Ordsiden.mobi - gratis ordbok og leksikon for mobilen

ordbok • leksikon

Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Spill [norsk]    Play / game [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Spill [norsk]    Dreibart apparat til innhiving av anker fortøyninger ol.
Maritim ordliste © MaritimStart
spill [norsk]    game [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spill [engelsk]    spill, søl, utslipp [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
spiller [norsk]    player [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spill av [norsk]    Play [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spilling [engelsk]    spillende, sølende, renende over [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
gangspill [norsk]    capstan [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
spillport [norsk]    game port [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spille av [norsk]    play [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spillvann [norsk]    water runoff [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bra spill [norsk]    good game [engelsk]   GG [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
Trekkspill [norsk]    Accordion [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
spille dum [norsk]    hacerse sueco [spansk]   (svensk: spela dum)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Spillmusikk [norsk]    Game [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spilleliste [norsk]    playlist [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spillegalskap [norsk]    Gambling fever [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
spillkontroll [norsk]    game pad [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spill the gruel [engelsk]    slippe katta ut av sekken [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
førstemålsspill [avløserord]    sudden death [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Spillklassifisering [norsk]    Games ratings [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Spill av innspilt kunngjøring [norsk]    Play Recorded Announcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spille av i tilfeldig rekkefølge [norsk]    shuffle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spille på parti; handle i kompaniskap [norsk]    partnering [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no