Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[miø] [uttale]    bare, kun, rett og slett; dam, sjø [norsk]   mere [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no