Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
,-) [emotikon/smiley]    eye [engelsk]   User only has one eye...but he's winking
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen