Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
BENZENE, (1-METHYLPROPYL)- [engelsk]    1-Metylpropylbenzen [norsk]    sek-Butylbenzen [synonym]   molekylformel: C10H14
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap