Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[fein] [uttale]    finne på, dikte opp; simulere, hykle [norsk]   feign [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no