Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[1,1'-BIPHENYL]-4-AMINE [engelsk]    4-Aminobifenyl  [norsk]   molekylformel: C12H11N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap