Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
(3-Metyl-1-H-pyrazol-5-yl)-N,N-dimetylkarbamat [norsk]    molekylformel: C7H11N3O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap