Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
[tsjaid] [uttale]    skjenne på, irettesette, laste [norsk]   chide [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no