Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
øre [siden finnes ikke]    myntenhet, ett øre = 1/100 krone; brukt som enhet i flere valutaer i Nord-Europa
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
øre [norsk]    Auris, - [latin]   (gr. syn.: Ous)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
øre [norsk]    Ous, otos [gresk]   (lat. syn.: Auris)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
øre [norsk]    beallji [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 69 omtrentlig(e)
Møre [norsk]    Northwest part of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
føre [norsk]    pass [engelsk]   (tr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
røre [norsk]    mávka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
føre [norsk]    doalvut [samisk]   (v) (-lvv-) //lihpastit 'føre med seg' (vind ol.) //biegga lihpastii gahpira 'vinden førte lua med seg'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
høre [norsk]    gullat [samisk]   (v) (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Gjøre [norsk]    To do [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Tiøre [norsk]    Coin
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
snøre [norsk]    oarra [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
kjøre [norsk]    vuodjit [samisk]   (v) (-j-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Femøre [norsk]    Five øre coin [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
øresus [norsk]    tinnitus [med. el. latin]   Ringing i ørene eller annen lyd i ørene. Kan komme av sykdommer, høye lyder eller medikamentbivirkninger.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
ørevoks [norsk]    Cerumen, -inis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
løsøre [norsk]    gándimat [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Judasøre [norsk]    En bjelke som støtter baugspydet på hver side av forstevnen på et treskip.
Maritim ordliste © MaritimStart
lite øre [norsk]    Auricula, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
bortføre [norsk]    abduct [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
fullføre [norsk]    complete [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
overføre [norsk]    transfer [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
overføre [norsk]    transport [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
overføre [norsk]    migrate [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføre [norsk]    port [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
overføre [norsk]    transfer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blodrøre [norsk]    málli [kåfjordsamisk]   (til blodmat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
overhøre [norsk]    beallját [samisk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
rådføre [norsk]    ráddádaddat; ságaškuššat [samisk]   (v) ráddádaddat (+ kom) 'rådføre seg med noen (kom)' //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62: ságaškuššat (-š) //sii ságaškuššet gaskaneaset 'de rådfører seg med hverandre'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
kunngjøre [norsk]    announce publicly [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
ajourføre [obs]    à jour [norsk]   (les mer om bruk av aksent)
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
blidgjøre [norsk]    buori millii dahkat [samisk]   (v) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Vaffelrøre [norsk]    Batter for waffles [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
vaffelrøre [norsk]    váffelmávka [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
juksesnøre [norsk]    juksaoarra [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
håndsnøre [norsk]    giehtaváddu [samisk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
myndiggjøre [avløserord]    empower [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
yte, utføre [norsk]    perform [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bekjentgjøre [norsk]    announcement [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
tilintetgjøre [norsk]    annihilate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
øre-nese-hals [norsk]    ØNH [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
ørebeinstykke [norsk]    ruŋkulbihttá [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
offentliggjøre [norsk]    make public [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
kjøre, utføre [norsk]    run [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ørebeinsstykke [norsk]    ruŋkul [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
avhøre, forhøre [norsk]    interrogate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
jukse, handsnøre [norsk]    giehtaváđđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
forråde; avsløre [norsk]    betray [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
innebære, medføre [norsk]    imply [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
øremerkede tilskudd [norsk]    earmarked grants [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
laste opp, overføre [norsk]    upload [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
virke inn på, berøre [norsk]    affect [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
glatte ut, bløtgjøre [norsk]    smooth [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
produkt, uskadeliggjøre [norsk]    S35 [sikkerhetskode]   Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
innrømme, gi, bønnhøre [norsk]    grant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
å fiske med stang/snøre [norsk]    oaggut [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
dødpunkt; blindgate; uføre [norsk]    impasse [engelsk]   [impaas] [uttale]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sende inn (til CVS), utføre [norsk]    commit [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bevirke, forårsake; tilføre [norsk]    induce [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bevare, forevige; videreføre [norsk]    perpetuate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
avduke; bekjentgjøre, avsløre [norsk]    unveil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
slør, dekke, forheng; tilsløre [norsk]    veil [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forminske; redusere; tilintetgjøre [norsk]    decimate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
udåd; fornærme, sjokkere, opprøre [norsk]    outrage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
endre, forandre, omforme, omgjøre [norsk]    transform [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
noe man ser uklart; gjøre uklar, sløre [norsk]    blur [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
passe (sømme) seg for; angå, vedrøre [norsk]    pertain  [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
sløre, viske ut, uttvære, bløtgjøre [norsk]    blur [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
iverksette, sette ut i livet, gjennomføre [avløserord]    implementere [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
slå på, bruke, aktivere, gjøre mulig / muliggjøre [norsk]    enable [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
søke; gjelde, passe; bruke, anvende; pålegge; anbringe; påføre [norsk]    apply [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
interfoliere, interfoliering, blande, stokke, alternere, samkjøre [norsk]    interleave [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
nederlag; forpurring; forkasting; beseire, vinne over, tilintetgjøre [norsk]    defeat [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no