Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[ølain] [uttale]    rette inn, regulere, justere [norsk]   align [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no