Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[klenz] [uttale]    rense, renske, rengjøre, vaske ren, feie ren [norsk]   cleanse [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no