Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(1-Metyletyl)nitrat [norsk]    NITRIC ACID, 1-METHYLETHYL ESTER [engelsk]    Isopropylnitrat [synonym]   molekylformel: C3H7NO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap