Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[eik] [uttale]    smerte, verk(ing); gjøre vondt, være øm, verke [norsk]   ache [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no