Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
+-:-) [emotikon/smiley]    religious [engelsk]   User is the Pope or holds some other religious office
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen