Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
BENZENE, (1-METHYLETHYL)- [engelsk]    (1-Metyletyl)benzen [norsk]    Kumen, Isopropylbenzen [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENAMINE, N-(1-METHYLETHYL)- [engelsk]    N-(1-metyletyl)anilin [norsk]    Isopropylanilin [synonym]   molekylformel: C9H13N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-PROPANAMINE, N-(1-METHYLETHYL)- [engelsk]    Bis(1-metyletyl)amin [norsk]    Diisopropylamin [synonym]   molekylformel: C6H15N
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BENZENE, 1-METHYL-4- (1-METHYLETHYL)- [engelsk]    1-Metyl-4-(1-metyletyl)benzen [norsk]    p-Cymen [synonym]   molekylformel: C10H14
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, N,N'-BIS(1-METHYLETHYL)- [engelsk]    N,N´-Bis(1-metyletyl)fosfordiamidofluorid [norsk]    Mipafox, Diisopropylfosfordiamidofluorid [synonym]   molekylformel: C6H16FN2OP
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap