Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
CYCLOHEXANE, 1,2,3,4,5,6- HEXACHLORO-, (1a,2a,3b,4a,5a,6b)- [engelsk]    1,2,3,4,5,6-Heksaklorsykloheksan [norsk]    Lindan, Heksaklorsykloheksan, Heksaklorcykloheksan [synonym]   molekylformel: C6H6Cl6
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap