Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[3-Metyl-1-(1-metyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]dimetylkarbamat [norsk]    CARBAMIC ACID, DIMETHYL-, 3-METHYL-1-(1-METHYLETHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL ESTER [engelsk]    Isolan [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap