Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
(2,3-Epoksypropyl)kresyleter [synonym]    (2,3-Epoksypropyl)tolyleter [norsk]   OXIRANE, [(METHYLPHENOXY)METHYL]- [engelsk]   molekylformel: 2477114
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap