Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
[1]BENZOPYRANO[3,4-b]FURO[2,3-h][1]BENZOPYRAN-6(6ah)-ONE, 1,2,12,12a- TETRAHYDRO-8,9-DIMETHOXY-2-(1-METHYLETHENYL)-, [2R-(2a,6a,12aa)]- [engelsk]    Rotenon [norsk]   molekylformel: C23H22O6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap