Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[øllei] [uttale]    dempe ; døyve [norsk]   allay [engelsk]   (frykt / smerte)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no