Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
ábbut [samisk]    koke over [norsk]   (-pp-) 1. om kar etc //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)2: báhti ábbu (badjel) 'gryta koker over' 2. upersonlig bruk //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)2: de ábbu visot vuoja (akk) 'det koker så sterkt at fettet renner bort' 3. i overført bruk //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)2: ii dáidde badjel ábbut 'det koker ikke over’ (dvs. at vedkommende lever i trange kår)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune