Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[fåsi] [uttale]    forutse, forutane, kjenne til i forveien [norsk]   foresee [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no