Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
%-) [emotikon/smiley]    staring [engelsk]   User has been staring at a green screen for 15 hours straight
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
%-6 [emotikon/smiley]    braindead [engelsk]   User is braindead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
:-% [emotikon/smiley]    banker [engelsk]   smiley banker
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
% w/v [engelsk]    mg/ml [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
%, v/v [engelsk]    volumprosent [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
%, w/w [engelsk]    vektprosent [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
%WINDIR% [engelsk]    %WINDIR%, %WINDIR% [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
%SYSTEMROOT% [engelsk]    %SYSTEMROOT%, %SYSTEMROOT% [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft