Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[baies] [uttale]    tendens, skjevhet, partiskhet, forutinntatthet; påvirke [norsk]   bias [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no