Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
øye [bokmål/riksmål]    (anatomi) synsorgan, særlig om det foran åpning, hull, midpunkt I orkanens øye er det stille. rundt merke, øyne på terning, i en maske, på en potet
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
øye [norsk]    Oculus, -i [latin]   (gr. syn.: Ophthalmos)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
øye [norsk]    Ophthalmos [gresk]   (lat. syn.: Oculus)
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
øye [norsk]    čalbmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 58 omtrentlig(e)
Køye [norsk]    Seng ombord i en båt.
Maritim ordliste © MaritimStart
Køye [norsk]    Seng om bord i båt.
Maritim ordliste © MaritimStart
Køye [norsk]    Seng ombord.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
niøye [norsk]    ovccecalmmat [samisk]   (s) (-g-) ovccecalmmagin leat oainnekeahttá (maidege)/ovccecalmmagin cuovggahuddat (-tt-) 'se gjennom fingrene med'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
opphøye [norsk]    Embossing [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
øyehule [norsk]    orbita [med. el. latin]   Gropen i kraniumet, der øyet er plassert.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
øyenkrok [norsk]    Canthus, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
øyenhår [norsk]    Cilium, -i [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Havniøye [norsk]    Petromyzon marinus [latin]   marin (kjeveløse fisker, niøyer, niøyer, niøyefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
øyeskade [norsk]    R41 [risikokode]   Fare for alvorlig øyeskade.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
øyegneis [norsk]    augen gneiss [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
øyenbryn [norsk]    čalbmegulbmi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
smørøye [norsk]    čáradas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Ankerbøye [norsk]    Flytende (forankret) ankerfeste. Bøye for å markere hvor ankeret ligger, eller til å dra opp et anker med.
Maritim ordliste © MaritimStart
øyekatarr [norsk]    eye infection [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
Elveniøye [norsk]    Lampetra fluviatilis [latin]   marin (kjeveløse fisker, niøyer, niøyer, niøyefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Bekkeniøye [norsk]    Lampetra planeri [latin]   ferskvann, brakkvann? (kjeveløse fisker, niøyer, niøyer, niøyefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Canadarøye [norsk]    Salvelinus namaycuch [latin]   sjelden, ferskvann (utsatt) (beinfisker, laksefisker, laksefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
øyekontakt [norsk]    S25 [sikkerhetskode]   Unngå kontakt med øynene.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
øyemåling [norsk]    tonometri [med. el. latin]   Måling av spenning eller trykk i øyeeplets indre.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
øyenvipper [norsk]    čalbmeguolggat [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
opphengsøye [norsk]    suspension loop [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
øyenstikker [norsk]    ruovdeskážas [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
øyeblikkelig [norsk]    instantaneously [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Arktisk niøye [norsk]    Lampetra [latin]   sjelden, marin (kjeveløse fisker, niøyer, niøyer, niøyefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Hvitryggloøye [norsk]    White-backed Fire-eye [engelsk]   Pyriglena leuconota [latin]   2H Cock-of-the-rock Lodge 14.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brillepapegøye [norsk]    Brown-hooded Parrot [engelsk]   Pionopsitta haematotis [latin]   5 La Selva 1/3, 1 ss 6/3, 2 Lagarto 7/3, 1 ss 8/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Parykkpapegøye [norsk]    Speckle-faced Parrot / Speckle-fronted Parrot [engelsk]   Pionus tumultuosus [latin]   1 + 1H Manu Road 12.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Plommepløsøye [norsk]    Chestnut Wattle-eye [engelsk]   Dyaphorophyia castanea [latin]   3 birds seen in Kakamega Forest 27/11; these birds, 1 male and 2 females, were found in the “Zimmerman Grid” near the Isecheno forest station.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulissepapegøye [norsk]    Brown Parrot [engelsk]   Poicephalus meyeri [latin]   Two sightings: 2 birds at the entrance to Lake Bogoria National Reserve 23/11 and likewise 2 birds in Masai Mara 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitvingegloøye [norsk]    White-shouldered Fire-eye [engelsk]   Pyriglena leucoptera [latin]   1 Salto Incartado 1.12., H Uruguai Prov. Park 2. og 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
