Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
PROPANOL, (2-METHOXYMETHYLETHOXY)- [engelsk]    2-(2-Metoksypropoksy)propanol [norsk]    Dipropylenglykolmetyleter [synonym]   molekylformel: C7H16O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap