger, tankefattigdom, ulogisk tale, m.fl.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
stenose [norsk]    stenosis [med. el. latin]   Innsnevring, smal, trang del av gang eller hulrom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
see you [engelsk]    Vi sees [norsk]   CYA [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
seivøe [norsk]    sáidespearru  [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
almisse [norsk]    headášveahkki [samisk]   (s) (-hk-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-808: váhtit (pl)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Idéfase [norsk]    Defineres vanligvis som den innledende fasen i en nyetablerings- eller nyskapingsprosess. Idéfasen betegner bearbeidelsen av selve forretningsidéen.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
selvedge [engelsk]    forkant [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
increase [engelsk]    øke [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Japanese [engelsk]    japansk [norsk]   jpn – ja [ISO-koder]   språket i Japan
Liste over navn på språk © Språkrådet
setswana [norsk]    Tswana [engelsk]   tsn – tn [ISO-koder]   bantuspråk som tales i Botswana, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe
Liste over navn på språk © Språkrådet
Re-raise [norsk]    Re-raise [engelsk]   Å høyne en høyning.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
Skumlese [norsk]    Scanning [engelsk]   Når man leser på nettet har man en tendens til å skumlese eller ”skanne” teksten i stedet for å lese den grundig. Bruk av punktlister, overskrifter, uthevede ord og lignende gjør det enklere å skumme teksten.
Ordliste for brukergrensesnitt © NetLife Research
fyrblase [norsk]    furublåsa [svensk]   Bygget av furu. Fokkeskønval storskønval (råseil) og toppseil på stormasten og mesanseil (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
sejlskib [dansk]    seilskip 3 mastet [norsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
seafarer [engelsk]    sjøfarer [norsk]   (yrker, arbeid og gjøremål)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Distanse [norsk]    Distance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Følelse [norsk]    Feeling [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Mor Aase [norsk]    Mother of Peer Gynt
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seilskip [norsk]    Sailing vessel [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skolisse [norsk]    Shoe lace [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Terrasse [norsk]    Terrace [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Nonsense [engelsk]    Tullprat [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Outhouse [engelsk]    Uthus [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
surprise [engelsk]    :-o [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
suspense [engelsk]    8-| [emotikon/smiley]
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Rorhylse [norsk]    Vanntett gjennomføring for rorstammen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Sekstant [norsk]    Vinkelmåler. Måler høyden på solen og stjernene. Brukes til navigasjonen ombord i skip for å bestemme skipets posisjon på havet.
Maritim ordliste © MaritimStart
Vindrose [norsk]    Diagram som fremstiller vindforholdene på et sted. En vanlig form er en sirkel der den prosentvise hyppighet av vindstille er angitt. Inn mot sirkelen er det tegnet piler som markerer vindretninger i kompasstreker el. grader. Pilenes lengde er proporsjonal med observert hyppighet av vind fra vedk. retning. Også betegnelse for kompassrosen.
Maritim ordliste © MaritimStart
Sea Talk [norsk]    Raymarin sitt eget dataspråk (Raymarine)
Maritim ordliste © MaritimStart
Database [norsk]    En samling med informasjon som er strukturert og organisert på en slik måte at det er enkelt å hente ut den informasjonen man ønsker.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
outhouse [engelsk]    uthus [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
purchase [engelsk]    innkjøp [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
services [engelsk]    tjenester [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
security [engelsk]    verdipapir [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
increase [engelsk]    økning [norsk]   (av prisen/the price)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
semester [norsk]    term [engelsk]   (KHiB bruker ikke semester som er amerikansk)
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
stivelse [norsk]    Amylum, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dannelse [norsk]    Formatio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
dannelse [norsk]    -poesis [gresk]   suffiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Serratus [latin]    takket [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sexus, - [latin]    kjønn [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Hooknose [engelsk]    Panserulke  [norsk]   Agonus cataphractus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sea mats [engelsk]    Mosdyr  [norsk]   Ectoprocta [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
in posse [latin]    In possibility [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Inter se [latin]    Between themselves [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seriatim [latin]    One after another in order [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sivrikse [norsk]    Australian Crake [engelsk]   Porzana fluminea [latin]   3 Deniliquin 27.11. og 2 Cherry Lake 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sotrikse [norsk]    Spotless Crake [engelsk]   Porzana tabuensis [latin]   2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blyrikse [norsk]    Plumbeous Rail [engelsk]   Pardirallus sanguinolentus [latin]   5 Huacarpay Lake 11.9., 3 Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Solrikse [norsk]    Sunbittern [engelsk]   Eurypyga helias [latin]   1 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., H Amazonia Lodge 17.9., 1 ss 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sebradue [norsk]    Zebra Dove [engelsk]   Geopelia striata [latin]   10 ind Kota Kinabalu Park 11., 5 ind Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
set menu [engelsk]    fast meny [norsk]   formule [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
set menu [engelsk]    fast meny [norsk]   menu [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sea bass [engelsk]    havabbor [norsk]   bar [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sea bass [engelsk]    havabbor [norsk]   loup [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
in-house [norsk]    intern-, firma- (i samansetjingar), selv, på huset [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
chastise [engelsk]    refse; tukte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
comprise [engelsk]    omfatte, bestå av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disclose [engelsk]    avsløre, røpe; avdekke, åpenbare [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
disguise [engelsk]    forkledning; forkle, kle ut; skule [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ubalanse [norsk]    imbalance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lignelse [norsk]    parable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
hypofyse [norsk]    pituitary [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
seasoned [engelsk]    tilvent, trenet; gammel, lagret, tørket; krydret, smakt til [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
seedling [engelsk]    ung ømtålig plante  [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selfless [engelsk]    uselvisk [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
semantic [engelsk]    ords betydningsvariant; språklig mening [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sense of [engelsk]    sans for, følelse av, fornemmelse av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sentient [engelsk]    sansende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
serenity [engelsk]    klarhet; avklarethet , sinnsro, opphøyd ro, (sjele)fred [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
stavelse [norsk]    syllable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tilpasse [norsk]    adapt [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
collapse [engelsk]    folde sammen [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hendelse [norsk]    event [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
rettelse [norsk]    hack [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
security [engelsk]    verdipapir [norsk]   [økon] (alle typer)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sequence [engelsk]    rekke, (i databasesammenheng:) teller [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
settings [engelsk]    innstillinger, oppsett [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Buginese [engelsk]    buginesisk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilpasse [norsk]    customize [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
database [norsk]    database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Diagnose [norsk]    Diagnostics [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hendelse [norsk]    event [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prognose [norsk]    forecast [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
in-house [engelsk]    internt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
settvare [norsk]    kit item [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
mantisse [norsk]    mantissa [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
response [engelsk]    svar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security [engelsk]    sikkerhet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Settings [engelsk]    Innstillinger [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sendekø [norsk]    Submission queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
biomasse [norsk]    biomass [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
seamount [engelsk]    undersjøisk fjell [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sequence [engelsk]    sekvens, rekkefølge [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
traverse [engelsk]    (gjennom)kryssing [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
comprise [engelsk]    innbefatte, omfatte, inneholde, innebære, være, utgjøres av [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
disclose [engelsk]    legge fram [norsk]   (jur.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sealable [engelsk]    med mulighet for tett tillukking, som kan tillukkes tett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
innløse [norsk]    lösa [svensk]   (lån)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sequence [engelsk]    følge(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
seminorm [engelsk]    seminorm(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
terrasse [norsk]    terasse eller terrase [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
premisse [GÅR UT]    premiss [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sediment [norsk]    Bergart eller løsmasse som består av partikler eller bruddstykker av bergarter eller mineraler som er avsatt i lag etter å ha vært transportert av vann, luft eller is, eller utfelt av løsninger.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Terrasse [norsk]    Tilnærmet horisontal flate dannet ved at løsmasser er bygget opp til et vannivå.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Sekstant [norsk]    Et instrument for vinkelmåling med utmålende bue på 75 grader. Brukes bl.a. til måling av solhøyden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Skoliose [norsk]    Scoliosis [engelsk]   En skoliose er en sidekrumning av ryggraden.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
amaurose [norsk]    blindhet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Paralyse [norsk]    lammelse, fullstendig tap av bevegelsesevne.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Trombose [norsk]    levring av blod i årene, blodpropp
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Apoptose [norsk]    En normal prosess i en celle som leder til dens død (programmert celledød)
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Prognose [norsk]    Pasientens utsikter for bedring
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Sklerose [norsk]    Herding av vev. Ved MS er sklerose den måten kroppen erstatter tapt myelin rundt nervecellene i sentralnervesystemet med arrvev.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Gen-dose [norsk]    Antall kopier av et gen. Abnormal dose av et dose av noen gener kan gi utviklings forstyrrelser.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Metafase [norsk]    Trinn av celledeling (i mitose og meiose), hvor kromosomene er maksimalt kontrahert og ligger midt i cella.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Diagnose [norsk]    Fra gresk dia: gjennom, gnosis: erkjennelse. I medisinen betegnelse på en sykdom, lidelse eller tilstand.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Prognose [norsk]    Fra gresk pro: forut og gnosis: erkjennelse. Antatt forløp av en (medisinsk) tilstand.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Seponere [norsk]    Avslutte bruk av legemiddel (eller rusmiddel)
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
oogenese [norsk]    prosessen som leder til dannelse av egg
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Diagnose [norsk]    navnet på sykdommen. Magesår er en diagnose, depresjon en annen.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
ankylose [norsk]    ankylosis [med. el. latin]   Benene i et ledd er forenet. Enten ved direkte forbening eller ved at leddkapselen er borte.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
apoptose [norsk]    apoptosis [med. el. latin]   Programmert celledød.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cirrhose [norsk]    cirrhose [med. el. latin]   Erstatning av det naturlige vevet i et organ med arrvev (bindevev). Utrykket brukes oftest om skrumplever, men kan også betegne liknende tilstander i andre organ.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sekknyre [norsk]    hydronefrose [med. el. latin]   Tilstand der nyren er forstørret p.g.a. tilstopning i de nedre urinveier. Forstørrelsen skyldes da opphopning av væske/urin.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ornitose [med. el. latin]    Infeksjon som affiserer lunger og øvrige luftveier. Årsaken er en mikroorganisme, Chlamydia psittaci, som oftest overføres via uttørket fulgeavføring.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lammelse [norsk]    paralyse [med. el. latin]   Total eller høygradig lammelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sklerose [norsk]    sclerose [med. el. latin]   Fortetning i vev og organer, speielt ved at det blir mer bindevev eller at det blir forkalkninger, for eksempel åreforkalkning.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
scoliose [med. el. latin]    ryggkrumming [norsk]   Sideveis krumming av ryggen. Krummingen kan være C- eller S-formet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
serotype [med. el. latin]    Bakterietype [norsk]   Bakterie- eller virusetype (ofte undergrupper) som er stedfestet ved blodprøver.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
småmase [norsk]    krutže [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Serielån [norsk]    Lån som betales ned med like store regelmessige avdrag. Etterhvert som lånet blir mindre for hvert avdrag, blir også rentebeløpet mindre. Terminbeløpet (avdrag + renter) går derfor jevnt nedover gjennom hele tilbakebetaligsperioden.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Kneortose [norsk]    Se ortose i ordlisten.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
MANGANESE [engelsk]    Mangan [norsk]   molekylformel: Mn
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
sew seams [engelsk]    sy sammen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Cantonese [engelsk]    kantonesisk [norsk]   kinesisk språk i provinsen Guangdong
Liste over navn på språk © Språkrådet
Old Norse [engelsk]    norrønt [norsk]   non [ISO-koder]   samlebetegnelse for gammelnorsk, gammelfærøysk og gammelislandsk
Liste over navn på språk © Språkrådet
selkupisk [norsk]    språk i Russland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Sinhalese [engelsk]    singalesisk [norsk]   sin – si [ISO-koder]   offisielt språk på Sri Lanka
Liste over navn på språk © Språkrådet
fiskevase [norsk]    Fiskefartøy (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
seiljolle [norsk]    sejljolle(DK)sailing dinghy [engelsk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
bovtrosse [dansk]    baugtrosse [norsk]   bow fast [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bevegelse [norsk]    Movement [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Generøse [norsk]    Friendly [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Godtepose [norsk]    Bag of goodies [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Prinsesse [norsk]    Princess [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selvbilde [norsk]    Self-image [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Afincarse [spansk]    kropp mot kropp [norsk]   å være tett inntil en annen.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
september [norsk]    Angir det året alle og enhver fikk Internett hjem i stuen sin og akademikerne og forskerne ikke lenger var alene om nettet (de fleste tidfester dette til 1992 eller 1993). Uttrykket skriver seg fra den gangen gruppene ble oversvømt av nye studenter i september. I de siste par årene har det etter manges mening vært september hele tiden.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
SeaTalk 2 [norsk]    Merker “LEN” buss (Raymarine)
Maritim ordliste © MaritimStart
tett nese [norsk]    stuffy nose [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
row house [engelsk]    rekkehus [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
utvidelse [norsk]    Enlargement [engelsk]   ELARG [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
bevegelse [norsk]    Kinesis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Seminalis [latin]    som hører til sæd [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sensus, - [latin]    sans, følelse [norsk]   (gr. syn.: Aistesis)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Serum, -i [latin]    vannklar væske, serum [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Seiyngel  [norsk]    Saithe Spawn [engelsk]   Pollachius virens [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Otherwise [engelsk]    Alias [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ammepause [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kjennelse [norsk]    I tvistemålsloven av 13. august 1915 nr.6 § 137, 2 ledd fremgår det at rett..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Serielån [norsk]    Lån hvor avdragene er lik..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Sebrafink [norsk]    Zebra Finch [engelsk]   Poephila (Taeniopygia) guttata [latin]   Relativt vanlig omkring Cocopara NP 25.11. og Deniliquin 26. og 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hanerikse [norsk]    Watercock [engelsk]   Gallicrex cinerea [latin]   Opptil 4 Beidaihe 20.-22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Jernrikse [norsk]    Brown Crake [engelsk]   Amaurornis akool [latin]   Ett ind. sett i Keoladeo 19.2. Dessuten 4 ind. på vei mot Bund Baretha 22.2. og tre dagen etter på samme lokalitet. Denne veistrekningen ser ut til å være en sikker lokalitet for arten, mens den kan være vanskelig i Keoladeo.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Askerikse [norsk]    Blackish Rail [engelsk]   Pardirallus nigricans [latin]   1 Manu Road 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rørrikse [norsk]    Ash-throated Crake [engelsk]   Porzana albicollis [latin]   1H Ibera 29.11., 1 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
framboise [fransk]    bringebær [norsk]   raspberry [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
penthouse [norsk]    Amerikansk betegnelse på lydhode for magnetisk eller digital lyd. Normalt plassert over projeksjonsverket.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
franchise [norsk]    forhandlerrett [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
otherwise [engelsk]    ellers, annerledes, på annen måte [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
clockwise [engelsk]    med urviserne, med sola [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
discourse [engelsk]    samtale; lengre foredrag [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
menopause [engelsk]    menstruasjonens opphør, overgangsalder [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sequester [engelsk]    isolere; trekke tilbake; beslaglegge [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selection [engelsk]    utvalg, merket område [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
transpose [engelsk]    gjøre kolonner til rader, transponere [norsk]   (operasjon på en matrise)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utvidelse [norsk]    extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bevegelse [norsk]    gesture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
referanse [norsk]    handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
referanse [norsk]    handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
settlinje [norsk]    kit line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lowercase [engelsk]    med små bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette inn [norsk]    mount [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
passfrase [norsk]    passphrase [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sandkasse [norsk]    sandbox [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
separator [engelsk]    skillelinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uppercase [engelsk]    store bokstaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
warehouse [engelsk]    lager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diagenese [norsk]    diagenesis [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
otherwise [engelsk]    ellers [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
seismolog [norsk]    seismologist [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
utvidelse [norsk]    swelling [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
svekkelse [norsk]    weakening [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
antisense [engelsk]    ikke-kodende [norsk]   (arvestoff)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seng, lag [norsk]    bed [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
mobilfase [norsk]    developing solvent [engelsk]   (kromatografi)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seborrhea [engelsk]    seborré [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
segregate [engelsk]    utskille, separere, isolere, gruppere, segregere [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sensitise [engelsk]    fremkalle allergi [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
decompose [engelsk]    dekomponere [norsk]   (v.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
pointwise [engelsk]    punktvis [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
semigroup [engelsk]    semigruppe(n) [norsk]   (subst,)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
transpose [engelsk]    transponert [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Bel Paese [italiensk]    kremost [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Roøvelse [norsk]    Torifune [japansk]   Vanlig eller dyp
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Metastase [norsk]    Spredning av sykdom fra opphavsstedet til et annet sted i kroppen, oftest brukt om kreftspredning.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Metastase [norsk]    Dattersvulst
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Sensorisk [norsk]    Forbundet med sansene i kroppen, som smerte, lukt, smak, temperatur, syn, hørsel, akselerasjon og posisjon i rom.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Interfase [norsk]    Del av cellesyklusen hvor cella ikke er i deling. DNA er i kromatin form.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Sentromer [norsk]    Det området på kromosomet der søsterkromatidene holdes sammen.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Sensorisk [norsk]    Har med  sansing å gjøre, dvs kroppens sanseorgan og hjernes mottakelse av sansenes impulser.
Epilepsiordliste © Pfizer AS
sentromer [norsk]    centromere [engelsk]   den delen av kromosomet som pares med søsterkromosomet ved mitose og celledeling og er nødvendig for at hver av dattercellene arver hvert sitt kromosom. Sentromeren er ofte omgitt av inaktivt heterokromatin.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Demiguise [engelsk]    Demidølg [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
hemoptyse [med. el. latin]    blodig oppspytt eller opphostning.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hemostase [med. el. latin]    koaguleringsevne [norsk]   Evnen til å stoppe en blødning. I denne prosessen spiller både blodplatene (trombocyttene) og blodets koagulasjonsfaktorer inn, såvel som åreveggens funksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
menopause [med. el. latin]    Den siste menstruasjonen i en kvinnes liv. Hører med i klimakterieprosessen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Sukralose [norsk]    E955 [E-stoff]   søtstoff
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Invertase [norsk]    E1103 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Leveranse [norsk]    Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å selge eller kjøpe underliggende instrument i henhold til avtalens innløsningskurs.
Derivatordliste © Oslo Børs
gråmåse [norsk]    skávli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
gråmåse [norsk]    skoarri, stuoraskávli [kåfjordsamisk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sengklær [norsk]    gávnnit, oađđádagat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
ørnenese [norsk]    skoalbmejunni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
seimølje [norsk]    sáidemullju [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
interesse [norsk]    beroštupmi [samisk]   (s) (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Selgerkurs [norsk]    Den laveste prisen en selger krever for salg av en aksje.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Sertifikat [norsk]    Et rentebærende verdipapir som utstedes i forbindelse med låneopptak med løpetid kortere enn 12 måneder. Ellers lik en obligasjon.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Seguiriyas [spansk]    [segi-RI-jass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Sevillanas [spansk]    [sevi-JA-nass] Stilart. Mer info...
Flamencoordliste © Flamenco Trondheim
Kloralose [synonym]    1,2,O-(2,2,2-Trikloretyliden)-a-D-glukofuranose [norsk]   a-D-GLUCOFURANOSE, 1,2-O-(2,2,2- TRICHLOROETHYLIDENE)-, (R)- [engelsk]   molekylformel: C8H11Cl3O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
lenghtwise [engelsk]    i lengden [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
lengthwise [engelsk]    langsmed [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
størrelse [norsk]    size [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Gilbertese [engelsk]    kiribatisk [norsk]   gil [ISO-koder]   språket i Kiribati (stat i Stillehavet)
Liste over navn på språk © Språkrådet
Portuguese [engelsk]    portugisisk [norsk]   por – pt [ISO-koder]   språket i Portugal og Brasil
Liste over navn på språk © Språkrådet
swe – se [ISO-koder]    svensk [norsk]   Swedish [engelsk]   språket i Sverige også offisielt språk i Finland
Liste over navn på språk © Språkrådet
Vietnamese [engelsk]    vietnamesisk [norsk]   vie – vi [ISO-koder]   språket i Vietnam
Liste over navn på språk © Språkrådet
Full House [engelsk]    hus [norsk]   Tre kort med samme tall eller verdi pluss to andre kort med samme tall eller verdi.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
sea anchor [engelsk]    drivanker [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Brystkasse [norsk]    Chest [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Se dumt ut [norsk]    Look foolish [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selvfølge [norsk]    Matter of course [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selvtillit [norsk]    Self-confidence [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Skilsmisse [norsk]    Divorce [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Størrelse [norsk]    Size [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sea Talkhs [norsk]    Netteverkscontrol Raymarin (Raymarine)
Maritim ordliste © MaritimStart
I/O-ytelse [norsk]    I/O står for ?In/Out? og omfatter all kommunikasjon mellom enheter inne i en maskin eller mellom en maskin og brukere, eksterne enheter eller andre maskiner. Høy I/O-ytelse vil si at enheten kan kommunisere raskt og effektivt med andre enheter.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
IP-adresse [norsk]    Adresse som består av fire tallrekker atskilt med punktum, for eksempel 158.38.130.17. Identifiserer en datamaskin eller annen enhet i et IP-basert nettverk. Nettverket sender og ruter meldinger basert på IP-adressen til mottakeren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bebyggelse [norsk]    buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
nabogrense [norsk]    boundary of adjoining property [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
enterprise [engelsk]    foretak [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Kompetanse [norsk]    Competence [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
omfavnelse [norsk]    abrazo [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
begynnelse [norsk]    Initium [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sella, -ae [latin]    stol, sadel [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Senium, -i [latin]    alderdom [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Septum, -i [latin]    skillevegg [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
brystkasse [norsk]    Thorax, -acis [gresk]   (lat. syn.: Pectus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Serranidae [latin]    Havabborfamilien [norsk]   Familie (bl.a. havabbor, vrakfisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Felo de se [latin]    Suicide [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sensu lato [latin]    Broadly speaking [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Anmeldelse [norsk]    Melding til politiet eller påtalemyndigheten om et st..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Besittelse [norsk]    Betegner en form for tilknytning til en løsøregjenstand som er fastere e..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Entreprise [norsk]    Oppførelse av bygg og anlegg av en viss størrelse kalles en entreprise..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Båndrikse [norsk]    Buff-banded Rail [engelsk]   Rallus (Gallirallus) philippensis [latin]   1 Abbatoir Swamp 14.11., 2 Atherton 14.11. og 1 Peterborough 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dvergrikse [norsk]    Baillon's Crake [engelsk]   Porzana pusilla [latin]   10-15 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Maskerikse [norsk]    Sora [engelsk]   Porzana carolina [latin]   UT, MT, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Surrerikse [norsk]    White-throated Crake [engelsk]   Laterallus albigularis [latin]   1 sett + 2-3 H Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kanelrikse [norsk]    Rufous-sided Crake [engelsk]   Laterallus melanophaius [latin]   H Explorer’s Inn 6.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartrikse [norsk]    Black Crake [engelsk]   Amaurornis flavirostris [latin]   Fairly common at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha, and we saw about 8 birds at the lakeshore 19/11 and 1 bird here the following morning. Also 5 birds at Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sebraspurv [norsk]    Cinnamon-breasted Rock Bunting [engelsk]   Emberiza tahapisi [latin]   Two sightings: a pair in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 and 1 at the Kongelai escarpment 25/11
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sedge Wren [engelsk]    Sivsmett [norsk]   Cistothorus platensis [latin]   2+ Sierra Grande 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
seafood(s) [engelsk]    sjømat [norsk]   fruits de mer [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sea urchin [engelsk]    kråkebolle [norsk]   oursin [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
parallakse [norsk]    Avstanden et objekt flytter seg når man ser det fra ulike posisjoner (f.eks. venstre og høyre øye). Brukes f.eks. ved stereoskopiske bilder, der avstanden mellom øynene er ca 6cm.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
pink noise [norsk]    (rosa støy). Støy med like stor effekt pr. oktav i hele frekvensområdet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
sensurkort [norsk]    Kort som følger filmkopien og som forteller at kopien er vurdert av Statens Filmkontroll. Kortet forteller bl.a. hvilke aldersbegrensninger som gjelder for filmen, eventuelt om den er forbudt for offentlig visning.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
trykkvalse [norsk]    Valse som holder filmen på plass over transportørenes og rykkhjulets tenner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
trangbukse [avløserord]    tights [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
lighthouse [engelsk]    fyrtårn, fyr [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
misunnelse [norsk]    envy [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
paraphrase [engelsk]    omskrivning; omskrive, skrive om [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
foryngelse [norsk]    rejuvenation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sertifikat [norsk]    certificate [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
betingelse [norsk]    condition [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sendeknapp [norsk]    form submit button [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
uncollapse [engelsk]    folde ut [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sertifikat [norsk]    certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Club-House [engelsk]    Klubb-house [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
COM-klasse [norsk]    COM class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
betingelse [norsk]    condition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Konferanse [norsk]    Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Euro-house [norsk]    Euro-house [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opplevelse [norsk]    experience [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
størrelse [norsk]    extent [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
IP-adresse [norsk]    IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
on-premise [engelsk]    lokal [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tillatelse [norsk]    permissions [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
håndkasse [norsk]    petty cash [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
opphevelse [norsk]    revocation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
seamlessly [engelsk]    problemfritt/sømløst/perfekt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Select All [engelsk]    Merk alt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverfeil [norsk]    server error [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverfarm [norsk]    server farm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servernavn [norsk]    server name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servernode [norsk]    server node [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
setup time [engelsk]    oppstillingstid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
time-lapse [engelsk]    tidsforkortelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
råbalanse [norsk]    trial balance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webadresse [norsk]    web address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kompetanse [norsk]    competence [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
betegnelse [norsk]    designation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
utbredelse [norsk]    extent [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
greenhouse [engelsk]    drivhus [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
begynnelse [norsk]    outset [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
segregated [engelsk]    fradelt, inndelt, oppdelt [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
restklasse [norsk]    coset [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
restklasse [norsk]    residue class [engelsk]
Matematisk ordliste © Ragni Piene, Universitetet i Oslo
bulk phase [engelsk]    massiv fase [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
lyophilise [engelsk]    frysetørke [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hukommelse [norsk]    memory [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seed point [engelsk]    kimpunkt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
settle out [engelsk]    utfelles, felles ut, sedimentere [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
hypotenuse [engelsk]    hypotenus(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
set theory [engelsk]    mengdelære(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
lurvetasse [GÅR UT]    lurvetass [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
vendereise [GÅR UT]    vendereis [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Brystkasse [norsk]    Mune [japansk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Sertifikat [norsk]    Du låner penger til en bedrift, men løpetiden er begrenset til ett år: Sertifikater er rentebærende papirer i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikatene har maksimal løpetid på ett år. Se også durasjon, rentefølsomhet og rentebindingstid.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning
Senkekjøl [norsk]    Plate av tre, plast eller metall som sitter i en kjølkasse midt i jollens senterlinje.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Separasjon [norsk]    Brukes for å beskrive avstanden mellom båtene, målt 90 grader fra den rette linjen mellom start og mål.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Spondylose [norsk]    Spondylosis [engelsk]   Spondylose er en tilstand med degenerering av mellomvirvelskivene og fasettleddene. Spondylose omfatter forandringer av mellomvirvelskivene og fasettleddene med påleiringer av benvev. Spondylose er en normal aldersforandring i ryggraden.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
senehinnen [norsk]    kalles også ”hvitøyet”. Med andre ord: senehinnen er den hvite delen i øyet
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Anastomose [norsk]    Sammenføying av et “rør” , f. eks. et blodkar eller en tarm etter at en del av det er fjernet pga. sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Platåfase [norsk]    Fase av sykdommen når den er stabilisert så mye at man kan ta en behandlingspause
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
DNA-ligase [norsk]    bakterielt enzym som limer (skjøter) fragmenter av DNA ende mot ende i en lang kjede.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fagocytose [norsk]    prosess der celler sluker opp materiale og lukker det inne i en vakuole (fagosom) i cytoplasma.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Serotonin  [norsk]    Neurotransmitter. Et stoff som er sentralt for kommunikasjonen mellom hjernecellene. Aktivt i helingen av skader. Påvirker bl.a. muskelspenninger og blodårenes gjennomtrengelighet. Serotoninforstyrrelser medfører depresjoner, søvnløshet, irritabilitet, angst, migrene, kvalme, synsforstyrrelser, leddsmerter, hjertebank, kaldsvette, utslett, betennelser, hevelser, svimmelhet, skjelving, øyeplager, m.m.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Lutealfase [norsk]    tiden etter eggløsning fram til neste menstruasjon
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
amyloidose [norsk]    amyloidosis [med. el. latin]   En sykdom som medfører avleiring av proteiner (unormale) i ulike organer. Kan blant annet gi hjertesvikt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
atelektase [norsk]    atelectasis [med. el. latin]   Sammenfall av lungevev. Kan dreie seg om en liten del, eller en hel lungelapp.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
utmattelse [norsk]    fatigasjon [med. el. latin]   Kroppen har tatt imot maksimal påkjenning, og klarer ikke mer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
setemuskel [norsk]    gluteus [med. el. latin]   Muskelgruppe, som består av den lille, den mellomstore og den store setemuskel. Fester mellom hoftebeinhet og lårbeinet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hematemese [med. el. latin]    blodig oppkast [norsk]   Tilstand som skriver seg fra blødning i spiserør (øsophagus), magesekk (gaster) eller tolvfingertarm (duodenum).
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
betennelse [norsk]    inflammasjon [med. el. latin]   Kroppens eget svar på en infeksjon eller annen vevsskade. Ved i. opptrer rødhet, ømhet, varme og hevelse. Disse symptomene forårsakes av en komplisert prosess, men omfatter bl.a. ødeleggelse av blodkar, tilstrømming av hvite blodlegemer, utskiling av stoffer som bl.a. gir smerte, samt temperaturøkning lokalt og noen ganger også i hele resten av kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bedøvelse [norsk]    lidokain [med. el. latin]   Lokalbedøvende legemiddel, men har også en viss effekt på noen typer hjerterytmeforstyrrelser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
koppernese [norsk]    rosacea [med. el. latin]   Kronisk hudsykdom i ansiktet, ofte kalt acne rosacea. Man kan se et rødt utslett med utydelige grenser.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
besvimelse [norsk]    syncope [med. el. latin]   Besvimelse, kortvarig tap av bevissthet grunnet utilstrekkelig blodtilførsel til hjernen ved et plutselig blodtrykksfall.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
syndesmose [med. el. latin]    bendelsforbindelse [norsk]   Bindevevsplate som binder sammen to benender.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Setteverge [norsk]    Person som blir oppnevnt til å fungere som verge for en umyndig, når den verge som egentlig skulle ha fungert er forhindret eller utelukket, f.eks. Pga. Inhabilitet.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Underbukse [norsk]    Sisbuvssat [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Vi får se [norsk]    Oaidna han [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
brystkasse [norsk]    raddi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fortapelse [norsk]    gáduhus [samisk]   //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-186: gáduhussii boahtit 'havne i helvete'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
sett sammen [norsk]    join [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Check-Raise [norsk]    Check-Raise [engelsk]   Når en spiller først melder pass og siden høyner i en innsatsrunde.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
seilfartøy [norsk]    sailing vessel [engelsk]   sejlfartøj [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
kompassrose [norsk]    compass card [engelsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Sparebøsse [norsk]    Moneybox [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Searchlight [engelsk]    Søkelys [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
encojonarse [spansk]    bli sint [norsk]   å bli sur, irritert, rasende.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Danskebysse [norsk]    Bysse om bord i seilbåt hvor byssa / pantry er langsgående.
Maritim ordliste © MaritimStart
Kompassrose [norsk]    Den Sirkulære skiven i kompasset, inndelt i 360° evt. også 32 streker. I sjøkart er det trykket kompassroser til hjelp ved utsetting av kurs.
Maritim ordliste © MaritimStart
MAC-adresse [norsk]    MAC står for Media Access Control. Se Ethernet-adresse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
golf course [engelsk]    golfbane [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
watercourse [engelsk]    vassdrag [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
innflytelse [norsk]    influence [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
konkurranse [norsk]    competition [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
konkurranse [norsk]    Competition [engelsk]   COMP [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Tiltredelse [norsk]    Accession [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
fortegnelse [norsk]    list [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
liten masse [norsk]    Molecula [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sea tadpole [engelsk]    Nordlig ringbuk  [norsk]   Careproctus reinhardti [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sea Lamprey [engelsk]    Havniøye  [norsk]   Petromyzon marinus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Death Cause [engelsk]    Causa mortis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
With praise [engelsk]    Cum laude [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper idem [latin]    Always the same thing [engelsk]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aksjeklasse [norsk]    Det kan opprettes forskjellige aksjeklasser, og den vanligste forskjellen m..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Blue Grouse [engelsk]    Blåjerpe [norsk]   Dendragapus obscurus [latin]   1 trommende ind hørt Saddle Mountain - OR 26.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sotklarisse [norsk]    Black-fronted Nunbird [engelsk]   Monasa nigrifrons [latin]   Relativt vanlig i Tambopataområdet 3.-10.9., H Amazonia Lodge 16.9., 5 ss 17.9., 10+ ss 18.9., 2 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sebrabieter [norsk]    White-throated Bee-eater [engelsk]   Merops albicollis [latin]   Fairly common in the southern and western parts: 4 birds at Kongelai escarpment 25/11, 15 at Kakamega Forest 26/11, 50 birds logged 27/11 (Kakamega Forest and Kisumu), 5 at Hippo Point 28/11 and two birds seen en route to Masai Mara later same day. On the extention week we noted about 50 at Mida Creek 3/12, 1 near Sokoke Forest 4/12 and 2 at Mida Creek 4/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kjemperikse [norsk]    Giant Wood-Rail [engelsk]   Aramides ypecaha  [latin]   2 Otamendi 28.11., 10+ Ibera 29.11., 5+ ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
flat pølse [norsk]    flat sausage [engelsk]   crépinette [fransk]   flat pølse i svinenett
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bremsevalse [norsk]    Valse på kinomaskiner som bremser filmen for å jevne ut den rykkvise bevegelsen filmen har (f.eks. i filmporten) før avlesning i lydhodet (både analoge og digitale)..
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
optisk akse [norsk]    En matematisk akse som går fra senter i lyskilden (brennpunktet), via senter i lyskjeglen fra speilsystemet, gjennom bildevinduets senter og senteraksen i objektivet til midten på lerretet.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
sensurmerke [norsk]    Statens Filmkontrolls merke på hver akt av en film. I første akt stanses ut hull som viser sensurnummeret. På de øvrige aktene preges sensurmerker inn i filmen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Sensurround [norsk]    Lydsystem for film der dypbasshøyttalere blir plassert rundt i salen for å gi en følelse av at hele salen rister ol. Ikke i bruk lenger.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
styrevalse [norsk]    Valse som styrer filmen i ønsket retning. Også for å få riktig avstand mellom bildevindu og lydhode (synkronisering av bilde og lyd).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
white noise [norsk]    (hvit støy). Støy som fordeler seg slik at energi pr. svingning er konstant i hele spekteret.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
search path [norsk]    søkebane, søkevei [avløserord]   (i operativsystem), jf. browse path
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bestrebelse [norsk]    endeavor [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bløt masse [norsk]    pulp [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
beskrivelse [norsk]    descriptive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forutanelse [norsk]    foreboding [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
intercourse [engelsk]    samkvem; samleie [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
self-esteem [engelsk]    selvaktelse, selvrespekt [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selfishness [engelsk]    egoisme, egenkjærlighet [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sense, in a [engelsk]    på en måte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
beskrivelse [norsk]    description [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
måladresse [norsk]    destination address [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
pass phrase [engelsk]    adgangsfrase/-setning, (adgangskode) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
search path [engelsk]    søkesti [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sende (inn) [norsk]    submit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
AxBC-klasse [norsk]    AxBC class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bankremisse [norsk]    bank remittance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
senterpunkt [norsk]    center-spot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konkurranse [norsk]    competition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
easy-to-use [engelsk]    brukervennlig [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjengivelse [norsk]    fidelity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjengivelse [norsk]    fidelity [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjentakelse [norsk]    iteration [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sen binding [norsk]    late binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kvotegrense [norsk]    quota limit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjengivelse [norsk]    rendering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
beskyttelse [norsk]    safeguard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
search page [engelsk]    søkeside [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
season tile [engelsk]    sesongbrikke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
section 179 [norsk]    section 179 [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
secure zone [engelsk]    sikker sone [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security ID [engelsk]    sikkerhets-ID, sikkerhets-ID [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serial keys [engelsk]    serielle taster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Serial Keys [engelsk]    serielle taster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serienummer [norsk]    serial number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serial port [engelsk]    seriell port, seriell port [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicegrad [norsk]    service level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
session key [engelsk]    øktsnøkkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Set Note... [engelsk]    Angi notat... [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
underklasse [norsk]    subclass [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
white noise [engelsk]    hvit støy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avgjørelse [norsk]    decision [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
metamorfose [norsk]    metamorphism [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
fotosyntese [norsk]    photosynthesis [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Serendipity [engelsk]    lage bakgrunn av revet papir
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
nabomatrise [norsk]    adjacency matrix [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder
befæstelse [dansk]    belegning [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
setning(en) [norsk]    theorem, proposition, lemma [engelsk]   (subst.) (i f.eks. en matematikkbok)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
henvendelse [norsk]    hendvendelse [FEIL]   (se en oversikt over de vanligste typer skrivefeil)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
overaskelse [FEIL]    overraskelse [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
sev el. siv [FØR]    siv [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Metamorfose [norsk]    Omdannelse som forekommer når bergarter er presset ned fra overflaten i jordskorpen, enten fordi disse er nedgravd under yngre avsetninger eller pga. overskyvning av andre bergarter.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Senterlinje [norsk]    Tenkt linje fra baugspissen til midten av akterenden.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Osteoporose [norsk]    svinn og skjørhet i bein.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Angiogenese [norsk]    Nydannelse av blodårer
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
myelomatose [norsk]    Myelomatose, men uten at man kan påvise M-komponent i blodet eller Bence-Jones-protein i urinen
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
Stamanalyse [norsk]    eller opphavsanalyse. Tabell, oversikt, diagram eller liste over et individs forfedre som brukes til analyse av arv.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Utskillelse [norsk]    fjerning av stoffer fra kroppen, enten via urin, faeces eller andre metoder.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
glykosylase [norsk]    en type enzym som kan spalte baser fra sukkeret i DNA. Mange glykosylaser er involvert i DNA-reparasjon mens andre kan fjerne metylerte cytosiner fra CpG.
Genetikkordliste © Universitetsforlaget
Forbannelse [norsk]    Jinx [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Sesampsykus [norsk]    Legilimens [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
fibrinolyse [norsk]    fibrinolysis [med. el. latin]   Prossess i kroppen der fibrin og fibrinogen brytes ned, slik at de ikke danner blodpropper. Dette skjer også i sår som har grodd ferdig. Fibrinolyseprosessen aktiveres av plasmin, et annet av kroppens enzymer.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leukocytose [med. el. latin]    Situasjon der antallet hvite blodlegemer er økt, f.eks. ved en infeksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
otosklerose [med. el. latin]    Tiltagende hørselstap uten øresus. Tilstanden skyldes sammenvoksning mellom sneglehuset og stigbøylen i det indre øret, og sykdommen rammer kvinner oftere enn menn. Otosklerose er arvelig betinget.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forbannelse [norsk]    garrudus [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-205: garrudusa vuollái gulahit 'bannlyse; forbanne'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
overtalelse [norsk]    sártnoheapmi [samisk]   (s) (-m-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Selvinntrede [norsk]    Handel hvor mellommann (fondsmegler) trer inn som part i et handelsoppdrag.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Selendioksid [norsk]    SELENIUM OXIDE (SeO2) [engelsk]    Selen(IV)oksid [synonym]   molekylformel: O2Se
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Capital base [engelsk]    Ansvarlig kapital [norsk]   Ansvarlig kapital omfatter kjernekapital og tilleggskapital. Dette består av ansvarlige lån etter fradrag av bokført verdi av aksjer i de heleideforsikringsselskapene. Forsikringsselskapene har egne kapitalkrav.
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
Min distanse [norsk]    Dette er minimum 'synlighetsavstand' for den enkelte kommunikasjonsflate.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Second round [engelsk]    Andre omgang [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Danskepølse [norsk]    Sausage bought in Denmark
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Propellhylse [norsk]    Vanntett gjennomføring for propellaksen.
Maritim ordliste © MaritimStart
forkjølelse [norsk]    cold [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
forstoppelse [norsk]    constipation [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Team ledelse [norsk]    Management Unit [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fremsettelse [norsk]    submission [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
stoff, masse [norsk]    Plasma, -atis [gresk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Semen, -inis [latin]    sæd, frø [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
rulle, valse [norsk]    Trochlea, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sei, gråsei [norsk]    Pollachius virens [latin]   (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
De bene esse [latin]    It shall be so, as long as it is well [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
You likewise [engelsk]    Tu quoque [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Magpie Goose [engelsk]    Skjæregås [norsk]   Anseranas semipalmata [latin]   Ca. 50 Cairns 17.-19.11. og 10 Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Canada Goose [engelsk]    Kanadagås [norsk]   Branta canadensis [latin]   Vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oak Titmouse [engelsk]    Baeolophus inornatus [latin]   Vanlig Roxy Ann Butte - OR 24.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Andean Goose [engelsk]    Andesgås [norsk]   Chloephaga melanoptera [latin]   50 ved Marcopomacocha 31.8., 1 Abra Malaga 26.9., 3 ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sebramangust [norsk]    Banded Mongoose [engelsk]   Mungos mungo [latin]   6 seen in Masai Mara 29/11 and then 2-3 in Tsavo West NP 2/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Andean Goose [engelsk]    Andesgås [norsk]   Chloephaga melanoptera [latin]   10+ Lago Pozuelos 16.11., 8 Tafi del Valle 21.11., 2 Laguna Orcones 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
common sense [norsk]    sunn fornuft, vanlig folkevett [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
måke, måse [norsk]    gull [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
sette i bås [norsk]    compartmentalize [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selvtilfreds [norsk]    complacent [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
anstrengelse [norsk]    exertion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fornærmelse [norsk]    insult [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forpliktelse [norsk]    obligation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
raseri; rase [norsk]    rage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppstandelse [norsk]    resurrection [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
godkjennelse [norsk]    authorization [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filreferanse [norsk]    file handle [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sett i kegel [norsk]    register true [engelsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
set operator [engelsk]    mengdeoperator [norsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
trojan horse [engelsk]    trojansk hest [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Allow phrase [engelsk]    tillatt uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Block phrase [engelsk]    blokkert uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fraskrivelse [norsk]    disclaimer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
minneadresse [norsk]    memory address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
name release [engelsk]    navnefrigivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
objektklasse [norsk]    object class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utenfor akse [norsk]    off-axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicenivå [norsk]    response level [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
root license [engelsk]    rotlisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security log [engelsk]    sikkerhetslogg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seriell tast [norsk]    SerialKey device [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverklynge [norsk]    server cluster [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service life [engelsk]    levetid [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicemerke [norsk]    service mark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Servicemodul [norsk]    Service module [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceordre [norsk]    service order [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service pack [engelsk]    oppdateringspakke (Service Pack), Service Pack, oppdateringspakke, oppdateringspakke (Service Pack) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service task [engelsk]    serviceoppgave [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Set due date [engelsk]    Angi forfallsdato [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SWOT-analyse [norsk]    SWOT analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
trekantremse [norsk]    triangle strip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Trojan horse [engelsk]    trojansk hest [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bruksanalyse [norsk]    usage analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webreferanse [norsk]    Web reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
se i øynene [norsk]    face [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
massebalanse [norsk]    mass balance [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
profilpresse [norsk]    extruder [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
material use [engelsk]    materialformål, materialforbruk [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
self-protein [engelsk]    identitetsprotein [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sequestering [engelsk]    sekvestrering, utrensning, innsanking [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
self-adjoint [engelsk]    selvadjungert [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Secure Print [engelsk]    Sikker utskrift [norsk]   Sikker utskrift er en funksjon hvor en PIN-kode (Personal Identification Number) kan tildeles hver utskriftsjobb som sendes til skriveren. Brukeren må taste inn PIN-koden på skriverens panel for at dokumentet skal skrives ut. Denne funksjonen er nyttig når et konfidensielt dokument skal skrives ut på en delt nettverksskriver. Skriveren må ha en intern harddisk (HDD) for å kunne bruke denne funksjonen.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
setre/setrer [norsk]     setrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sperregrense [norsk]    fordeling av utjevningsmandater gjøres bare til partier som har fått over 4 % av stemmene. Se også Utjevningsmandat
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Endometriose [norsk]    En tilstand der vev av samme type som livmorslimhinnen befinner seg utenfor livmorhulen. Hyppigst i bukhinnen og eggstokkene. Kan medføre infertilitet og smerte.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Hemiparalyse [norsk]    lammelse av den ene halvside av legemet
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Plasmaferese [norsk]    utskifting av blodplasma for å fjerne komponenter fra blodet
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
RFLP-analyse [akronym]    Restriction fragment length polymorphism [engelsk]   Naturlig variasjon mellom individer i DNA sekvensen gir tap eller nye endonuklease restriksjonsteder (kuttesteder), som gir DNA fragmenter av ulik lengde. Variajoner i fragment-størrelsen kan benyttes som markører til å kartlegge gener.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Sekvensering [norsk]    Metode som for å fastsette basesekvensen av DNA eller RNA.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Endometriose [norsk]    livmorslimhinne utenfor livmoren
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Senile plakk [norsk]    - mikroskopiske områder med degenerasjon i hjernens grå substans, både kortikalt og subkortikalt (i kjernene). Senile plakk opptrer med høy tetthet ved Alzheimers sykdom, men ses også i noen grad hos normalt aldrende personer. 
Demensordliste © Pfizer AS
amnoicentese [norsk]    amniocentesis [med. el. latin]   Prøve av fostervannet. En stikker gjennom livmorveggen og inn til fostervannet. Kan da foreta kromosomundersøkelse.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
aortastenose [norsk]    aortastenose [med. el. latin]   Aortaklaffene i hjertet svikter på en slik måte at blodet har større vansker med å komme ut i hovedpulsåren når hjertet trekker seg sammen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
endometriose [med. el. latin]    Tilstand der man finner livmorslimhinne andre steder i kroppen enn på innsiden av livmoren.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
mononukleose [med. el. latin]    kyssesyke [norsk]   Sykdom forårsaket av Epstein-Barr-viruset. Symptomene er feber, betente mandler, lymfeknuteforstørring og generelt nedsatt allmenntilstand. Ofte blir også leveren påvirket. Epstein-Barr-viruset smitter via dråpekontakt, og tilstanden beskrevet kalles også kyssesyke. Mononukleose rammer i all hovedsak barn og unge.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forstoppelse [norsk]    obstipasjon [med. el. latin]   Forstyrrelse av tarmfunksjonen, slik at føden ikke går med normal fart gjennom tarmene, men blir stående fast. På denne måten tar det lang tid mellom hver avføring (dager til uker), og den avføringen som kommer er svært hard og tørr. Årsaken kan være for lite fiber, sykdom i tarmsystemet eller overforbruk av visse typer medikamenter, f.eks. avføringsmidler.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
forstyrrelse [norsk]    árru [samisk]   (s) (-r-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Opsjonsklasse [norsk]    Alle opsjoner av samme opsjonstype (kjøps- eller salgsopsjoner) som gjelder samme underliggende verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Åpen balanse [norsk]    Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Nefrosklerose [norsk]    Hardning i nyrevevet ved nyreåreforkalkning.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Septisk sjokk [norsk]    Sjokk med blodtrykksfall m.v. ved sepsis, særlig som følge av virkningen ved sepsis med gram negative bakterier. En alvorlig tilstand.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
en størrelse [norsk]    one size [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
serbokroatisk [norsk]    tradisjonell betegnelse på serbisk og kroatisk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Sewer, sewage [engelsk]    Kloakk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Se & Hør [norsk]    Gossipy Norwegian magazine
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selbumønster [norsk]    Pattern on knitware from Trøndelag
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selvangivelse [norsk]    Tax return [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Kjettingkasse [norsk]    For oppbevaring av kjettingen til anker.
Maritim ordliste © MaritimStart
change of use [engelsk]    bruksendring [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
self-employed [engelsk]    selvstendig næringsdrivende [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Segmentum, -i [latin]    avsnitt, segment [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Seize the day [engelsk]    Carpe diem [latin]   (opportunity) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
I will please [engelsk]    Placebo [latin]   Medical expression for remedies with no medical effect, which improve one's medical condition only because one believes they do
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sensu stricto [latin]    Strictly speaking [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
See the above [engelsk]    Vide ut supra [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Greylag Goose [engelsk]    Grågås [norsk]   Anser anser [latin]   1 Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kastanjerikse [norsk]    Ruddy-breasted Crake [engelsk]   Porzana fusca [latin]   Henholdsvis 3 og 9 Beidaihe 21. og 22.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhalsrikse [norsk]    Grey-necked Wood-Rail [engelsk]   Aramides cajanea [latin]   3 str Palmar Norte-Tárcoles 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greylag Goose [engelsk]    Grågås [norsk]   Anser anser [latin]   Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orinoco Goose [engelsk]    Amazongås [norsk]   Neochen jubata [latin]   3 str Infierno-Explorer’s Inn 6.9., 3 str TRC-Explorer’s Inn 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gråhalsrikse [norsk]    Grey-necked Wood-Rail [engelsk]   Aramides cajanea [latin]   H TRC 7.9., 5 Amazonia Lodge 17.9., 2 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Stormaurrikse [norsk]    Striated Antthrush [engelsk]   Chamaeza nobilis [latin]   1 Pantiacolla 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sekretærfugl [norsk]    Secretary Bird [engelsk]   Sagittarius serpentarius [latin]   A fairly conspicious appearance in Masai Mara and we saw 5 birds here 29/11 and 3 the following day. 2 were also seen from the busses en route to Nairobi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Prikkdunrikse [norsk]    White-spotted Flufftail [engelsk]   Sarothrura pulchra [latin]   Down at the pumphouse at Isecheno Forest Station, Kakamega Forest we heard a total of 3 calling birds late evening 25/11. These birds, famous for their skulking behaviour, did not show themselves, however. The pumphouse seems to be a good spot for this species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sedge Warbler [engelsk]    Sivsanger [norsk]   Acrocephalus schoenobaenus [latin]   One sighting only: 5 birds seen on boattrip from Dunga Point, Kisumu 28/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Senegalgalago [norsk]    Senegal Galago [engelsk]   Galago senegalensis [latin]   On the night game-drive at Crater Lake, Lake Naivasha 19/11 we repeatedly saw eye-reflections from the Senegal Galago. Finally the people in the first bus saw one fairly well at close quarters.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Saracurarikse [norsk]    Slaty-breasted Wood-Rail [engelsk]   Aramides saracura [latin]   2+ Araucaria Prov. Park 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
section, part [engelsk]    del [norsk]   tronçon [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bouillabaisse [fransk]    fiskesuppe [norsk]   fish soup [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
polyesterbase [norsk]    (Estar). Filmbasemateriale av polyester, som er et sterkt syntetisk materiale. Det vanligste basematerialet for kinofilm i dag.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Security Data [norsk]    Se SikkerhetsData
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
sektorblender [norsk]    Blender i kinomaskinen med form som en skive med to eller tre blader. Bladene dekker den ønskede sektor for å blende lyset mens filmen rykkes frem.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
underdrivelse [avløserord]    understatement [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
anerkjennelse [norsk]    accolade [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
vrake; avvise [norsk]    reject [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
search engine [engelsk]    søkemotor [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
senket skrift [norsk]    subscript [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
verktøykasse [norsk]    tool box [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontodatabase [norsk]    accounts database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifikatmal [norsk]    certificate template [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Cost Increase [engelsk]    Kostnadsøkning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kredittgrense [norsk]    credit limit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kredittgrense [norsk]    Credit limit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
custom phrase [engelsk]    egendefinert uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
e-postadresse [norsk]    e-mail address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
feiltoleranse [norsk]    fault tolerance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filstørrelse [norsk]    file size [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kunnskapsbase [norsk]    knowledge base [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjetykkelse [norsk]    line weight [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PC-opplevelse [norsk]    PC experience [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sektordiagram [norsk]    pie chart [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
popup-annonse [norsk]    pop-up ad [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salgsprognose [norsk]    sales forecast [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Search Alerts [engelsk]    Søkevarsler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
search engine [engelsk]    søkemotor [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
search folder [engelsk]    søkemappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seating Chart [engelsk]    Seteplassering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekundærsone [norsk]    secondary zone [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
section break [engelsk]    inndelingsskift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security file [engelsk]    sikkerhetsfil [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security hole [engelsk]    sikkerhetshull [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security host [engelsk]    sikkerhetsvert [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security push [engelsk]    sikkerhetssatsing [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security role [engelsk]    sikkerhetsrolle [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serialization [engelsk]    serialisering, serialisering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serveradresse [norsk]    server address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverprogram [norsk]    server application [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverprosess [norsk]    server process [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceavtale [norsk]    service agreement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceobjekt [norsk]    service object [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delt database [norsk]    shared database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tidsangivelse [norsk]    time stamp [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tidsangivelse [norsk]    time stamp [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Webkonferanse [norsk]    Web conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uro, rystelse [norsk]    agitation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sendt tilbake [norsk]    reemited [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
athymic mouse [engelsk]    brisselløs mus [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sementvelling [norsk]    laitance [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sette i drift [norsk]    rollout [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
setteverktøy [norsk]    running tool [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
self-assembly [engelsk]    ikke ferdigmontert [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
spraypyrolyse [norsk]    spray pyrolysis [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
selvmorderisk [norsk]     selvmordersk/selvmorderisk [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
setra/seteren [norsk]     setra [seteren] [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Senterpartiet [norsk]    Sp [forkortelse/akronym]   (slik, uten punktum, forkorter Senterpartiet partinavnet selv)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sentral-Asia  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Serpentinsjø [norsk]    Bananformet sjø som dannes når en elv eroderer i løsmasser. Elven renner fram i større eller mindre svinger. I yttersvinger graver den ekstra mye, også mot dypet. Etter at elven pendler over til et nytt far, avsnøres yttersvingen og det dannes en liten sjø. Sjøen er banan- eller pølseformet, og kalles derfor også pølsesjø. Med tiden vokser sjøene igjen, og blir til bløte myrer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
dakryostenose [norsk]    tett tårekanal
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Elektroforese [norsk]    en teknikk som brukes for å skille molekyler eller proteiner i en oppløsning. Fordi molekyler har positiv eller negativ lading, beveger proteinene eller molekylene seg med en hastighet som er avhengig av lading, form og størrelse når oppløsningen utsettes for et elektrisk felt.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Sensitisering [norsk]    Betegner en økt følsomhet hos et individ for virkningen av et bestemt stoff ved gjentatt inntak av stoffet, noe som innebærer en omvendt toleranseutvikling. Sensitisering er beskrevet i forhold til bruk av amfetamin, hvor enkelte personer får økt sensitivitet ved gjentatt bruk og som hos noen fører til psykotiske reaksjoner.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Sedimentering [norsk]    Også kalt bunnsetting. Prosess som finner sted når pigmentene i en maling under lagring synker til bunns og danner et mer eller mindre fast lag.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Secret-Keeper [engelsk]    Lønndomsholder [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
kreatinkinase [norsk]    creatin kinase [med. el. latin]   Creatin kinase (CK) er et enzym som katalyserer overgangen fra kreatin til fosfokreatin og overgangen mellom adenosintrifosfat (ATP) og adenosindifosat (ADP). Enzymet finnes i tre forskjellige former (isoenzymer) i skjelettmuskel (CK-MM), hjertemuskel (CK-MB) og hjerne (CK-BB). Enzymet er viktig for energiomsetningen i disse vevene. Målinger av nivået av enzymet i blodet brukes i diagnosen av hjerteinfarkt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
thrombocytose [med. el. latin]    blodplateøkning [norsk]   En øket mengde med blodplater (trombocytter) i blodet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
tyreotoxicose [norsk]    thyrotoxicose [med. el. latin]   Et unormalt høyt nivå av hormon fra skjoldbruskkjertelen i blodet. Det kan komme av overfunksjon (hypertyreose) eller av overdosering ved tyroksintablettar.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
tyreotoxicose [norsk]    thyrotoxicose [med. el. latin]   Et unormalt høyt nivå av hormon fra skjoldbruskkjertelen i blodet. Det kan komme av overfunksjon (hypertyreose) eller av overdosering ved tyroksintablettar.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
see you later [engelsk]    Ser deg senere [norsk]   CUL8 [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Polydekstrose [norsk]    E1200 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Polydekstrose [norsk]    E1200 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Opsjonsklasse [norsk]    Alle opsjoner av samme opsjonstype (kjøps- eller salgsopsjoner) som gjelder samme underliggende instrument
Derivatordliste © Oslo Børs
Åpen balanse [norsk]    Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.
Derivatordliste © Oslo Børs
Sett deg her! [norsk]    Cohkkan dasa! [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Markedsanalyse [norsk]    Oversikt over alle vesentlig forhold om markedet og kundene, herunder også konkurrenter. Det kan være markedsstørrelse, priser, fortjeneste, kvalitetskrav, produktegenskaper, kapasitetskrav, distribusjonskanaler, markedsandel, avtaler, allianser - kort sagt alt du bør vite om markedet for å kunne ta riktige beslutninger.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Utviklingsfase [norsk]    Defineres vanligvis som fasen der en forretningsidé utredes og utvikles. Utviklingsfasen ligger mellom idéfasen og etableringsfasen. I utviklingsfasen gjennomføres alle de aktiviteter som er nødvendig for å bearbeide og foredle forretningsidéen, fram til selve etableringen av bedriften kan finne sted.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Serinazoacetat [norsk]     Azaserin [synonym]   molekylformel: C5H7N3O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Konsernledelse [norsk]    Group Executive Management [engelsk]   GEM [forkortelse]
Ordliste for finansielle rapporter © Nordea
Seventh Street [norsk]    Seventh Street [engelsk]   Dette er den siste innsatsrunden i Seven Card Stud og Stud 8 eller Better.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
OTS differanse [norsk]    Andelen en 'pakke' med kommunikasjonsflater skårer over eller under den gjennomsnittlige OTS for den individuelle størrelse.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
VAI differanse [norsk]    Andelen en 'pakke' med kommunikasjonsflater fra en leverandør skårer over eller under den gjennomsnittlige VAI-skår for individuelle størrelser/geografiske nedbrytninger/serier.
Ordliste for utendørsreklame © TNS Gallup
Second / other [engelsk]    Andre [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Misforståelse [norsk]    Misunderstanding [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Sentralisering [norsk]    Centralization [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Togforsinkelse [norsk]    Train delay  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ABC Enterprise [norsk]    Et XML-skjema for utveksling av personinformasjon, laget spesielt i forbindelse med utviklingen av Feide. Se også XML-skjema.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Brukerdatabase [norsk]    Database hvor informasjon om et systems brukere er lagret. Inneholder all informasjon systemet trenger om brukerne sine, f.eks. brukernavn og passord.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
IMS Enterprise [norsk]    IMS er en internasjonal organisasjon som har utviklet en rekke spesifikasjoner innen e-læring. IMS Enterprise er et standardisert format for utveksling av informasjon mellom administrative tjenester. Se hjemmesiden til IMS for mer informasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Seksjonsleder  [norsk]    Head of Section [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
selskap, firma [norsk]    company [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
settepresident [norsk]    Substitute President [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Sectio, -ionis [latin]    snitt [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Second to none [engelsk]    Nulli secundus [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seek the truth [engelsk]    Quaere verum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
See this thing [engelsk]    Quod vide (qv) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper fidelis [latin]    Always faithful [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper paratus [latin]    Always prepared [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sequens (seq.) [latin]    The following [engelsk]   (one)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Under the rose [engelsk]    Sub rosa [latin]   Secretly or in confidence
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Gjenopptakelse [norsk]    Ekstraodinært rettsmiddel som anvendes for å anngripe rettskraftige rettsav..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Æreskrenkelse [norsk]    Injurie. Noen som ved ord eller handling krenker en annens gode navn og ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Svarthalerikse [norsk]    Black-tailed Crake [engelsk]   Amaurornis bicolor [latin]   1 ind av denne sjeldne arten sett godt i en liten dam ved Lake Erhai nær Dali
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbrystrikse [norsk]    White-breasted Waterhen [engelsk]   Amaurornis phoenicurus [latin]   Mai Po, Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sepiatreløper [norsk]    Plain-brown Woodcreeper  [engelsk]   Dendrocincla fuliginosa [latin]   2 Lagarto 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbrystrikse [norsk]    White-breasted Waterhen [engelsk]   Amaurornis phoenicurus [latin]   I lavlandet finnes fuglen så å si overalt hvor det er litt vann (pytter, dammer, grøfter o.l) og høyeste dagsantall var 50 ind. i Keoladeo 22. og 23.2. Ikke sett i Corbett/Ramnagar eller høyere opp.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sepiatreløper [norsk]    Plain-brown Woodcreeper [engelsk]   Dendrocincla fuliginosa [latin]   1 Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Egyptian Goose [engelsk]    Niland [norsk]   Alopochen aegyptiacus [latin]   Common in suitable wetlands and seen on a total of 12 days throughout the trip. The highest daily total was 100 birds, noted at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 28/11, but the daily figures were mostly far below this (mostly single digit figures).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dwarf Mongoose [engelsk]    Dvergmangust [norsk]   Helogale parvula [latin]   1 seen briefly at the Mzima springs, Tsavo West NP 2/12 was our only sighting (excluding one found dead at Lake Baringo 22/11).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitbrystrikse [norsk]    White-breasted Waterhen [engelsk]   Amaurornis phoenicurus [latin]   2 ind ved Kota Kinabalu 11., 1 ind Sukau 15.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
crevette grise [fransk]    reke [norsk]   shrimp [engelsk]   (liten grå)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
krydret pølse [norsk]    kind of spicy sausage [engelsk]   merguez [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
selle d'agneau [fransk]    lammesadel / lammesal [norsk]   saddle of lamb [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
cottage cheese [norsk]    hytteost, husmannsost [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
data warehouse [norsk]    datavarehus, datalager, databasehus [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
skanne, avlese [avløserord]    scanne [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
voice response [norsk]    talesvar, innvalgssørvis, talerespons [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
self-discovery [engelsk]    selv-oppdagelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
self-restraint [engelsk]    selvbebreidelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
uro, engstelse [norsk]    uneasiness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sendt (videre) [norsk]    dispatched [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
selection tool [engelsk]    markeringsverktøy [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
semi-condensed [engelsk]    halvsmal [norsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 4. smalest / 6. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fakturaadresse [norsk]    bill-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
cellereferanse [norsk]    cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konkret klasse [norsk]    concrete class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsklasse [norsk]    content class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
data warehouse [norsk]    data warehouse [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hyperlink base [engelsk]    basis for hyperkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Knowledge Base [norsk]    Knowledge Base [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lokal database [norsk]    local database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
meldingsklasse [norsk]    message class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ytelsesanalyse [norsk]    performance analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjernreferanse [norsk]    remote reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekundærvindu [norsk]    secondary window [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security group [engelsk]    sikkerhetsgruppe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Select picture [engelsk]    Velg bilde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selvreparasjon [norsk]    self-healing technology [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Send e-post... [norsk]    Send E-Mail... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seniordetektiv [norsk]    Senior Detective [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sensitive data [norsk]    sensitive data [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Server Manager [engelsk]    Serveradministrasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicedekning [norsk]    service coverage [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicerapport [norsk]    service report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service ticket [engelsk]    tjenestebillett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
session cookie [engelsk]    midlertidig informasjonskapsel, øktsinformasjonskapsel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Share Database [engelsk]    Del databasen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemhendelse [norsk]    system event [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
telekonferanse [norsk]    teleconference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uplink license [engelsk]    lisens tidligere i kjeden [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
volume license [engelsk]    volumlisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sette til null [norsk]    zero out [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
omvendt osmose [norsk]    reverse osmosis [engelsk]   filtrering gjennom hinne som bare er gjennomtrengelig for vann
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Sewing machine [engelsk]    symaskin [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
external phase [engelsk]    fase-kontinuerlig [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
internal phase [engelsk]    fase-dispers [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
photosensitise [engelsk]    fremkalle lysallergi, lysfølsomhet [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
semi-soft diet [engelsk]    skånekost, halvbløt diett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
senior surgeon [engelsk]    overlege [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sekt/champagne [norsk]    spumante [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Spredningsakse [norsk]    Grensen mellom to skorpeplater som glir fra hverandre. Hovedsakelig går slike grenser i oseanene der spredningen forårsaker vulkansk aktivitet som fører til dannelse av midthavsrygg.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Spermatogenese [norsk]    Den prosessen som fører til dannese av sædceller (spermier) i testiklene hos menn.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Spinal stenose [norsk]    Spinal stenosis [engelsk]   Spinal stenose er en tilstand der virvelkanalen eller nerverotskanaler innsnevres.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Spondylartrose [norsk]    Spondylarthrosis [engelsk]   Spondylartrose er degenerative forandringer i fasettleddene i ryggen.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Årebetennelse [norsk]    Trombophlebitis [engelsk]   Årebetennelse er en betennelse av en blodåre på grunn av en blodpropp. Årebetennelse på grunn av blodpropp oppstår vcanligvis i leggen. En årebetennelse kan være enten overfladisk (i hudområdet) eller dyp (i muskler). Den kan gi lokal ømhet, smerte eller rødhet i hudområdet. Faren ved dyp årebetennelse, er at blodproppen kan løsne og føres videre til lungene. Dette kan føre til lungeinfarkt. Dyp årebetennelse behandles derfor ofte med blodfortynnende midler.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
blefarochalase [norsk]    slapp øyelokkshud. Forekommer gjerne hos eldre
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Facialisparese [norsk]    ansiktslammelse
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Sentrifugering [norsk]    det å spinne celler eller andre stoffer rundt med stor hastighet for å danne sentrifugalkraft, som skiller partikler eller væsker i henhold til vekt eller tetthet. Prosessen fremskynder den normale virkningen av tyngdekraften.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
SELVDRENERENDE [norsk]    Et porøst, ikke-sugende materiale som f.eks. løs Leca, drensgrus etc.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Babbling Curse [engelsk]    Bable-forbannelse [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Imperius Curse [engelsk]    Befalius-forbannelsen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Severing Charm [engelsk]    Kutteformular [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
årebetennelse [norsk]    flebitis [med. el. latin]   Betennelse i en vene. Tilstanden forekommer ofte sammen med blodpropp.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
nyrebetennelse [norsk]    glomerulonefritt [med. el. latin]   Tilstand der nyrens funkjsonelle enheter (glomeruli) er affiserte. Nyrefunksjonen svekkes, slik at man finner igjen økte mengder protein og blodlegemer i urinen. Pasienten opplever også stigende blodtrykk og væskeansamlinger (ødemer). G. kommer ofte sekundært av en streptokokkinfeksjon i halsen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
mental lidelse [med. el. latin]    psykisk sykdom [norsk]   Lidelse som omfatter en persons psykiske helse, for eksempel schizophreni eller depresjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
årebetennelse [norsk]    phlebitis [med. el. latin]   Betennelse i blodåre, oftest i en vene. Oppstår som regel sammen med blodpropp.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
pylorustsenose [norsk]    pylorus stenus [med. el. latin]   Innsnevring av mageporten (se pylorus), gjerne på grunn av tidligere sår i mage eller tolvfingertarm. Spedbarn kan ha pylorusstenose som en spesiell, medfødt sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Metylcellulose [norsk]    E461 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Metylcellulose [norsk]    E461 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Eierbeføyelse [norsk]    Eiers rettigheter tilknyttet formuesgodet.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
oppstoppernese [norsk]    gámajunni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
seaktit liinna [kåfjordsamisk]    egne line [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Risikotoleranse [norsk]    Et begrep som beskriver hvor store kurssen investor er villig til å akseptere. Er vanligvis større ved langsiktige investeringer (mer enn 5 år), og mindre ved kortsiktige investeringer (1-2 år).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Sekundærmarked [norsk]    Se annenhåndsmarked.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Etableringsfase [norsk]    Defineres vanligvis som perioden fra beslutningen om etablering er tatt, og fram til virksomheten er i ordinær forretningsmessig drift.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Cerebral parese [norsk]    Lammelser, stiv muskulatur, noen ganger vinglete bevegelser, talevansker eller andre stasjonære eller litt skiftende nevrologiske plager særlig med motorikken. Noen ganger er skaden oppstått under vanskelig eller for tidlig fødsel, men som oftest oppstår denne type skader under svangerskapet.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Seven-card Stud [norsk]    Seven-card Stud [engelsk]   Et velkjent pokerspill der spillerne får tre nedovervendte kort og fire synlige. Du bruker de fem beste av de sju kortene for å komponere din hånd.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
midtskipstrosse [norsk]    breast fast [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Language course [engelsk]    Språkkurs [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
TCP-forbindelse [norsk]    En kobling mellom to maskiner på nettet som settes opp ved hjelp av TCP og som gjør det mulig for disse maskinene å utveksle informasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
heritable lease [engelsk]    arvefeste [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
byggetillatelse [norsk]    building permit [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
rammetillatelse [norsk]    general permission [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
free enterprise [engelsk]    næringsfrihet [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
tegning, skisse [norsk]    dibujo [spansk]   "Tegne" sirkler eller andre figurer med tåspissen
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
leddforbindelse [norsk]    Articulatio, -ionis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
A posse ad esse [latin]    From possibility to actuality [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seize the beer! [engelsk]    Carpe Cerevisi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seize the beer! [engelsk]    Corripe Cervisiam [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Velle est posse [latin]    To be willing is to be able [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
See and believe [engelsk]    Vide et credere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sense of humour [engelsk]    Vis comica [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seicercus soror [latin]    Søstersanger [norsk]   Plain-tailed Warbler [engelsk]   Mellom Hongchung Temple og Bagou - Emei Shan, Chengdu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Indian Mongoose [engelsk]    Indiamangust [norsk]   Herpestes edwardsii [latin]   Enkeltind. sett i Keoladeo 19., 20., 21. og 23.2., ved Sur Sarovar 24.2. og i Corbett nasjonalpark 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Daption capense [latin]    Flekkpetrell / Kappdue [norsk]   Cape Petrel [engelsk]   200+ Pelagic 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rustkronenovise [norsk]    Rufous-capped Nunlet [engelsk]   Nonnula ruficapilla [latin]   1 TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus burtoni [latin]    Tykknebbirisk [norsk]   Thick-billed Seedeater [engelsk]   Only noted at Mt. Kenya: 3 in the national park 17/11 and 3 near the youth hostel 18/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
pommes duchesse [fransk]    gratinert potetpuré [norsk]   gratinated potatoe mash [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sjokolademousse [norsk]    chocolate mousse [engelsk]   mousse au chocolat [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
session-at-once [norsk]    delbrenning, øktbrenning, flerøktsbrenning [avløserord]   jf. disc-at-once
Norske avløserord for importord © Språkrådet
legedrikk, dose [norsk]    potion [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
sykdom, lidelse [norsk]    ailment [engelsk]   (mindre alvorlig)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tilbakeholdelse [norsk]    retention [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
self-importance [engelsk]    innbilskhet, viktighet; selvfølelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
kjøreomgivelse [norsk]    runtime environment [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
select/selected [engelsk]    velg ut/utvalgt, merke/merket, valg, velg [norsk]   (markere/markert)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
settlement date [engelsk]    betalingsdato, avviklingsdato [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
attributtklasse [norsk]    attribute class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifikatkjede [norsk]    certificate chain [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifikatlager [norsk]    certificate store [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontraktadresse [norsk]    contract address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
digital license [engelsk]    digital lisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hendelsesklasse [norsk]    event class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gateway-adresse [norsk]    gateway address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Lås konferanse [norsk]    Lock Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Manage Database [engelsk]    Administrer databasen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
online database [engelsk]    tilkoblet database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programhendelse [norsk]    program event [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
remote database [engelsk]    ekstern database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
avsenderadresse [norsk]    return address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekundærtilbud [norsk]    secondary quotation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security breach [engelsk]    sikkerhetsbrudd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security policy [engelsk]    sikkerhetspolicy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security update [engelsk]    sikkerhetsoppdatering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tekststørrelse [norsk]    Text Size [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
community nurse [engelsk]    hjemmesykepleier [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
avrettingsmasse [norsk]    screed [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sealing closure [engelsk]    tett tillukking [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
self-supporting [engelsk]    formstabil, selvbærende [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
senior engineer [engelsk]    overingeniør [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sekantsetningen [norsk]    mean value theorem [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
huske el. hugse [FØR]    huske [norsk]   v.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
seierne/seirene [norsk]     seirene [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sentral-Europa  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kopibeskyttelse [norsk]    DRM [akronym]   Teknologi som gjør at du kun kan spille musikk på bestemte spillere; at du ikke kan kopiere musikken, eller kun kopiere et bestemt antall ganger.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
Spondylolistese [norsk]    Spondylolisthesis [engelsk]   Spondylolistese er en tilstand med en framoverglidning av en ryggvirvel i forhold til virvelen nedenfor.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Antiangiogenese [norsk]    Hindre nydannelse av blodårer til f.eks. svulster
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Ansiktslammelse [norsk]    tilstand som omfatter ansiktsnerven og fører til lammelse av den ene siden av ansiktet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Lungebetennelse [norsk]    inflammasjon i lungene med konsolidering (stivning av lungevevet).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Dobbeltdiagnose [norsk]    Uttrykk som innebærer at en person har to forskjellige medisinske diagnoser. Er mest brukt om kombinasjonen psykisk lidelse og rusmisbruk (misbrukslidelse). Uttrykket dobbeltdiagnose brukes i Norge spesielt når den psykiske lidelsen er alvorlig.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
Cerebral Parese [norsk]    Hjerneskade som oppstår før eller under fødselen på grunn av oksygenmangel. Pasienten kan få utslag som lammelser, stiv eller altfor slapp muskulatur eller andre nevrologiske plager. Problemer med koordinering av muskelbevegelser gjør at pasienten kan få vanskeligheter med samspillet mellom detrusor og sfinkter
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Byggetillatelse [norsk]    Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse. Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende. Se approbasjon. Les mere om byggeprosessen her.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Cruciatus Curse [engelsk]    Martyriusforbannelsen [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
agfranulocytose [norsk]    agranulocytosis [med. el. latin]   Fullstendig eller nesten fullstendig mangel på granulocytter i bloder.Granulocytter er viktige blodceller i vårt immunforsvar.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bipolar lidelse [norsk]    bipolar lidelse [med. el. latin]   Psykisk sykdom med vekslende oppstemte og depressive perioder.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
cystisk fibrose [norsk]    fibrosis cystica pancreatica [med. el. latin]   Cystisk fibrose (CF) er en arvelig sykdom der kjertlene, særlig i lungene og bukspyttkjertelen, skiller ut et mer seigtflytende slim enn vanlig. Sykdommen gjør at man lettere får luftveisinfeksjoner og andre luftveisplager, og at man har problemer med å ta opp næring fra mat.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leverbetennelse [norsk]    hepatitt [med. el. latin]   "Fellesbetegnelse på betennelsesreaksjoner i leveren. De hyppigste årsakene er virusinfeksjoner, og forgiftninger. Sistnevnte gir toksisk hepatitt, og kan komme som følge av medikament(mis)bruk eller alkoholmisbruk. Skaden er som regel avhengig av dosens størrelse. Virushepatitt smitter på forskjellige måter, noen typer gjennom mat og vann, andre typer via blod og plasmaprodukter. De vanligste virusformene er hepatittvirus A, B og C, men det finnes mange flere typer som varierer i smittem...
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
brystbetennelse [norsk]    mastitt [med. el. latin]   Betennelse i brystkjertelen, forekommer nesten kun i forbindelse med amming, ved at barnet smitter brystkjertelen med bakterien stafylococcus aureus. Symptomene er ømhet, rødhet og noen ganger også feber.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
lungebetennelse [norsk]    pneumoni [med. el. latin]   Lungebetennelse, infeksjon der lungealveolene blir fylt med betennelsesesuksudat som blir til fortetning. Kan være forårsaket både av bakterier og virus.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Arvegangsklasse [norsk]    Slektninger etter en avdød står etter arveloven i ulik stilling etter hvor nært slektskapet er. Første arvegangsklasse er livsarvinger etter avdøde, dvs. Barn, adoptivbarn og barnebarn osv. Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle eller noen i denne arvegangsklassen, går arven videre til neste klasse. Andre arvegangsklasse er foreldrene etter avdøde og deres livsarvinger. Søsken og halvsøsken tilhører denne arvegangsklassen. Tredje arvegangsklasse er besteforeldrene og deres livsarving...
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Inntektsnytelse [norsk]    Livrente, løpende kapitalavkastning, bruksrett osv.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Kapitalutvidelse [norsk]    (se emisjon)
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Election promise [engelsk]    Valgflesk [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ethernet-adresse [norsk]    Et kjennemerke bestående av 12 tegn (0-9, A-F) som er tilknyttet nettverkskortet i datamaskinen. Adressen gis til kortet når det produseres og kan i utgangspunktet ikke endres. Kalles også MAC-adresse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
driftstillatelse [norsk]    permission to operate; permission for operation [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
seepage of water [engelsk]    vannsig [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
prisfastsettelse [norsk]    pricing [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
stillingsannonse [norsk]    job advertisement [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
service industry [engelsk]    tjenesteytende næring [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
embetsutnevnelse [norsk]    appointment of senior government official [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
navn, betegnelse [norsk]    Nomen, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sea gooseberries [engelsk]    Sjøstikkelsbær  [norsk]   Pleurobrachiidae [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sebastes marinus [latin]    Vanlig uer  [norsk]   Golden redfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sebastes marinus [latin]    Uer (vanlig uer,havuer) [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, uerfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
See these things [engelsk]    Quae vide (qqv) [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Splendidly false [engelsk]    Splendide mendax [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bar-headed Goose [engelsk]    Stripegås [norsk]   Anser indicus [latin]   1000+ Koko Nor, ellers str Xining-Nangqian
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bar-headed Goose [engelsk]    Stripegås [norsk]   Anser indicus [latin]   Vanlig ved Keoladeo med 500 ind. 19.2. Dessuten min. 100 ved Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus pusillus [latin]    Rødpanneirisk [norsk]   Red-fronted Serin [engelsk]   En flokk med ca. 20 rødpanneirisk holdt seg i området rundt hotel Sherwani, Naini Tal, og ble sett her 1. og 2.3. Dessuten ett ind. ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nettingmaurrikse [norsk]    Barred Antthrush [engelsk]   Chamaeza mollissima [latin]   1H Manu Road 13. og 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sepiakronetyrann [norsk]    Sepia-capped Flycatcher [engelsk]   Leptopogon amaurocephalus [latin]   1 Amazonia Lodge 18.-19.9., 1 Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selvastodityrann [norsk]    Johannes’ Tody-Tyrant [engelsk]   Hemitriccus iohannis [latin]   1H Amazonia Lodge 16. og 19.9., 1H Pantiacolla 21.9., 1 ss 22.9., 1H ss 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga munda [latin]    Hvitbuktyrannulett [norsk]   White-bellied Tyrannulett [engelsk]   1 JVG 20.11., 3+ Icho Cruz 23.11. I tillegg ble det ved et par anledninger observert en variant av arten som av enkelte blir regnet som en egen art; Grey-crowned Tyrannulet Sercophaga griseiceps. Denne formen blir derimot ikke akseptert av verken Clements eller HBW, men kun som en variant (ikke underart) av hvitbuktyrannulett. Følgende observasjoner: 1 Icho Cruz 23.11. og 5 str Villa Dolores-San Luis 25.11. Her fant vi også et reir.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sepiakronetyrann [norsk]    Sepia-capped Flycatcher [engelsk]   Leptopogon amaurocephalus [latin]   2 Salto Incartado 1.12, 2 Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus montis [latin]    Brunhodesanger [norsk]   Yellow-breasted Warbler [engelsk]   Relativt vanlig Kinabalu Park
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
écrevisse [fransk]    kreps [norsk]   crawfish [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
kondensatorlinse [norsk]    I kino: En linse som plasseres ved filmporten for å øke spredningen av lyset.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
svinghjul/masse [norsk]    Hjul med stor masse som motvirker små hastighetsvariasjoner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
tilfredstillelse [norsk]    gratification [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skade; krenkelse [norsk]    injury [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forutbestemmelse [norsk]    predestination [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tilbakereferanse [norsk]    back-reference [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
select by colour [engelsk]    marker etter farge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
semi-transparent [engelsk]    halvgjennomsiktig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
session mananger [engelsk]    øktbehandler [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
eier av database [norsk]    database owner [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    delivery address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
snapin-utvidelse [norsk]    extension snap-in [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekstern database [norsk]    external database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriftstørrelse [norsk]    font size [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekundærnøkkel [norsk]    foreign key [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
library database [engelsk]    bibliotekdatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
møteinnkallelse [norsk]    meeting request [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
meeting response [engelsk]    svar på møteinnkallelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
microphone noise [engelsk]    mikrofonstøy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
offline database [engelsk]    frakoblet database [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
portable license [engelsk]    bærbar lisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Restore Database [engelsk]    Gjenopprett databasen [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security context [engelsk]    sikkerhetskontekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selection handle [engelsk]    markeringshåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serversertifikat [norsk]    server certificate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service activity [engelsk]    tjenesteaktivitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service provider [engelsk]    tjenesteleverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service provider [engelsk]    Internett-leverandør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    shipping address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsadresse [norsk]    ship-to address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
SMTP-forbindelse [norsk]    SMTP connector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transportadresse [norsk]    transport address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
til godkjennelse [norsk]    unapproved [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
virtuell adresse [norsk]    virtual address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
virusbeskyttelse [norsk]    virus protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fryse, stivfryse [norsk]    congeal [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
continental rise [engelsk]    kontinentalstigning (?) [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bruk, benyttelse [norsk]    utilization [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kompleksdannelse [norsk]    complexation [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
parenkym, -masse [norsk]    parenchyma [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Sideleddsartrose [norsk]    Intervertebral arthrosis [engelsk]   Sideleddsartrose er en annen betegnelse for spondylartrose.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Spinalbedøvelse [norsk]    innsprøyting av bedøvelse i ryggen
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Spinalbedøvelse [norsk]    innsprøyting av bedøvelse i ryggen
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Koblings analyse [norsk]    metode for å lokalisere sykdomsgener som nedarves i en familie.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Byggebeskrivelse [norsk]    Grunnlag for anbudsinnhenting, kontrakt for salg og/ eller prissetting.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Hjernebetennelse [norsk]    encephalitis [engelsk]   encephalitis [med. el. latin]   Betennelse i hjernen, oftest forårsaket av virus. Sykdommen gir feber, nedsatt allmenntilstand og ofte kramper og bevissthetstap. Det finnes forskjellige former encephalitis.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
livmorbetennelse [norsk]    endometritis [med. el. latin]   Tilstand der livmorslimhinnen er betent.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Lymes borreliose [med. el. latin]    Infeksjonssykdom som skyldes mikroorganismen Borrelia burgdorferi. Denne overføres som regel via bitt fra flått (skaubjønn). Symptomene er utslett, forandringer i nervesystem og ledd, lymfeknutesvulster og ofte feber. Pasienten behandles med antibiotika.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bihulebetennelse [norsk]    sinusitt [med. el. latin]   Betennelse i bihulene i panne-, sil-, kjeve- eller kileben.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Sevesodirektivet [norsk]    82/501/EEC [direktivkode]   Directive 82/501/EEC of 24 June 1982 on the major-accident hazards of certain industrial activities. Official Journal L 230/82
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Periodisk ytelse [norsk]    Periodiske ytelser til oppfostring, utdannelse, underhold i givers hjem og til nødvendig understøttelse vil være fritatt for arveavgift dersom midlene er forbrukt før giver dør. Det ligger i begrepet at midlene må ytes over tid, og beløpene bør være noenlunde jevnstore. Det mest praktiske vil være støtte til utdannelse.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
seiskje, seisluk [norsk]    uisten [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Konkurrentanalyse [norsk]    Analyse av konkurrentene innenfor samme marked, med formål å forstå konkurrentenes sterke og svake sider.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
Selenheksafluorid [norsk]    molekylformel: F6Se
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Gruppeforsinkelse [norsk]    Group delay [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
take in / decrease [engelsk]    fell [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
fortøyningstrosse [norsk]    mooring cable [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Sommerforelskelse [norsk]    Summer love [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seven-league boots [engelsk]    Syvmilsstøvler [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Selvlensende dekk [norsk]    Dekket ligger høyere en vannlinjen, og vanne som kommer inn renner ut gjennom åpninger i siden.(Se spygatt).
Maritim ordliste © MaritimStart
Sentralisert drift [norsk]    Å drive IKT-tjenester for flere brukermiljøer fra en sentral driftsorganisasjon og lokasjon.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Seksjon for kultur [norsk]    Section for Cultural Affairs [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
plan for land use [engelsk]    arealplan [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fritidsbebyggelse [norsk]    leisure buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
grunnundersøkelse [norsk]    investigation of ground conditions [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
tillatt utnyttelse [norsk]    permitted utilization [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
uvanlig bebyggelse [norsk]    unusual buildings [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
levnedsbeskrivelse [norsk]    curriculum vitae [engelsk]   CV [akronym]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Nærhetskompetanse [norsk]    Subsidiary powers [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
if vacancies arise [engelsk]    i tilfelle av avgang [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
abort, avbrytelse [norsk]    Abortus, - [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Sebastes mentella [latin]    Snabeluer  [norsk]   Deepwater redfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sebastes mentella [latin]    Snabeluer yngel  [norsk]   Deepwater redfish spawn [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Sebastes viviparus [latin]    Lusuer  [norsk]   Norway redfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Skolest, buttnase [norsk]    Coryphaenoides rupestris [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, skolestfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sebastes mentella [latin]    Snabeluer [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, uerfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sebastes viviparus [latin]    Lusuer [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, uerfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
It does not please [engelsk]    Non placet [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
He/she came close [engelsk]    Proxime accessit [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sequentia (seqq.) [latin]    The following [engelsk]   (ones)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
To use, not abuse [engelsk]    Uti, non abuti [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Arbeidstillatelse [norsk]    Uten norsk statsborgerskap er hovedregelen at man tre..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arveløsgjørelse [norsk]    Arvelaters adgang til å frata en pliktdelsarving hans..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Gjeldsovertagelse [norsk]    Dersom det inngås avtale om at gjeldsforpliktelsen skal overføres fra en..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kapitalforhøyelse [norsk]    I aksjerettslig sammenheng brukes ordet "emisjon" i stedet for kapitalforhø..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Kapitalnedsettelse [norsk]    Etter vedtak på generalforsamling kan aksjekapitalen i et selskap settes ne..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Cape Barren Goose [engelsk]    Hønsegås [norsk]   Cereopsis novaehollandiae E [latin]   6 og 1 Philip Island 4. og 5.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cotton Pygmy-goose [engelsk]    Beltedvergand [norsk]   Nettapus coromandelianus [latin]   2 Mareeba 14.11. og 6 Fong-on Bay 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Green Pygmy-goose [engelsk]    Grønndvergand [norsk]   Nettapus pulchellus [latin]   1M Mareeba 14.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sericornis keri E [latin]    Athertonkrattsmett [norsk]   Atherton Scrubwren [engelsk]   10+ Mt. Lewis 13.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selasphorus rufus [latin]    Rødkolibri [norsk]   Rufous Hummingbird [engelsk]   1 F Siuslaw - OR 24.6. og 1 F Saddle Mountain - OR 26.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Severtzov's Grouse [engelsk]    Kinajerpe [norsk]   Bonasia sewerzowi E [latin]   2 ind Mengda, 3 ind Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semiplumbeous Hawk [engelsk]    Galenavåk [norsk]   Leucopternis semiplumbea [latin]   1 H La Selva 1/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitpanneklarisse [norsk]    White-fronted Nunbird [engelsk]   Monasa morphoeus [latin]   1 La Selva 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semnornis frantzii [latin]    Klonebbskjeggfugl [norsk]   Prong-billed Barbet [engelsk]   2 Monteverde 27/2, 2 ss 28/2, 2 Tapantí 3/3, 2 ss 4/3, 1 ss 5/3, hørt Monteverde 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rødbrystmaurrikse [norsk]    Rufous-breasted Antthrush  [engelsk]   Formicarius rufipectus [latin]   3 Carara 25/2, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga cinerea [latin]    Strømtyrannulett [norsk]   Torrent Tyrannulet [engelsk]   1 San Gerardo de Dota 19/2, 3 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seiurus motacilla [latin]    Strømparula [norsk]   Louisiana Waterthrush [engelsk]   1 San Gerardo de Dota 19/2, 1 Golfito 22/2, 1 ss 23/2, 2 Carara 24/2, 1 Tapantí 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Cotton Pygmy-goose [engelsk]    Beltedvergand [norsk]   Nettapus coromandelianus [latin]   Den eneste observasjon vi hadde av denne arten var en flokk på ca. 300 ind. ved Bund Baretha 22.2. Vi noterte ikke arten i det hele tatt ved Keoladeo, og tørken har trolig skylden for dette.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Painted Sandgrouse [engelsk]    Indiasandhøne [norsk]   Pterocles indicus [latin]   En gledelig overraskelse var to indiasandhøner ved Bund Baretha 22.2. Dette var en art vi ikke hadde gjort regning med.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chrysomma sinense [latin]    Guløyetimal [norsk]   Yellow-eyed Babbler [engelsk]   To-tre ind. sett daglig i Keoladeo og ved Bund Baretha, bortsett fra 12 ind. i Keoladeo 20.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dvergsvømmerikse [norsk]    Sungrebe [engelsk]   Heliornis fulica [latin]   1 Coca Cocha, Explorer’s Inn 10.9., 1 Amazonia Lodge 17.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitpanneklarisse [norsk]    White-fronted Nunbird [engelsk]   Monasa morphoeus [latin]   15+ Explorer’s Inn 10.9., H Pantiacolla 20.9., 2 ss 22.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Glopannemaurrikse [norsk]    Rufous-fronted Antthrush [engelsk]   Formicarius rufifrons [latin]   1 + 2H Eco Amazonia 4.-5.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rødbrystmaurrikse [norsk]    Rufous-breasted Antthrush [engelsk]   Formicarius rufipectus [latin]   1H Manu Road 13.-14. og 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga cinerea [latin]    Strømtyrannulett [norsk]   Torrent Tyrannulet [engelsk]   1 Santa Eulalia Valley 31.8., 5+ Machu Picchu 2.9., 1 Cañete Valley 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Spur-winged Goose [engelsk]    Sporegås [norsk]   Plectropterus gambensis [latin]   A flock of 6 was seen flying low over Lake Naivasha at the Fisherman`s Camp 19/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus striolatus [latin]    Stripeirisk [norsk]   Streaky Seedeater [engelsk]   Particularily common at Mt. Kenya where 10-25 were noted daily 16/11-18/11. Also about 20 in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 and 1 at Lake Nakuru 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus reichenowi [latin]    Sitrongumpirisk [norsk]   Yellow-rumped Seedeater [engelsk]   About 5 in our hotel garden, Nairobi 16/11, 5 at Lake Nakuru 20/11 and 2-3 at Hippo Point, Kisumu 28/11. (Serinus reichenowi is now elevated to species status; Reichenow’s Seedeater. Yellow-rumped Seedater Serinus xanthopygius is distributed further north in Ethiopia and Eritrea. Clements update July 15, 2004).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus canicollis [latin]    Krattirisk [norsk]   Yellow-crowned Canary [engelsk]   Our only sighting was of 5 birds in Mt. Kenya NP 17/11. These birds were feeding on the ground a couple of kms from the entrance gate.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus koliensis [latin]    Papyrusirisk [norsk]   Papyrus Canary [engelsk]   The Hippo Point at Kisumu is a site where this species is found with some regularity and we saw indeed one bird when we visited 28/11 (at least some of the group did).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus mozambicus [latin]    Savanneirisk [norsk]   Yellow-fronted Canary [engelsk]   2 in Kakamega Forest 26/11 and 10 daily in Masai Mara 29/11 and 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus donaldsoni [latin]    Northern Grosbeak Canary [engelsk]   Our only sighting was of a male at the parking lot of the Naro Moru River Lodge, Mt. Kenya 17/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvittippmaurrikse [norsk]    Short-tailed Antthrush [engelsk]   Chamaeza campanisona [latin]   3 (1 sett) Salto Incartado 1.12., H Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 1H Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
akromatisk linse [norsk]    Linse som er korrigert for fargefeil. Se også kromatisk aberrasjon.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
spire, gro, vokse [norsk]    sprout [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
tilintetgjørelse [norsk]    annihilation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
anledning, sjanse [norsk]    occasion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fig: hvile, pause [norsk]    respite [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
self-righteousness [engelsk]    egenrettferdighet; egen(el. selv)rettferdiggjørelse [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sequential events [engelsk]    rekkefølge av hendelser [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prosedyredatabase [norsk]    procedural database [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sende inn på nytt [norsk]    resubmit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
search key/string [engelsk]    søketekst [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
segmentation fault [engelsk]    minnepekerfeil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilgangstillatelse [norsk]    access permissions [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programutelukkelse [norsk]    application exclusion [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programopphevelse [norsk]    application revocation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
assosiativ matrise [norsk]    associative array [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
telefonkonferanse [norsk]    audio conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
business database [engelsk]    forretningsdatabase [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
campaign response [engelsk]    kampanjesvar [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifiseringsbane [norsk]    certification path [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komprimer radakse [norsk]    compact row axis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
komponentdatabase [norsk]    component database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
telefonkonferanse [norsk]    conference call [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsopphevelse [norsk]    content revocation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsstørrelse [norsk]    content size [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DHCP-håndhevelse [norsk]    DHCP Enforcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Internett-adresse [norsk]    Internet address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
multiline purchase [engelsk]    linjesamkjøp [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flerbrukerdatabase [norsk]    multiuser (shared) database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tillatelsesklasse [norsk]    permission class [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
privacy compromise [engelsk]    personvernbrudd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
proof of purchase [engelsk]    kjøpsbevis [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
qualifying license [engelsk]    kvalifisert lisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relasjonsdatabase [norsk]    relational database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relativ referanse [norsk]    relative reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
S/MIME-bekreftelse [norsk]    S/MIME receipt [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
secure repository [engelsk]    RM-nøkkelsafe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security filtering [engelsk]    sikkerhetsfiltrering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security principal [engelsk]    sikkerhetskontohaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sender reputation [engelsk]    avsenderomdømme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serial processing [engelsk]    seriell prosessering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceavtalelinje [norsk]    service agreement line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service hardening [engelsk]    tjenesteforsterking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serviceordrelinje [norsk]    service order line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
session identifier [engelsk]    øktsidentifikator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
statisk IP-adresse [norsk]    static IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Systembeskyttelse [norsk]    System Protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transit warehouse [engelsk]    transittlager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transporthendelse [norsk]    transport event [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
uoverensstemmelse [norsk]    discrepancy [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sette sammen igjen [norsk]    reassembly [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
reseptorendocytose [norsk]    receptor-mediated endocytosis [engelsk]   reseptor-endocytose
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
senior management [engelsk]    ledelsen, toppledelsen [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
service a summons [engelsk]    stevne, innstevne [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
dobbeltvalsepresse [norsk]    twin roll press [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Riemanns hypotese [norsk]    Riemann hypothesis, the [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
vigsel el. vielse [norsk]    vigsel el. vielse el. vigsle [FØR]   om vielse av ektepar
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sex og singelliv  [norsk]
Bindestrek eller ikke? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fjellkjededannelse [norsk]    Dannelse av et langstrakt belte av sterkt deformerte bergarter som foldes opp til en fjellkjede. Forårsaket av kollisjoner mellom to skorpeplater hvorav den ene vanligvis er en kontinentplate (se platetektonikk).
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Arbeidstillatelse [norsk]    en tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som etter utlendingsloven fyller vilkårene for å få arbeide i Norge
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Oppholdstillatelse [norsk]    Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. En slik tillatelse gir ikke rett til arbeid, unntatt for EØS-borgere.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Seksuell tenning  [norsk]    Betyr det samme som å bli kåt eller seksuelt opphisset.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Seksuell lavalder  [norsk]    Aldersgrense for når det er tillatt for en person å ha sex med andre. I Norge er det slik at to personer som ønsker å ha sex med hverandre, i følge loven må være 16 år eller eldre. Skal i utgangspunktet beskytte barn mot seksuelle overgrep.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Sekundær amenore [norsk]    Fravær av menstruasjonsblødninger i minst 6 mnd. hos kvinner som tidligere har hatt regelmessige menstruasjoner.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
intraokulær linse [norsk]    brukes ved grå stær-operasjoner. Er en kunstig linse som settes inn i øyet som erstatning for øyets naturlige linse. Det er øyets linse som angripes ved grå stær. Den intraokulære linsen finnes i ulike styrkegrader, og tilpasses den aktuelle pasienten
Øyemedisinsk ordliste © Trondheim øyelegesenter
Multippel Sklerose [norsk]    MS [akronym]   Sykdom som rammer det hvite hjernevevet i varierende grad. Symptomer / utfall etter hvor stor utbredelsen av skade er i hjernen
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Multippel sklerose [norsk]    MS [akronym]   lidelse som rammer hjernen og ryggmargen, der myelinlaget rundt nerver skades eller ødelegges (demyelinisering). Demyeliniseringen kan være av forskjellig omfang - fra på størrelse med et knappenålshode til ertestørrelse eller mer. Symptomene er avhengig av hvor flekkene med demyelinisering oppstår.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Sentralnervesystem [norsk]    SNS [akronym]   hjerne og ryggmargen utgjør til sammen sentralnervesystemet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Haplotype analyse [norsk]    Test som avdekker kombinasjonen av flere kopla nabo alleler (på et enkelt kromosom), som nedarves av et individ. Brukes ofte i koplingsstudier.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Spiseforstyrrelse [norsk]    det finnes flere typer spiseforstyrrelser, som f.eks. anoreksi og bulimi. Felles for alle er at psykiske problemer gir seg utslag i et forstyrret forhold til mat og kropp. Noen prøver å få kontroll over livet sitt ved å ha kontroll over matinntaket, andre forsøker å straffe seg selv eller andre. Noen kan ha en spiseforstyrrelse i en kort periode og komme over det. Andre kan slite mer eller mindre hele livet.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
Multippel Sklerose [norsk]    Sykdom som rammer sentralnervesystemet og har en progressiv utvikling. Sykdommen kan forårsake nummenhet, matthetsfølelse og lammelser. I mange tilfeller har sykdommen også effekt på urinveienes funksjon
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Forhåndsuttalelse [norsk]    Uttalelse fra offentlig administrasjon, politiske utvalg eller andre om en plan - før realitetsbehandling i bygningsrådet.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
multippel sclerose [med. el. latin]    MS [norsk]   Sykdom som progressivt rammer sentralnervesystemet. Myelinet rundt nevronene ødelegges flekkvis, samt at det oppstår avleiringer av lymfocytter og ansamles gliaceller. Symptomene er forskjellige, men øker og utbrer seg ettersom tiden går. Synet svekkes og samordningen mellom muskelgrupper blir dårligere og dårligere. Etterhvert går forstyrrelsene over til kroniske, utbredte lammelser, slik at den syke ofte trenger pleiehjelp. Årsaken til MS er foreløpig ukjent.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bukhinnebetennelse [norsk]    peritonitt [med. el. latin]
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
rhesusbestemmelse [med. el. latin]    En faktor i blodet som deler befolkningen inn i to, de som har faktoren (rhesus-positive) og de som ikke har faktoren (rhesus-negative). Man kan ikke gi blod til en som er rhesus-negativ fra en som er rhesus positiv. Man må også være oppmerksom ved svangerskap der fosteret er rhesus-positivt (fra faren) og moren er rhesus-negativ.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
neseundersøkelse [norsk]    rhinoskopi [med. el. latin]   Undersøkelse av nesens hulrom ved hjelp av et optisk instrument eller speil.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
sedimenteringsrate [med. el. latin]    SR [norsk]   sedimentation rate [engelsk]   Prøve på nedsynkning av de røde blodlegemene etter en viss tid (oftest 1 time). Ved å måle høyden på den klare væskesøylen øverst i et glassrør som er fylt 20 cm opp med levringshindret blod (citratblod) finner man resultatet av SR. Rimelig senkningsreaksjon for kvinner er 12 mm/t og for menn 10 mm/t. Senkningsreaksjonen øker ved smittesykdommer, giftsykdommer, immunologiske sykdommer, kreft og andre sykdommer. Grunnlaget er endringer i blodproteinene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Sevesodirektiv II [norsk]    96/82/EEC [direktivkode]   Directive 96/82/EEC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances. Official Journal L 10/97
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Metyletylcellulose [norsk]    E465 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Oksidert stivelse [norsk]    E1404 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Acetylert stivelse [norsk]    E1420 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Metyletylcellulose [norsk]    E465 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Oksidert stivelse [norsk]    E1404 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Acetylert stivelse [norsk]    E1420 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
sette ut garn/line [norsk]    suohpput [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
sette ut garn/line [norsk]    suohpput [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Teknisk børsanalyse [norsk]    Teknikk som baserer seg på historiske diagrammer over kursutvikling som grunnlag for beslutninger om kjøp eller salg av aksjer (se chartist).
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Sensitivitetsanalyse [norsk]    Følsomhetsanalyse som angir hvordan ulike endringer i inntekter eller kostnader påvirker lønnsomheten i prosjektet eller bedriften.
Etablerer-, idé- og oppfinnerordliste © Innovasjon Norge
seperate, seperated [engelsk]    hver seg [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Avstandsforelskelse [norsk]    Long-distance love [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Prefabricated house [engelsk]    Ferdighus [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Seksjon for finans  [norsk]    Finance Section [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for næring [norsk]    Section for Business Development [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
forhåndskonferanse [norsk]    preliminary conference [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
associated outhouse [engelsk]    tilhørende uthus [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
kunnskap, kompetanse [norsk]    know-how [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
personlig interesse [norsk]    privat interest [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Regjeringskonferanse [norsk]    Intergovernmental Conference [engelsk]   (Andre begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
sette; møte settes [norsk]    meeting is called to order [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
trådformet dannelse [norsk]    Filamentum [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ego nolo caesar esse [latin]    I don't want to be Caesar [engelsk]   (Florus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Serva me, servabo te [latin]    Save me and I will save you [engelsk]   (Petronius Arbiter)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seeing is believing [engelsk]    Videre est credere [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ansvarsfraskrivelse [norsk]    Klausul der selger fraskriver seg ansvar for visse ma..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Betalingsinnsigelse [norsk]    Debitors (skyldnerens) påstand om å ha betalt et omsetningsgjeldsbrev ka..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Bosettingstillatelse [norsk]    Tillatelse som gir utenlandsk statsborger rett til varig opphold og rett..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Faktisk villfarelse [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Sharp-tailed Grouse [engelsk]    Spisshalejerpe [norsk]   Tympanuchus phasianellus [latin]   1 ad + ca. 10 juv Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Setophaga ruticilla [latin]    Rødstjertparula [norsk]   American Redstart [engelsk]   1 F Bozeman - MT 18.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pallas's Sandgrouse [engelsk]    Steppehøne [norsk]   Syrrhaptes paradoxus [latin]   20+ ved Caka
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus valentini [latin]    Mosesanger [norsk]   Bianchi's Warbler [engelsk]   Lijang, Golden Summit - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semipalmated Plover [engelsk]    Amerikasandlo [norsk]   Charadrius semipalmatus [latin]   1 Golfito 22/2, 1 Presa de Cachi 4/3, 1 Tárcoles 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selasphorus flammula [latin]    Vulkankolibri [norsk]   Volcano Hummingbird [engelsk]   Flere San Gerardo de Dota 18/2, flere ss + Cerro de la Muerte (3491 m) 19/2, vanlig ss 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartstrupemaurrikse [norsk]    Black-faced Antthrush  [engelsk]   Formicarius analis [latin]   1 La Selva 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Setophaga ruticilla [latin]    Rødstjertparula [norsk]   American Redstart [engelsk]   1 M Las Cruces 21/2, 1 F Carara 24/2, 2 La Selva 2/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seiurus aurocapillus [latin]    Ovnparula [norsk]   Ovenbird [engelsk]   1 Finca Ecologica 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dinopium benghalense [latin]    Bengalspett [norsk]   Black-rumped Flameback [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo og Bund Baretha med opptil 10 ind. i Keoladeo 23.2. Dessuten ett ind. ved Taj Mahal 24.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus whistleri [latin]    Whistler's Warbler [engelsk]   To sett på jeep-safarien i Corbett 27.2., ca. 15 ved Forktail Stream 28.2. og enkeltindivider ved Sat Tal og Mongoli Valley 2.3. og 3.3. Denne arten ble tidligere innlemmet i Golden-spectacled Warbler (Seicercus burkii) - komplekset
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semipalmated Plover [engelsk]    Amerikasandlo [norsk]   Charadrius semipalmatus [latin]   3 på strendene ved Panatos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartstrupemaurrikse [norsk]    Black-faced Antthrush [engelsk]   Formicarius analis [latin]   Regelmessig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus sulphuratus [latin]    Svovelirisk [norsk]   Brimstone Canary [engelsk]   Our only sighting was of one single bird at a stop at a small pond one hour before arrival at Naro Moru, Mt. Kenya 16/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga nigricans [latin]    Sottyrannulett [norsk]   Sooty Tyrannulet [engelsk]   2 Otamendi 28.11., 1 Ibera 29.11., 2 ss 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bavarois, bavaroise [fransk]    en slags fromasj [norsk]   bavarois [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
vacherin / a cheese [engelsk]    eggehvitekake med krem / en ost) [norsk]   vachelin / vacherin [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
optisk bassutvidelse [norsk]    (OBE) Dolby's system for å forsterke de laveste frekvensene i et analogt optisk lydanlegg. Forsterkes i en egen forsterker og gjengis i en separat dypbasshøyttaler (subwoofer).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
motsetning, antitese [norsk]    antithesis [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lokke frem; utløse [norsk]    elicit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nytelse; fornøyelse [norsk]    pleasure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
raseren, av ren rase [norsk]    purebred [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selvstendig, suveren [norsk]    sovereign [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
program, anvendelse [norsk]    application [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdelingsstørrelse [norsk]    chunk size [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
absolutt URL-adresse [norsk]    absolute URL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leveringsbekreftelse [norsk]    advance shipping notice [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
godkjenningsdatabase [norsk]    authentication database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
faktureringsadresse [norsk]    billing address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kringkastingsadresse [norsk]    broadcast address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selskapsinformasjon [norsk]    business information [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klasse A IP-adresse [norsk]    Class A IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klasse B IP-adresse [norsk]    Class B IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Klasse C IP-adresse [norsk]    Class C IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dedikert forbindelse [norsk]    dedicated connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rettighetsutvidelse [norsk]    elevation of privilege [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ton, skyv i ellipse [norsk]    Fade, Ellipse Wipe [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Leveringsbetingelse [norsk]    Freight term [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hypertekstreferanse [norsk]    hypertext reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overveid avgjørelse [norsk]    informed decision [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Office-verktøykasse [norsk]    Office Toolbox [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
quarantine warehouse [engelsk]    karantenelager [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sanntidsbeskyttelse [norsk]    Real-time protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fjern fra konferanse [norsk]    Remove From Conference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
utviskingsbevegelse [norsk]    scratch-out gesture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
seamless application [engelsk]    sømløst program [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Seteplassering-panel [norsk]    Seating Chart panel [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
secure digital card [engelsk]    SD-kort (Secure Digital Card) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Secure Sockets Layer [engelsk]    SSL (Secure Sockets Layer) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security descriptor [engelsk]    sikkerhetsbeskrivelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security identifier [engelsk]    sikkerhetsidentifikator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selection appearance [engelsk]    utseende ved merking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selection rectangle [engelsk]    markeringsfirkant [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
separator characters [engelsk]    skilletegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server-side include [engelsk]    inkludering på serversiden [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service access point [engelsk]    tjenestetilgangspunkt [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsfortegnelse [norsk]    table of contents [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innholdsfortegnelse [norsk]    TOC [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
virtuell IP-adresse [norsk]    virtual IP address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
leire kornstørrelse [norsk]    clay (size fraction) [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
setter sammen igjen [norsk]    reconstructs [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sea-floor spreading [engelsk]    havbunnsspredning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
selvklebende netting [norsk]    Magic mesh [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
sentralnervesystemet [norsk]    CNS [engelsk]   (med.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
eventualitetsanalyse [norsk]    contingency analysis [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kvantitativ analyse [norsk]    endpoint assay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
immunologisk analyse [norsk]    immunoassay [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
nitrogenoksydsyntase [norsk]    nitric oxide synthase [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
self-classification [engelsk]    egenklassifisering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seiping, mikrorille [norsk]    sipe [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
samordnet hukommelse [norsk]    unified memory [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
plassering, adresse [norsk]    sökväg [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
seiere/seire/seirer [norsk]     seirer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
se denne/dette/disse [norsk]    s.d. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
de tre bukkene Bruse [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Aldersundersøkelse [norsk]    røntgenundersøkelse av tenner og/eller hånd for å fastsette alderen på personer som oppgir å være yngre enn 18 år, når det er tvil om det er riktig.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Bosettingstillatelse [norsk]    tillatelse som kan gis til personer som har vært tre år i Norge med gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelsen gir rett til varig opphold og generell adgang til å ta arbeid i Norge. En bosettingstillatelse faller som hovedregel bort ved opphold i utlandet i mer enn to år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Vern mot utsendelse [norsk]    non-refoulement [engelsk]   Forbud mot å sende utlendinger ut av landet til land eller områder der de risikerer alvorlige overgrep. Flyktningkonvensjonens artikkel 33 forbyr myndighetene å sende utlendinger til områder der liv eller frihet vil være i fare på grunn av utlendingens rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politiske oppfatning, eller der det er risiko for å bli sendt videre til slike områder. Utlendinger som er en fare for rikets sikkerhet eller har begått visse alvo...
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Seksuell identitet  [norsk]    Hvem du opplever deg selv som, som et seksuelt vesen. Brukes ofte om homo- og heterofil.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Seksuelle overgrep  [norsk]    Å bli tvunget eller lokket av noen til å ha sex mot ens egen vilje eller ønske.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Sentralt venekateter [norsk]    Et rør som settes inn i en stor vene på halsen  for å sikre tilførsel av væske og medisiner. Kan også benyttes til å ta blodprøver
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Differensialdiagnose [norsk]    påvisning av en bestemt tilstand eller lidelse i forhold til andre som ligner på visse måter. Foretas ofte ved hjelp av en eliminasjonsprosess.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Revers transkriptase [norsk]    virusenzym som kan reversere den normale retningen for informasjonsoverføringer. Vanligvis går genetisk informasjon over fra DNA til RNA til protein (den sentrale testen til Francis Crick), men revers transkriptase syntetiserer DNA fra RNA.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Acetylkolinesterase [norsk]    - det enzymet som bryter ned acetylkolin i den synaptiske spalten. Hemning av acetylkolinesterase øker mengden av acetylkolin i synapsen og stimulerer på denne måten den kolinerge transmisjonen som er redusert ved Alzheimers sykdom. Mange nyere legemidler som er utviklet for behandling av alzheimerpasienter, er kolinesterasehemmere (se Kolinesterasehemmere).
Demensordliste © Pfizer AS
Forhåndskonferanse [norsk]    En rett byggherre eller tiltakshaver har til å få diskutere sin byggesak med kommunen før det søkes eller meldes.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Forhåndstiltredelse [norsk]    Adgang til å ta i bruk eiendom før det foreligger endelig rettsavgjørelse om fastsettelse av ekspropriasjonserstatningen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
blindtarmsbetennelse [norsk]    appendicitis [med. el. latin]   Betennelse i blindtarmen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
tynntarmsbetennelse [norsk]    enteritis [med. el. latin]   Betennelse i tynntarmen av akutt eller kronisk karakter. Den akutte kan skyldes virus eller bakterier, mens den kroniske (mb Crohn) kommer av ukjent grunn. Mb Crohn fører bl.a. til fortykning av tarmveggen, avsnøring av tarmavsnitt, samt fisteldannelse mellom forskjellige deler av tarmen. Pasienten opplever bl.a. diaré og avmagring, samt smerter i buken.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
strupelokkbetennelse [norsk]    epiglotitis [engelsk]   epiglotitt [med. el. latin]   Tilstand der strupelokket (epiglottis) er betent og sterkt forstørret. Kan gi kvelningsfare hos barn. Sykdommen kan opptre ved infeksjon av f.eks. bakterien Haemophilus influenzae.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
hornhinnebetennelse [norsk]    keratitt [med. el. latin]   Betennelse i øyets hornhinne, forårsaket oftest av irriterende substanser utenfra, slik som bakterier, virus eller fremmedlegemer. Symptomene er svie/ømhet, økt tåreflod og lysømfintlighet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bukhuleundersøkelse [norsk]    laparaskopi [med. el. latin]   Undersøkelse av organene i bukhulen, ved hjelp av et kikhullsinstrument. Instrumentet innføres gjennom små snitt i bukveggen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
strupehodebetennelse [norsk]    laryngitt [med. el. latin]   Betennelse i slimhinnene i strupehodet. Tilstanden fører med seg hoste og heshet, og kommer ofte i forbindelse med faryngitt eller bronkitt.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
beinmargsbetennelse [norsk]    osteomyelitt [med. el. latin]   Betennelse som rammer beinmargen som kan forårsakes av forskjellige typer bakterier. Tilstanden er alvorlig og må behandles på sykeus.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
leddhinnebetennelse [norsk]    synovitt [med. el. latin]   Betennelse i leddhinnen. Ofte med hevelse i leddet og smerter ved bevegelse. Årsakene kan vere urinsyregikt, meniskskade eller betennelsen kan vere en del av reumatisme eller blødersykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Utvinningstillatelse [norsk]    Tillatelsen gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor tillatelsens angitte geografiske område. Rettighetshaverne blir eiere av den petroleum som produseres. En utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker og regulerer de deltakende selskapers rettigheter og plikter i forhold til staten. Dokumentet utfyller bestemmelsene i petroleumsloven og gir detaljerte vilkår for de enkelte tillatelsene. Leteperiode: Utvinnings...
Oljeordliste © Oljedirektoratet
litt oppstoppernese [norsk]    gavvarašjunni [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Aksjekapitalutvidelse [norsk]    Forhøyelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. Gamle aksjonærer har som hovedregel forkjøpsrett.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Frakoblingsbeskyttelse [norsk]    Disconnect Protection [engelsk]   “Frakoblingsbeskyttelsen” er laget for å beskytte spillere som får sin Internettforbindelse brutt mens de er involvert i en pott.
Pokerordliste © Nettpoker.nu
shake well before use [engelsk]    ristes [norsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Seksjon for utdanning [norsk]    Section for Educational Affairs [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for utbygging [norsk]    Section for School Building and Maintenance [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for samferdsel [norsk]    Section for Transport Affairs [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
sewerage installation [engelsk]    avløpsanlegg [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bortfall av tillatelse [norsk]    lapse of permission [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
set of basic map data [engelsk]    kartgrunnlag [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
offentlig besiktigelse [norsk]    official inspection [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
muntlig redegjørelse [norsk]    oral report [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
utredning og uttalelse [norsk]    clarification and comment [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
utspring, opprinnelse [norsk]    Origo, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Secrets of the empire [engelsk]    Arcana imperii [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper superne nitens [latin]    Always striving upwards [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
A middle way or course [engelsk]    Via media [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Subjektiv omstøtelse [norsk]    Disposisjoner som er foretatt mellom skyldneren og tredjemann kan omstøtes ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Sericornis frontalis E [latin]    Hvitbrynkrattsmett [norsk]   White-browed Scrubwren [engelsk]   3-4 v/Crater NP 15.11. Ellers vanlig i New South Wales og Victoria, bortsett fra i Deniliquin-området hvor den manglet helt.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semipalmated Sandpiper [engelsk]    Sandsnipe [norsk]   Calidris pusilla [latin]   70-80 ind Bayocean Peninsula - OR 25.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selasphorus scintilla [latin]    Gnistkolibri [norsk]   Scintillant Hummingbird [engelsk]   2 San Gerardo de Dota 20/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selenidera spectabilis [latin]    Brilletukan [norsk]   Yellow-eared Toucanet [engelsk]   2 La Selva 1/3 (første funn i La Selva på ca. 10 år!)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seiurus noveboracensis [latin]    Vannparula [norsk]   Northern Waterthrush [engelsk]   1 La Selva 6/3, 5 Carara 11/3, 5+ ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semnopithecus entellus [latin]    Hulman [norsk]   Hanuman Langur [engelsk]   De første vi så var en liten flokk ved Bund Baretha 22.2. Deretter sett i lite antall (opptil 10+ på en dag) på vei inn til Dhikala, Corbett 25.2. og i Dhikala 26. og 27.2., ved Naini Tal 1.3. og ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Small Indian Mongoose [engelsk]    Gulflekkmangust [norsk]   Herpestes javanicus [latin]   Ett ind. underveis fra Bund Baretha 23.2., en ved Mongoli Valley 3.3. og en ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Semicollared Puffbird [engelsk]    Rustnakkedovenfugl [norsk]   Malacoptila semicincta [latin]   1 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selenidera reinwardtii [latin]    Rødnebbtukan [norsk]   Golden-collared Toucanet [engelsk]   H Explorer’s Inn 9.-10.9., 1 Amazonia Lodge 18.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus citrinelloides [latin]    Olivenirisk [norsk]   African Citril [engelsk]   Surprisingly only two sightings on the entire trip: 5 in our hotel garden in Nairobi 16/11 and 2 at the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serinus dorsostriatus [latin]    Hvitbukirisk [norsk]   White-bellied Canary [engelsk]   Only seen by us at sites in the northern Rift Valley: 8 at Lake Baringo 21/11, 2 here 22/11 and 5 at Lake Bogoria 23/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
White-tailed Mongoose [engelsk]    Hvithalemangust [norsk]   Ichneumia albicauda [latin]   1 seen at the waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 allowed prolonged views at very close quarters (a few meters). Other animals present at the same time was an Ichneumon Mongoose, an African Civet and a Common Genet, and we experienced thus a very good time this evening observing and filming these animals (from the bar!).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Serpophaga subcristata [latin]    Hvitissetyrannulett [norsk]   White-crested Tyrannulet [engelsk]   1 Ibera 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
crème anglaise [fransk]    en vaniljesaus [norsk]   (egg) custard [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
sende e-post, e-poste [avløserord]    maile [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
sette i gang, utløse [avløserord]    trigge [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
selvsikker; dogmatisk [norsk]    assertive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
holdning; forbindelse [norsk]    bearing [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forvarsel, forutanelse [norsk]    premonition [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
semi-expanded/extended [engelsk]    halvbred [norsk]   (Typografiske uttrykk for tegnbredde; 6. smalest / 4. bredest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
forretningsforbindelse [norsk]    account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Legg til tidsangivelse [norsk]    Add Time Stamp [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
automatisk gjentakelse [norsk]    auto-repeat [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsforbindelse [norsk]    business account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forretningsforbindelse [norsk]    business relation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifiseringsinstans [norsk]    CA [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontantstrømprognose [norsk]    cash flow forecast [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifiseringshierarki [norsk]    certification hierarchy [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
client access license [engelsk]    klientadgangslisens [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
klyngenettverksadresse [norsk]    cluster network address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skrivebordsopplevelse [norsk]    desktop experience [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
eksplisitt tillatelse [norsk]    explicit permission [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakekoblingsadresse [norsk]    loopback address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egenskapsforfremmelse [norsk]    property promotion [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
repetisjonsforsinkelse [norsk]    repeat delay [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Search Virtual Folder [engelsk]    Virtuell søkemappe [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
secret key encryption [engelsk]    kryptering med hemmelig nøkkel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Secure Hash Algorithm [norsk]    Secure Hash Algorithm [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security vulnerability [engelsk]    sikkerhetsproblem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security-edge gateway [engelsk]    sikkerhetsgateway [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Send en direktemelding [norsk]    Send an Instant Message... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekvensiell behandling [norsk]    sequential processing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server-based web site [engelsk]    serverbasert webområde [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server-side image map [engelsk]    bildekart på serversiden [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service principal name [engelsk]    SPN [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service set identifier [engelsk]    SSID (Service Set Identifier) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
session concentration [engelsk]    øktkonsentrasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
set-by-caller callback [engelsk]    tilbakeringing angitt av oppringer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
programvarebeskyttelse [norsk]    software protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sekundært webområde [norsk]    Sub-site [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
hva-skjer-hvis-analyse [norsk]    what-if analysis [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Gjenopptakelse [norsk]    Windows Resume Loader [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekspansjon, utvidelse [norsk]    expansion [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
cardiovascular disease [engelsk]    hjerte- og karsykdom [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
ringformet forbindelse [norsk]    cyclic compound [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
trykk-sår med nekrose [norsk]    decubital gangrene [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
oppdaterbar hukommelse [norsk]    flashable memory [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
nevrotoksisk esterase [norsk]    neuropathy target esterase [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
begynnelsesbetingelse [norsk]    initial condition [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
akutt tubulær nekrose [norsk]    ATN [forkortelse/akronym]   akutt nyresykdom som kan føre til nyresvikt
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
General Public License [engelsk]    GPL [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Kollektiv beskyttelse [norsk]    midlertidig oppholds- eller arbeidstillatelse som kan innvilges til personer i en massefluktsituasjon, etter en gruppevurdering. Eventuelle asylsøknader fra personer i gruppen kan stilles i bero i inntil tre år. Slik tillatelse danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse de første fire årene.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Dominans-underkastelse [norsk]    At man i ulike menneskelige forhold kan oppleve at man har makt over andre, eller at de har makt over en selv. I noen tilfeller vil du oppleve at det er i orden at de(n) andre har makt over deg; det vil si at du underkaster deg. Motsatt vil du i andre forhold ønske og ville ha makt over de(n) andre; det vil si å dominere de(n) andre.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Seksuell orientering  [norsk]    (Seksuell legning, seksuell preferanse) Handler om hvilket kjønn du blir kåt på, og for mange også hvilket kjønn man forelsker seg i .
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
Kromosom-undersøkelse [norsk]    En undersøkelse av om det er normalt eller unormalt kromosom-antall eller -utseende i de syke myelomcellene
Ordliste for myelomatose (beinmargskreft) © NMSG (Nordic Myeloma Study Group)
Ultralydundersøkelse [norsk]    undersøking av eggstokker/livmor ved hjelp av ultralyd
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Grense for bebyggelse [norsk]    Avgrensning av det området et bygg skal plasseres innenfor.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Rynker / rynkedannelse [norsk]    Det kan oppstå rynker hvis en påfører for tykke lag med maling eller olje om gangen.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
hjernehinnebetennelse [norsk]    meningitt [med. el. latin]   Betennelse i en av de tre hjernehinnene, forårsaket av enten bakterier eller virus. Symptomene er influensalikende, men med tilleggssymptomer som kvalme og nakkestivhet. Etterhvert kan det utvikles røde hudutslett, som ikke forsvinner, dersom man presser et klart glass over dem. Bakterielle hjernehinne-betennelser kan ha dødelig utgang dersom de ikke behandles, mens de som skyldes virus som oftest ikke krever spesiell behandling.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Karboksymetylcellulose [norsk]    E466 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Hydroksypropylstivelse [norsk]    E1440 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Karboksymetylcellulose [norsk]    E466 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Hydroksypropylstivelse [norsk]    E1440 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
kvise, før betennelse [norsk]    nággi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Angiografiundersøkelse [norsk]    Røntgenopptak av årer etter innføring av kontrast, evt. opptak av årer med moderne billedmetoder uten bruk av kontrast.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
White/colored/pink noise [engelsk]    Hvit/farget/rosa støy [norsk]   1/f støy [synonym]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Senior Clerical Officer [engelsk]    Førstefullmektig [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Senior Executive Officer [engelsk]    Spesialkonsulent [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
igangsettelsestillatelse [norsk]    project start-up permission [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
cessation of unlawful use [engelsk]    opphør av ulovlig bruk [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Sensuren faller 3. juli. [norsk]    The exam results will be announced on 3 July. [engelsk]
KHiB-ordliste © Kunsthøgskolen i Bergen
second Deputy President  [engelsk]    annen varapresident [norsk]   (Storting)
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
komitéforberedelse [norsk]    committee preparation [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
set out in statutory form [engelsk]    satt opp i lovs form [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
For a particular purpose [engelsk]    Ad hoc [latin]   (improvised, made up in an instant)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Send out light and truth [engelsk]    Emitte lucem et veritatem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
After sexual intercourse [engelsk]    Post coitem [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper letteris mandate [latin]    Always get it in writing! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper ubi sub ubi ubique [latin]    Always wear underwear everywhere [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sequens mirabitur aetas [latin]    The following age will be amazed [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
See you later, alligator! [engelsk]    Vale, lacerte! [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aksessorisk forpliktelse [norsk]    Forpliktelse som avhenger av at en hovedforpliktelse består. Eksempelvis vi..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arbeidstakeroppfinnelse [norsk]    Patentbare oppfinnelser gjort av arbeidstaker i offen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Sericornis magnirostris E [latin]    Langnebbkrattsmett [norsk]   Large-billed Scrubwren [engelsk]   2-3 Mt. Lewis 13.11., 4-5 Crater NP 15.11., 1 Cathedral Fig Tree NP 16.11., 10-15 Mt. Whitfield 18.11. og 4-5 Lamington NP 20. og 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Selasphorus platycercus [latin]    Bredhalekolibri [norsk]   Broad-tailed Hummingbird [engelsk]   NM, UT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus tephrocephalus [latin]    Gråkronesanger [norsk]   Grey-crowned Warbler [engelsk]   Ruili, Tengchong, Huayan Peak & Xianfeng Temple - Emei Shan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Seicercus xanthoschistos [latin]    Gråkappesanger [norsk]   Grey-hooded Warbler [engelsk]   Ett ind. ved Dhikala, Corbett 26.2. og fire ind. ved Forktail Stream 28.2. Vanligere oppe i fjellene: 60-70 ind. Snow View Ridge, Naini Tal 1.3., 50 ved Sat Tal 2.3. og 15 ved Mongoli Valley 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
blodpudding, blodpølse [norsk]    blood sausage, white (black) pudding [engelsk]   boudin (blanc, noir) [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
tillatelse; godkjennelse [norsk]    allowing  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
svak; besvime; besvimelse [norsk]    faint [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppfyllelse, innfrielse [norsk]    fulfillment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forvandling, metamorfose [norsk]    metamorphosis [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
anse, betrakte; aktelse [norsk]    regard [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
dom; (juridisk) kjennelse [norsk]    verdict [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
samsvar, overensstemmelse [norsk]    correspondence [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fagkunnskap, ekspertise [norsk]    knowhow [engelsk]   (knowhow)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sted, plassering, adresse [norsk]    location [engelsk]   (template location = plassering av mal)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tidsavbrudd, tidsgrense [norsk]    timeout [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
absolutt cellereferanse [norsk]    absolute cell reference [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aktiv meldingsbeskyttelse [norsk]    Active Messaging Protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverlevering av reklame [norsk]    ad serving [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selskapet holder stengt [norsk]    business closure [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sertifiseringsbehandling [norsk]    Cert Manager [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifikatklareringsliste [norsk]    certificate trust list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kolonneverdi i database [norsk]    database column value [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selvstendig installasjon [norsk]    hands-free installation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selvstendig installasjon [norsk]    hands-free setup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
innkommende URL-adresse [norsk]    incoming URL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft Knowledge Base [norsk]    Microsoft Knowledge Base [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fysisk adresseutvidelse [norsk]    physical address extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
seriefelt i pivotdiagram [norsk]    PivotChart series field [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
replikeringsforsinkelse [norsk]    replication latency [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rutingsgruppeforbindelse [norsk]    routing group connector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
security principal name [engelsk]    navn på sikkerhetskontohaver [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Select Annotations tool [engelsk]    Velg merknader [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Self-help online support [engelsk]    selvhjelpsstøtte på Internett [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
self-signed certificate [engelsk]    egensignert sertifikat [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sender policy framework [engelsk]    struktur for avsenderpolicy [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Server Gated Cryptography [engelsk]    SGC (Server Gated Cryptography) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Server Side Incremental [engelsk]    Inkrementell på serversiden [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Quality Metrics [engelsk]    måledata for tjenestekvalitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service resource record [engelsk]    tjenesteressurspost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
selvstendig installasjon [norsk]    silent setup [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows-klientbeskyttelse [norsk]    Windows Client Protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontakt, bergartsgrense [norsk]    contact [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sette oss i stand til å [norsk]    enable us to [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjenoppliving, fornyelse [norsk]    revival [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sender ut, sender videre [norsk]    transmits [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
sett, utrustning, oppsats [norsk]    kit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
yrkeseksponeringsgrense [norsk]    occupational exposure limit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
raffinere, foredle, rense [norsk]    refine [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
selvstendig pusteutstyr [norsk]    self-contained breathing equipment [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
uprogrammert DNA-syntese [norsk]    unscheduled DNA synthesis [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
enentydig korrespondanse [norsk]    one-to-one correspondence [engelsk]   (samme som bijektiv)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
innmat av ku eller okse [norsk]    trippa [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
costoletta alla milanese [italiensk]    Wienerschnitzel [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Sesongarbeidstillatelse [norsk]    gis til utlendinger fra land utenfor EØS/EU som skal arbeide innen typisk sesongregulert virksomhet, for eksempel innhøsting i jordbruket eller i forbindelse med ordinær ferieavvikling. Arbeidstillatelse som sesongarbeider kan gis for inntil seks måneder i løpet av et kalenderår.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Istmisk spondylolistese [norsk]    Isthmic Spondylolisthesis [engelsk]   Istmisk spondylolistese innebærer at en ryggvirvel har glidd fremover i forhold til virvelen nedenfor på grunn av en skade av virvelbuen.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Restriksjonsendonuklease [norsk]    gruppe enzymer som finnes i en bakterie som gjenkjenner spesifikke sekvenser av baser i DNA, og som kutter kjeden hver gang denne sekvensen forekommer. Resultatet er en serie forutsigbare DNA-fragmenter. Forskjellige restriksjonsendonukleaser kutter DNA på forskjellige steder.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Manisk depressiv lidelse [norsk]    er navnet på en sykdom som kjennetegnes av at den som er syk kastes mellom to motsatte følelser, depresjon og mani. Under depresjonsperioden er det en vanlig sykelig depresjon, mens den maniske perioden er motsatt. Personer med mani har høyt tempo og aktivitetsnivå. Den som er manisk gjør noe hele tiden, sover lite, kan handle masse ting som vedkommende ikke har bruk for, eller starter på en haug med arbeidsoppgaver som ikke blir fullført.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
Personlighetsforstyrrelse [norsk]    en sykelig forstyrrelse av hvordan en person ser på seg selv. Det finnes mange forskjellige former. Noen kan tro at alle andre ser ned på dem, andre kan tro at de greier alt bedre enn andre. Mange er svært umodne og ustabile i humøret. Når en har en personlighetsforstyrrelse vil dette i varierende grad påvirke kontakten med andre mennesker. De kommer ofte i konflikt med andre, spesielt personer i sin egen familie. Ofte er de også deprimerte.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
lymfeknuteforstørrelse [norsk]    lymfom [med. el. latin]   Betegnelse på ondartede (maligne) lymfeknute-forstørrelser, av typene Hodgkin sykdom og non-Hodgkin lymfom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Seismiske undersøkelser [norsk]    geofysiske undersøkelser [synonym]   Innsamling av seismiske profiler skjer ved at lydbølger sendes fra en kilde over eller i undergrunnen. Lydbølgene forplanter seg gjennom bergartslagene som så reflekteres opp til sensorer på havbunnen, i overflaten eller sensorer nede i et borehull. Fra dette kan man danne seg et bilde av geologien i undergrunnen. Den seismiske kartleggingen av norsk kontinentalsokkel startet i 1962.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Hydroksylpropylcellulose [norsk]    E463 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Hydroksypropylcellulose [norsk]    E463 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
sedohallojuvvon mánná [samisk]    bortskjemt [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-613:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Punkt-til-punkt-forbindelse [norsk]    Dedikert nettverksforbindelse som går mellom to enheter eller lokasjoner. En punkt-til-mangepunkt-forbindelse går fra en til mange enheter/lokasjoner.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Sentralisert cache-løsning [norsk]    Midlertidig lagringsplass på en sentral tjener der ekstern informasjon som ofte blir brukt av klientene lagres. Klientene behøver ikke å kontakte eksterne tjenere om de forespør informasjon som allerede finnes på den sentrale tjeneren.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Seksjon for internrevisjon [norsk]    Internal Audit Section [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for personalledelse [norsk]    Section for Personnel Management  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for kommunalteknikk [norsk]    Section for City Engineering  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Section for Social Services [engelsk]    Seksjon for sosialtjenester og kvalifisering  [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
midlertidig brukstillatelse [norsk]    provisional permission to use (e.g. a building) [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
område med tettbebyggelse [norsk]    densely built area [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Konstruktiv stemmeavholdelse [norsk]    Constructive abstention [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Seks- og syvgjellete haier [norsk]    Hexanchiformes  [latin]   Orden (bl.a. kragehaifamilien, kamtannhaifamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
The Gods decided otherwise [engelsk]    Diis aliter visum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Semper inops quicumque cupit [latin]    Whoever desires is always poor [engelsk]   (Claudian)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Seen any good movies lately? [engelsk]    Vidistine nuper imagines moventes bonas? [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Abstrakt mangelsbedømmelse [norsk]    Kontrakrettslig begrep. Når det ikke ut fra en konkret vurdering av avtalen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Sericornis citreogularis E [latin]    Gulstrupekrattsmett [norsk]   Yellow-throated Scrubwren [engelsk]   15+ Mt. Lewis 13.11., vanlig Cathedral Fig Tree NP og Kauri Creek 16.11. og vanlig Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sericulus chrysocephalus E [latin]    Regentgartner [norsk]   Regent Bowerbird [engelsk]   Relativt vanlig Lamington NP 20.-22.11. Fant dessverre ingen løvhytter.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Chestnut-bellied Sandgrouse [engelsk]    Brunbuksandhøne [norsk]   Pterocles exustus [latin]   Ved den sørlig inngangen til Keoladeo, like på utsiden av parken, observerte vi til sammen 27 flyvende ind. Dessuten fem ind. på sørsiden av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
fresh cheese, cottage cheese [engelsk]    ferskost, hytteost (men ikke kornet) [norsk]   fromage blanc [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
søknad; bruk; iverksettelse [norsk]    application [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
samle; forstå; øke; vokse [norsk]    gather [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
blikk, stirring; stirre, se [norsk]    gaze [engelsk]   (lenge og ufravendt)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
gjenkjennelse; erkjennelse [norsk]    recognition [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
brenne, (foto:) etterbelyse [norsk]    burn [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sende inn (til CVS), utføre [norsk]    commit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
konsistens, overensstemmelse [norsk]    consistency [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
geometri, omfang, størrelse [norsk]    geometry [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
prefiks, for-, forstavelse [norsk]    prefix [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
seriffløs skrift, grotesk [norsk]    sans serif [engelsk]   [typografi]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
profil ved telefonkonferanse [norsk]    audio conferencing profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverrolle for klientadgang [norsk]    Client Access server role [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Gjenoppretting av database [norsk]    Database restore [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rapport for diskutnyttelse [norsk]    Disk Utilization report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Search tasks and templates [engelsk]    Søk etter oppgaver og maler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server licensor certificate [engelsk]    lisensgiversertifikat for server [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Advertising Protocol [norsk]    Service Advertising Protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Service Profile Identifier [engelsk]    tjenesteprofilidentifikator [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Statement of Health Response [engelsk]    Svar på tilstandsrapport [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Ressursbeskyttelse [norsk]    Windows Resource Protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
gjennomføring, utførelse [norsk]    implementation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gjenoppstandelse, fornyelse [norsk]    resurgence [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
betingelse, forhold, lidelse [norsk]    condition [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
separere, utskille, avblande [norsk]    demix [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
korttidseksponeringsgrense [norsk]    STEL [akronym]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
amyotrofisk lateral sklerose [norsk]    ALS [forkortelse/akronym]   alvorlig nervesykdom som gjør at musklene over hele kroppen gradvis lammes. Den mest alvorlige formen rammer også svelgemuskulatur og pustemuskler.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Pelvic Inflamatory Disease [engelsk]    PID [akronym]   Betennelse i livmoren og/eller egglederne og/eller eggstokkene. Kan gi egglederskade og sammenvokstringer.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Intervertebralleddsartrose [norsk]    Intervertebral arthrosis [engelsk]   Se også Spondylartrose
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Progresjonsfri overlevelse [norsk]    Tiden før sykdommen blir verre
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Sentralstimulerende midler [norsk]    Rusmidler som stimulerer sentralnervesystemet. De gir økt våkenhet, bedret selvfølelse, redusert søvnbehov og appetitt ograskere puls. Viktigst i Norge er amfetamin. Kokain klassifiseres ofte som egen gruppe, men er ikke vesensforskjellig fra amfetamin. Nikotin og koffein er svake sentralstimulerende midler.
Ordliste for rusmisbruk og psykiatri © Helse Sør-øst
aspartat-amino-transferase [med. el. latin]    asat [norsk]   Et enzym som finnes i kroppen, hovedsaklig i lever og hjerte. Vanligvis er det lite av dette enzymet i blodet, men verdiene stiger ved hjerteinfarkt og lever-sykdom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
skjoldbruskkjertelbetennelse [norsk]    thyroiditt [med. el. latin]   Betennelse i skjoldbruskkjertelen, med eller uten forstørrelse av kjertelen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Mikrokrystallinsk cellulose [norsk]    E460 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Hydroksypropylmetylcellulose [norsk]    E464 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Mikrokrystallinsk cellulose [norsk]    E460 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Hydroksypropylmetylcellulose [norsk]    E464 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Acetylert oksidert stivelse [norsk]    E1451 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
seibeite skåret av kjaken [norsk]    snilža [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
set on 4 coudle-pointed needles [engelsk]    fordelt på 4 strømpep. [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
sett maskene på en hjelpepinne [norsk]    place on stitch holder [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Seksjon for intern administrasjon [norsk]    Section for Internal Administration [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for plan og utbygging [norsk]    Development Section for Urban Planning  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for plan og strategi  [norsk]    Section for Planning and Strategy  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for virksomhetsutvikling  [norsk]    Section for Organizational Development [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Secretary to the District Council [engelsk]    BU-sekretær [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
senior citizens' community centre [engelsk]    eldresenter [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
fornyet behandling av tillatelse [norsk]    review of a permit [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
secret military installations [engelsk]    hemmelige militære anlegg [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
helse- og forbrukerbeskyttelse [norsk]    Health and Consumer Protection [engelsk]   SANCO [eurojargon]   (Europakommisjonens generaldirektorater)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Secretary General of the Storting [engelsk]    kontorsjefen [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
sette bestemmelsene ut av kraft [norsk]    decide that the rules shall not apply [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Credo nos in fluctu eodem esse [latin]    I think we're on the same wavelength [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Senatus Populusque Romanus (SPQR) [latin]    The Senate and the Roman people [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Suggestion of something false [engelsk]    Suggestio falsi [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sericornis (Hylacola) cautus E [latin]    Malleekrattsmett [norsk]   Shy Hylacola (Shy Heath Wren) [engelsk]   1 Wyperfeld NP 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ichneumon (Egyptian) Mongoose [engelsk]    Faraorotte [norsk]   Herpestes ichneumon [latin]   1 was seen very well at the flood-lit waterhole at Kilaguni Lodge, Tsavo West NP 1/12 together with a White-tailed Mongoose and a Verreaux`s Eagle Owl.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
lidelse, plage; sorg, bedrøvelse [norsk]    affliction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
takknemlighet; påskjønnelse [norsk]    appreciation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sengeliggende, lenket til sengen [norsk]    bedridden [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trosretning; navn, benevnelse [norsk]    denomination [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prestasjon, innsats; anstrengelse [norsk]    effort [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
misoppfatning, misforståelse [norsk]    misconception [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bløt masse, mos; knuse, mose [norsk]    pulp [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
oppgivelse; avkall; overdragelse [norsk]    relinquishment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forutsetning, påstand, antagelse [norsk]    assertion [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sette opp, oppsett, innstillinger [norsk]    configure [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
beskjære eller endre størrelse [norsk]    crop and resize [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilfelle, forekomst, hendelse [norsk]    occurrence [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
oppdatering, endring, rettelse [norsk]    patching [engelsk]   (korreksjon)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sammenheng, forhold, forbindelse [norsk]    relation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
separating character/separator [engelsk]    skilletegn, skille [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
nettadresse, internettadresse [norsk]    url [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
absolutt sikkerhetsbeskrivelse [norsk]    absolute security descriptor [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Nummer for forretningsforbindelse [norsk]    Account Number [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Business Contact Manager-database [norsk]    Business Contact Manager database [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
streng for innholdsopphevelse [norsk]    content revocation string [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vedlikeholdsverktøy for database [norsk]    database maintenance tool [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serverrolle for kanttransport [norsk]    Edge Transport server role [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
postadresse, leveringsadresse [norsk]    mailing address [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
forsømt forretningsforbindelse [norsk]    neglected account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Rammeverk for nettverksdiagnose [norsk]    Network Diagnostics Framework [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjon om tilstedeværelse [norsk]    presence awareness [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server for ekstern pålogging [norsk]    remote access server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
server for ekstern installasjon [norsk]    Remote Installation Server [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
rutet hendelse, rutet hendelse [norsk]    routed event [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Secure Digital Music Initiative [engelsk]    SDMI (Secure Digital Music Initiative) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Security Configuration Wizard [engelsk]    Veiviser for sikkerhetskonfigurasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
segmentert adresseringsarkitektur [norsk]    segmented addressing architecture [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Serial Shipping Container Code [norsk]    serial shipping container code [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Settings Management Interface [engelsk]    Settings Management Interface (SMI), Settings Management Interface (SMI) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Ressurslekkasjediagnose [norsk]    Windows Resource Leak Diagnostic  [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
orogenese, fjellkjededannelse [norsk]    orogeny [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
stempler med gjennomsiktig base [norsk]    Clear stamp [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
kontrollstudie, -undersøkelse [norsk]    case-control study [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grensefrekvens, frekvensgrense [norsk]    cutoff, cut-off frequency [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stilling, stillingsbeskrivelse [norsk]    befattning [svensk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Familieinnvandringstillatelse [norsk]    tillatelse som innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Familiær adenomatøs polypose [norsk]    FAP [akronym]   En sjelden sykdom in enkelte familier som gir tarmpolypper som utvikler seg til kreft hvis de ikke fjernes
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Psykisk sykdom, psykisl lidelse [norsk]    en tilstand der opplevelsene, følelsene og oppførselen til en person er forandret. Behov for hjelp vil variere, og det kan variere hva vi synes er «normalt». Noen mener at TV- stjernen Ally McBeal er gal, andre mener at hun morsom.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
Cerebrospinalvæskeundersøkelse [norsk]    - bidrar bare i sjeldne tilfeller til diagnostisk klargjøring hos pasienter med demens-syndrom. Det er utviklet diagnostiske markører basert på analyse av tauprotein og beta-amyloid i cerebrospinalvæsken, men det er foreløpig usikkert om dette har en plass i rutinediagnostikken. Hos pasienter med delirium kan det være relevant å foreta en lumbalpunksjon og undersøke cerebrospinalvæsken for å utelukke intraspinal infeksjon (meningitt, syfilis) eller maligne sykdommer (levkemi, metastase...
Demensordliste © Pfizer AS
Natriumkarboksymetylcellulose [norsk]    E466 [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriumoktenylsuksinatstivelse [norsk]    E1450 [E-stoff]   Diverse
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Natriumkarboksymetylcellulose [norsk]    E466 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Natriumoktenylsuksinatstivelse [norsk]    E1450 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Security Assertion Markup Language [engelsk]    SAML [forkortelse]   en standard for deling av sikkerhetsinformasjon
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Service Provisioning Markup Language [engelsk]    SPML [forkortelse]   OASIS spesifisert XML basert protokoll som beskriver innhold og prosess for å spesifisere ”provisioning” tjenester
Ordliste for bankrelaterte dataløsninger © Kantega
Seksjon for bolig- og eiendomsutvikling [norsk]    Section for Housing and Real Estate Development [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for budsjett og økonomistyring  [norsk]    Section for Budget and Financial Control [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for eierskap og prosjekter [norsk]    Section for Ownership and Projects [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for administrasjon og tjenester  [norsk]    Section for Administration and Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for oppvekst og levevilkår  [norsk]    Section for Child and Youth Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Seksjon for helse- og omsorgstjenester [norsk]    Section for Health and Care Services  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Det europeiske byrå for yrkesutdannelse [norsk]    European Training Foundation [engelsk]   ETF [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Secretariat General of the Commission [engelsk]    Kommisjonens generalsekretariat [norsk]   SG [eurojargon]   (andre tjenester)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
sendt til komitéforberedelse [norsk]    submitted to the committees for consideration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Secretary General (of the Storting) [engelsk]    Stortingets direktør [norsk]
Ordliste over Stortingets organer © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Wrong use does not preclude proper use [engelsk]    Abusus non tollit usum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sed quis custodiet ipsos custodes? [latin]    Who watches the watchmen? [engelsk]   (Juvenal)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sedit qui timuit ne non succederet [latin]    He who feared he would not succeed sat still [engelsk]   (For fear of failure, he did nothing.) (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sericornis (Pyrrholaemus) brunneus E [latin]    Rødstrupekrattsmett [norsk]   Redthroat [engelsk]   1 Wyperfeld NP 29.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sericornis (Calamanthus) fuliginosus E [latin]    Stripekrattsmett [norsk]   Striated Calamanthus [engelsk]   3 Peterborough 2.12., 5-15 Wilsons Prom 5. og 7.12. og 1 Shallow Inlet 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sericornis (Chthonicola) sagittatus E [latin]    Flekkrattsmett [norsk]   Speckled Warbler [engelsk]   5-6 Warrumbungle NP 23.11., 4-5 Cocopara NP 25.11. og 1 Grampians NP 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
medvilje, medvillighet, etterlevelse [avløserord]    compliance [norsk]   (med., psyk.)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
fagkunnskap, faginnsikt, ekspertise [avløserord]    knowhow [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
erklæring, forsikring; bekreftelse [norsk]    affirmation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fremtoning; syn, gjenferd, spøkelse [norsk]    apparition [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forsøk, prøve; attentat; besvarelse [norsk]    attempt [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
pakkasse, sprinkelkasse; pakke i kasse [norsk]    crate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avbildning; skildring, beskrivelse [norsk]    depiction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forskjell, skille; særpreg; utmerkelse [norsk]    distinction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fullmakt, istandsetting, bemyndigelse [norsk]    enablement [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
typisk eksempel, legemliggjørelse [norsk]    epitome [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
trylleformular, tryllesang, besvergelse [norsk]    incantation [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
anledning, leilighet, mulighet, sjanse [norsk]    opportunity [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sansing, oppfatningsevne; forståelse [norsk]    perception [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
utførelse; prestasjon; fremførelse [norsk]    performance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fantasibilde, syn; gjenferd, spøkelse [norsk]    phantom [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forløse, frelse; innfri; innløse [norsk]    redeem [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sette i forbindelse; fortelle, berette [norsk]    relate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sende bud på, tilkalle, sammenkalle til [norsk]    summon [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
prøve; forsøk; prøvelse; konkurranse [norsk]    trial [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
autentisering, identitetsbekreftelse [norsk]    authentication [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sende tilbake, returnere, omdirigere [norsk]    bounce [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
beholderklasse, oppbevaringsklasse [norsk]    container class [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
selvvalgt, tilpasset, skreddersydd [norsk]    custom [engelsk]   (kan også omskrives med «din egen» e.l.) (egendefinert, brukerdefinert)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fastlinje, fast internettforbindelse [norsk]    dedicated (Internet) connection [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tilknyttet hendelse, tilknyttet hendelse [norsk]    attached event [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Program for forbedret kundeopplevelse [norsk]    CEIP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Program for forbedret kundeopplevelse [norsk]    Customer Experience Improvement Program [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Secure Electronics Transactions Protocol [norsk]    Secure Electronic Transactions protocol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Secure Hypertext Transfer Protocol [engelsk]    SHTTP (Secure Hypertext Transfer Protocol) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
underordnet forretningsforbindelse [norsk]    sub-account [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Diagnosekonsoll for Windows-ytelse [norsk]    Windows Performance Diagnostic Console [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
serogruppebestemmende kapselpolysakkarid [norsk]    capsular serogroup polysaccharide [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
stoffsluse, produktsluse, materialsluse [norsk]    material lock [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
kopi av hjemmesider på en annen adresse [norsk]    mirror site [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
selektiv absorpsjon ved trykkoscillasjon [norsk]    pressure swing absorption [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Sekundær progressiv multippel sklerose [norsk]    I noen tilfeller kan personer som først har relapsing-remitting MS, finne at symptomene de opplever øker over tid. Dette kan være at de gjenværende symptomene etter hvert anfall øker over tid, eller det uregelmessige mønsteret kan erstattes av et progressivt mønster.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Selskapsdirektiv nr 2, Kapitaldirektivet [norsk]    77/91/EEC [direktivkode]   Second Directive 77/91/EEC of 13 December 1976 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent. Official Journal L 26/77
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 3, Fusjonsdirektivet [norsk]    78/855/EEC [direktivkode]   Third Directive 78/855/EEC of 9 October 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty concerning mergers of public limited liability companies. Official Journal L 295/78
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 6, Fisjonsdirektivet [norsk]    82/891/EEC [direktivkode]   Sixth Directive 82/891/EEC of 17 December 1982 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty, concerning the division of public limited liability companies. Official Journal L 378/82
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 8, Revisordirektivet [norsk]    84/253/EEC [direktivkode]   Eighth Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statutory audits of accounting documents. Official Journal L 126/84
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 11, Filialdirektivet [norsk]    89/666/EEC [direktivkode]   Eleventh Directive 89/666/EEC of 21 December 1989 concerning disclosure requirements in respect of branches opened in a Member State by certain types of company governed by the law of another State. Official Journal L 395/89.
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 13, Takeover bids [norsk]    2004/25/EC [direktivkode]   Directive 2004/25/EC of the European Parliament and of the Council of 21 april 2004 on takeover bids. Official Journal L 142/2004
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Secretary of party group in the City Council [engelsk]    Gruppesekretær [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Secretary to the Standing Committee on ... [engelsk]    Komitésekretær for ...-komiteen [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
saker som blir sendt til komitéforberedelse [norsk]    matters submitted to the committees for consideration [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
noisy expressions of disapproval or applause [engelsk]    støyende uttrykk for misnøye eller bifall [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
separate budgets of the individual Ministries [engelsk]    særbudsjetter; de enkelte departementers s. [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Certe, toto, sentio nos in kansate non iam adesse [latin]    You know, Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Non, mihi ignosce, credo me insequentem esse [latin]    No, excuse me, I believe I'm next [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The worst kind of enemies, those who can praise [engelsk]    Pessimus inimicorum genus, laudantes [latin]   (Tacitus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sensu stricto, nullo metro compositum est [latin]    Strictly speaking, it doesn't rhyme [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Sentio aliquos togatos contra me conspirare [latin]    I think some people in togas are plotting against me [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
We are all led on by our eagerness for praise [engelsk]    Trahimur omnes laudis studio [latin]   (Cicero)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The winds being favorable, hold the course [engelsk]    Ventis secundis, tene/tenete cursum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
huse, romme, innkvartere; gjennomsyre; tilpasse [norsk]    accommodate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
påleggelse; utnevnelse; oppdrag, oppgave, lekse [norsk]    assignment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevissthet, viten; våkenhet; (klar) forståelse [norsk]    awareness [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
selvmotsigelse; motsigelseslysten; stride mot [norsk]    contradictory [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avsløring, røping; avdekking; redegjørelse [norsk]    disclosure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avbryte; holde opp (med), opphøre, stanse [norsk]    discontinue [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sette i stand (til), muliggjøre; kople inn [norsk]    enable [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
nytt besøk, gjensyn; besøke igjen, gjense [norsk]    revisit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sertifikatutsteder, sertifiseringsinstans [norsk]    certificate authority (CA) [engelsk]   (sertifikatautoritet, sertifikatinstans)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
mengdeoperatoren differanse, mengdedifferanse [norsk]    difference set operator [engelsk]   [mat]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions [engelsk]    S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sende søppelpost, sende søppelpost (spam) [norsk]    spam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Planlegging, utføring og avslutning av varemesse [norsk]    Tradeshow Planning, Execution and Wrap-Up [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
alizaringult, elagostasin, gallogen, lagistase [norsk]    ellagic acid [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
si opp en leieavtale til opphør og fravikelse [norsk]    give notice of termination with a view to tenant vacating the premises [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
overflate, flate, grenseflate, grenseskikt, grense [norsk]    surface [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
egglederbetennelse el. øretrompetbetennelse [norsk]    salpingitt [med. el. latin]   1. Betennelse i egglederene. 2. Betennelse i øretrompetene.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Selskapsdirektiv nr 1, Publisitetsdirektivet [norsk]    68/151/EEC [direktivkode]   First Directive 68/151/EEC of 9 March 1968 on co-ordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 58 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent throughout the Community. Official Journal 65/68
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 4, Regnskapsdirektivet [norsk]    78/660/EEC [direktivkode]   Fourth Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies. Official Journal L 222/78
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 7, Konsernregnskapsdirektivet [norsk]    83/349/EEC [direktivkode]   Seventh Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts. Official Journal L 193/83
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Selskapsdirektiv nr 12, Enpersonselskapsdirektivet [norsk]    89/667/EEC [direktivkode]   Twelfth Company Law Directive 89/667/EEC of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies. Official Journal L 395/89
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Kryssbundet natriumkarboksymetylcellulose [norsk]    E468 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Enzymatisk hydrolysert karboksymetylcellulose [norsk]    E469 [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
reconstruction intended to convert dwellings to another purpose [engelsk]    ombygging som medfører fravikelse av bolig [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Det europeiske senter for utvikling av yrkesutdannelse [norsk]    European Centre for the Development of Vocational Training [engelsk]   CEDEFOP [eurojargon]   (Europeiske byråer)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Seize the day, trust as little as possible in tomorrow [engelsk]    Carpe diem, quam minimum credula postero [latin]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
The descent to Avernus (Hell) it's easy to fall, hard to rise [engelsk]    Facilis descensvs averno [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Opportunity is offered with difficulty, lost with ease [engelsk]    Occasio aegre offertur, facile amittitur [latin]   (Publius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
erkjennelse, innrømmelse; anerkjennelse; takk, påskjønnelse [norsk]    acknowledgment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
innstilling, tilpasning; justering, rettelse; ordning, avgjørelse [norsk]    adjustment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
det å nærme seg, komme; adkomst; innfartsvei; henvendelse [norsk]    approach [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
seremoni; seremoniell; formalitet, høytidelighet, omstendigheter [norsk]    ceremony [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bestride (gyldigheten av); kjempe, stride; konkurranse [norsk]    contest [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
motsigelse, innvending; dementi; indre uoverensstemmelse [norsk]    contradiction [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
blafring; svak antydning; blafre, glimte, flimre; blusse [norsk]    flicker [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
åpning, mellomrom; avstand; hull; kløft; pause, avbrytelse [norsk]    gap [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
det å legge tilbake; utskiftning, fornyelse; gjenanskaffelse [norsk]    replacement [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rettferdighet, rettferd; rettskaffenhet; rettferdiggjørelse [norsk]    righteousness  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Utarbeide ferdighetsbehov - Ansettelsesplan - Ansettelsesprognose [norsk]    Develop Skills Needs - Hiring Plan - Hiring Forecast [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
self-monitoring, analysis, and reporting technology [engelsk]    teknologi for selvovervåking, analyse og rapportering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Evaluering av strategisk sammenslåing eller bedriftsovertakelse [norsk]    Strategic Merger or Acquisition Evaluation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
To overcome one's human limitations and become master of the universe [engelsk]    Transire suum pectus mundoque potiri [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
debatt, diskusjon, ordskifte; drøfting, forhandling; redegjørelse [norsk]    discussion [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sertifikatopphevelsesliste (CRL - Certificate Revocation List), sertifikatopphevelsesliste [norsk]    certificate revocation list [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifiseringsinstans (CA - Certification Authority), sertifiseringsinstans [norsk]    certification authority [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sertifikatklareringsliste (CTL), sertifikatklareringsliste (CTL - Certificate Trust List) [norsk]    CTL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
matriks, underlagssubstans, det som omgir, ligger rundt noe, matrise [norsk]    matrix [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen