Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[jutilais] [uttale]    bruke, gjøre bruk av, benytte, utnytte [norsk]   utilize [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no