Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[disøn] [uttale]    skjelne; se; skjønne [norsk]   discern [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no