Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PROPANEDINITRILE, [(2-CHLOROPHENYL)METHYLENE]- [engelsk]    2-Klorbenzylidenmalononitril [norsk]   molekylformel: C10H5ClN2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap