Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[sevø] [uttale]    kutte av, rive av; bryte; skille ut, skille fra [norsk]   sever [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no