Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
gear'rát; šoavvut [samisk]    glinse [norsk]   (v) 2. //NL236: (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune