Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[søøkit] [uttale]    kretsløp, bane; strømkrets, nettverk; runde, rundtur; omkrets [norsk]   circuit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no