Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[pikjuuliø] [uttale]    spesiell, særegen, eiendommelig; særlig; merkelig, underlig [norsk]   peculiar [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no