Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
šaddat [samisk]    bli [norsk]   (v) (-tt-) //vuorjašuvvat 'bli bekymret'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
šaddat [samisk]    havne [norsk]   (v) (+ ill)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
ovdii šaddat [samisk]    komme i veien [norsk]   (vfr) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
badjelii šaddat [samisk]    falle på [norsk]   (vfr) (-tt-) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-708: seavdjat badjelii šaddá 'mørket faller på'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
ságaid ala šaddat [samisk]    komme på tale [norsk]   (vfr) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-15:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
šaddat mánnáváivái [kåfjordsamisk]    gå i barsel [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
giddagas; gittadillái šaddat [samisk]    fangenskap [norsk]   (s) 2. //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-219: gittadillái váldojuvvot 'havne i fangeskap'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune