Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[tred] [uttale]    trå; tråkke; trappetrinn [norsk]   tread [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no