øyekontakt, lege [norsk]    S26 [sikkerhetskode]   Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Blåhodepapegøye [norsk]    Blue-headed Parrot [engelsk]   Pionus menstruus [latin]   15 Las Cruces 21/2, 1 Las Cruces 22/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blåhodepapegøye [norsk]    Blue-headed Parot [engelsk]   Pionus menstruus [latin]   Sett regelmessig i de lavereliggende områdene øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunhalspløsøye [norsk]    Jameson's Wattle-eye [engelsk]   Dyaphorophyia jamesoni [latin]   4 birds seen in Kakamega Forest 27/11, all along the road leading to the Rondo Retreat Centre, our lodge.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunørepapegøye [norsk]    Pileated Parrot [engelsk]   Pionopsitta pileata [latin]   5+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 10+ Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blågumppapegøye [norsk]    Blue-rumped Parrot [engelsk]   Psittinus cyanurus [latin]   1 ind H Danum 15., 1 ind ss 17. og 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitkronepapegøye [norsk]    White-crowned Parrot [engelsk]   Pionus senilis [latin]   Vanlig San Vito og Las Cruces 21/2, vanlig Las Cruces 22/2, 1 Golfito skogsvei 23/2, 3 str Monteverde-Arenal-Puerto Viejo 29/2, 15 La Selva 2/3, 5 Lagarto 7/3, 5 ss 8/3, 2 Carara 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rødpannepapegøye [norsk]    Red-fronted Parrot [engelsk]   Poicephalus gulielmi [latin]   Very common on Mt. Kenya with appr. 50 birds seen here 17/11, most of these in the area around the national park gates. At the youth hostel we saw at least 15 birds 18/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitvingepløsøye [norsk]    Common Wattle-eye [engelsk]   Platysteira cyanea [latin]   Our only sightings were from Kakamega Forest; 6 birds seen here 26/11 and 2 birds 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blånakkepapegøye [norsk]    Blue-naped Parrot [engelsk]   Tanygnathus lucionensis [latin]   5 ind Kota Kinabalu Park 11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
ergrelse, misnøye [norsk]    displeasure [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Oransjebukpapegøye [norsk]    Orange-bellied Parrot [engelsk]   Poicephalus rufiventris [latin]   2 birds were seen at the Ndala Ranch, Voi on the very last day of the trip, 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartvingepløsøye [norsk]    Black-throated Wattle-eye [engelsk]   Platysteira peltata [latin]   Turned out to be common in Saiwa Swamp NP and we logged 15+ here 24/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Skjellhodepapegøye [norsk]    Scaly-headed Parrot [engelsk]   Pionus maximiliani [latin]   5+ Calilegua 13.11., 10+ Uruguai Prov. Park 2. og 3.12., 5+ Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Sminkefikenpapegøye [norsk]    Double-eyed Fig-Parrot [engelsk]   Psittaculirostris diophthalma [latin]   2 Mt. Whitfield 18.11. og 1 par ved reirhull Edmonton 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oransjekinnpapegøye [norsk]    Orange-cheeked Parrot [engelsk]   Pionopsitta barrabandi [latin]   1 TRC 8.9., 1 str Explorer’s Inn-Infierno 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
heve, høyne; opphøye [norsk]    elevate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Svarthodet dvergpapegøye [norsk]    Yellow-collared Lovebird [engelsk]   Agapornis personatus [latin]   One bird was seen at the Fisherman`s Camp, Lake Naivasha early morning 20/11. The population here is not wild, but contains of introduced or escaped birds.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
øyeblikk; øyeblikkelig [norsk]    instant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
øyestikker/øyenstikker [norsk]     øyestikker [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
øyeblikksbilde av Kalender [norsk]    Calendar Snapshot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oransjekronet hvitbukpapegøye [norsk]    White-bellied Parrot [engelsk]   Pionites leucogaster [latin]   20+ TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Grønnbrillet spurvepapegøye [norsk]    Blue-winged Parrotlet [engelsk]   Forpus xanthopterygius [latin]   2 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blåisset flaggermuspapegøye [norsk]    Blue-crowned Hanging-Parrot [engelsk]   Loriculus galgulus [latin]   1 ind Poring 10., 2-3 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rosenhodet/Rødhodet dvergpapegøye [norsk]    Rosy-faced/Fischer's Lovebird [engelsk]   Agapornis roseicollis/fischeri [latin]   Mai Po (En rekke innførte papegøyearter er på frifot i Hong Kong)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
(for)øke; supplere, utfylle; drøye [norsk]    eke [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
streng, hard, skarp, rigorøs; meget nøye [norsk]    rigorous [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no