Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[diituø] [uttale]    omvei, avstikker; omkjøring [norsk]   detour [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no