Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(1-Metyletyl)amino-4-fenylaminobenzen [norsk]    1,4-BENZENEDIAMINE, N-(1-METHYLETHYL)-N'-PHENYL- [engelsk]    N-(1-Metyletyl)-N'-fenyl-1,4-benzendiamin, N-Isopropyl-N'-fenyl-1,4-benzendiamin [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap